Termíny přijímacích zkoušek

Výtvarná umění:

Bakalářské obory

1. kolo - domácí práce: 1. - 18. března 2018
2. kolo - řádný termín (trvá 3 dny): 3. - 5. dubna 2018
2. kolo - náhradní termín (trvá 1 den): 26. dubna 2018

Navazující magisterské obory

řádný termín: 19. dubna 2018
náhradní termín: 26. dubna 2018

Hudební umění:

Bakalářské a navazující magisterské obory

řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018


Konkrétní termíny přijímací zkoušky pro hudební obory budou stanoveny podle počtu uchazečů a uchazečům budou zaslány v pozvánce k přijímací zkoušce nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

Žádost o náhradní termín se podává písemně prostřednictvím studijního oddělení děkanovi fakulty nejpozději 10 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (z vážných zdravotních důvodů nejpozději do 3 pracovních dnů od řádného termínu přijímací zkoušky), K žádosti musí být přiloženy doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhoduje děkan. Pozvánku k náhradnímu termínu 2. kola přijímací zkoušky obdrží uchazeč výhradně elektronickou cestou.