OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Uchazeč > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přihláška ke studiu

Informace o přihlášce ke studiu.

Poplatek za přijímací řízení

Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením a v případě neúčasti nebo neúspěchu u přijímací zkoušky se uchazeči nevrací.

Termíny přijímacích zkoušekPožadavky pro přijetí

Fakulta umění OU vypisuje pro akademický rok 2017/2018 přijímací řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů a oborů.
facebook
rss
social hub