OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název oboru: Housle

Den otevřených dveří na Fakultě umění pro hudební obory


  • budova F - Sokolská tř. 17, 702 00 Moravská Ostrava

  • 1. února 2017, 12.00 - 17.00 hod.Přihláška ke studiuPodmínkou pro zahájení přijímacího řízení v AR 2017/2018 je podání elektronické přihláškyzaplacení
poplatku
za úkony spojené s přijímacím řízením s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou
„spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči poštou na uvedenou adresu nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky.


Důležité termíny:
Termín podání přihlášky do 28. února 2017
Připsání administrativního poplatku na účet OUdo 3. března 2017


Připsaná platba po tomto termínu již nebude akceptovaná a přihláška nebude zařazena do přijímacího řízení.Administrativní poplatekje určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením a v případě neúčasti nebo neúspěchu u přijímací zkoušky se uchazeči nevrací. Lze uhradit pouze bezhotovostně převodem z účtu nebo poštovní poukázkou.
Pro snazší identifikaci plátce fakulta preferuje úhradu bankovním převodem.Pokud se student hlásí na více oborů, poplatky spojené s přijímacím řízením musí zaplatit pro každý obor samostatně. Při podání přihlášky se vygeneruje vždy jedinečný specifický symbol (oborové číslo). (Společná
platba několika oborů je považována za chybnou platbu.)
V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek opětovně. Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek
ve výši 100,- Kč.


Bankovní kontakt:
Administrativní poplatek: 100,-Kč
Název banky:ČNB Ostrava
Majitel účtu:Ostravská univerzita , Dvořákova 7, 701 03
Číslo účtu:931761
Kód banky:0710
Konstantní symbol:0379
Variabilní symbol:501011
Specifický symbol:bude vygenerován při podání elektronické přihlášky
Převodová pošta:702 00 Ostrava 2
Specifické údaje pro platbu administrativního poplatku ze zahraničí:
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT:CNBACZPP
Název účtu:Ostravská univerzita
Banka:Česká národní banka


Instrukce pro uchazeče:  • Nejdříve vyplňte požadované údaje v e-přihlášce. (Důležité: rozlišujte, zda jste nebo nejste občanem ČR!!!) Systém vygeneruje Váš specifický symbol pro úhradu administrativního poplatku. Bez uvedení VS a SS nelze
    plátce identifikovat a platbu přiřadit k podané přihlášce. Za vložené údaje zodpovídají výhradně uchazeči o studium.

  • Poté uhraďte administrativní poplatek. Po připsání platby na účet OU bude Vaše elektronická přihláška převedena do přijímacího řízení.

  • Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl řádně připsán na účet univerzity a případné nesrovnalosti řešit neprodleně. Na pozdější
    reklamace nebude brán zřetel.

  • Zkrácenou verzi přihlášky spolu s profesním životopisem zašlete na adresu fakulty (Fakulta umění, studijní oddělení, Podlahova 3, 701 03 Ostrava) nejpozději do 31. března. Maturitní ani jiná vysvědčení na fakultu
    nezasílejte!Důležité adresy a kontakty:  • Fakulta umění Ostravské univerzity

    Podlahova 3

    709 00 Ostrava – Mariánské Hory


  • Studijní oddělení

    Podlahova 3

    709 00 Ostrava – Mariánské Hory

    telefon: 597 092 903

    e-mail:


    Doplňující dotazy směřující k obsahu přijímací zkoušky směřujte přímo na vyučující jednotlivých oborů. Kontakty viz Personální složení jednotlivých kateder. Studijní oddělení tyto informace neposkytuje.


  • Sekretariát hudebních kateder:

    Sokolská tř. 17

    701 03 Ostrava

    telefon: 597 092 909

    e-mail:
facebook
rss
social hub