Poplatek za přijímací řízení

Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením a v případě neúčasti nebo neúspěchu u přijímací zkoušky se uchazeči nevrací. Lze uhradit pouze bezhotovostně převodem z účtu nebo poštovní poukázkou. Pro snazší identifikaci plátce fakulta preferuje úhradu bankovním převodem.

Pokud se student hlásí na více oborů, poplatky spojené s přijímacím řízením musí zaplatit pro každý obor samostatně. Při podání přihlášky se vygeneruje vždy jedinečný specifický symbol (oborové číslo). (Společná platba několika oborů je považována za chybnou platbu.) V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek opětovně. Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek ve výši 100,- Kč.

Bankovní kontakt:

Administrativní poplatek: 100,-Kč
Název banky: ČNB Ostrava
Majitel účtu: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03
Číslo účtu: 931761
Kód banky: 0710
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol: 501011
Specifický symbol: bude vygenerován při podání elektronické přihlášky
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2

Specifické údaje pro platbu administrativního poplatku ze zahraničí:
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT: CNBACZPP
Název účtu: Ostravská univerzita
Banka: Česká národní banka