OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění

Pavel Vítek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Pavel Vítek
místnost, podlaží, budova: F 310, budova F
funkce:
obor činnosti:hra na violu, komorní hra, didaktika a metodika nástroje, dějiny a literatura nástroje, hra z listu a orchestrální party
katedra / středisko (fakulta): Katedra strunných nástrojů (Fakulta umění)
telefon, mobil: 553 46 2900
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

1971 - 1976konzervatoř Ostrava
1976 - 1980JAMU Brno
1976Mezinárodní kursy komorní hry-Praha (Smetanovo kvarteto)
1978Mezinárodní kursy komorní hry-Brno (Janáčkovo kvarteto)
1980 - 1986Stáž Českého hudebního fondu (sólisté a stipendisté hudebního studiab ČHF)

Praxe:

1980 - dosudJanáčkova konzervatoř a gymnásium Ostrava
1987 - 1992Sólistický úvazek Kubínova kvarteta při JFO
1991 - dosudOstravská univerzita v Ostravě
2007 - dosudSólistický úvazek Kubínova kvarteta při JFO

Odborné zaměření:

 • hra na violu,
 • komorní hra

Koncertní činnost:

 • Pravidelná sólová a komorní (zakládající člen Kubínova kvarteta) koncertní vystoupení u nás i v zahraničí.
 • Účast na významných národních a mezinárodních hudebních festivalech (Hudební současnost, Mladé pódium, Pražské jaro, Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Beethovenův Hradec, MHF Krakow, MHF Wroclaw,MHF Bergen Bratislavské hudobné slávnosti,MHF Krems, MHF Bejrúth atd. ).
 • 1986-1989 Umělecký vedoucí a dirigent Olomouckého kom. orchestru, sólistická vystoupení s tímto orchestrem
 • 1991-2000 Umělecký vedoucí a dirigent Slezského kom. orchestru, sólistická vystoupení s tímto orchestrem

Nahrávací činnost:

 • gramofonové nahrávky:
  • J. Podešva - Koncert pro violu
   SOČR. dir. V. Válek PANTON 1989
  • Kubínovo kvarteto (JANÁČEK 2. smyčc. kvartet,PODEŠVA 6. smyčc. kvartet)
   PANTON 1984
  • Kubínovo kvarteto (GROSSMANN Hudba k obrazům K. Harudy pro smyčc. kvarteto)
   PANTON 1987
 • rozhlasové nahrávky:
  • L. Bárta - Koncert pro violu
   MFO Olomouc dir. T. Koutník
  • sonáty:
   • J. S. Bach Gambové sonáty č. 2 D-dur,č. 3 g-moll
   • B. Marcello Sonáty č. 1 F-dur, č. 4 g-moll, č. 6 G-dur
   • G. F. Händel Sonáta G-dur
    (vše s klavíristou Jiřím Niedobou)
   • J. K. Vaňhal Sonáta Es-dur
   • F. Schubert Sonáta a-moll (arpeggione)
   • J. Brahms Sonáta f-moll op. 120 č. 1
   • P. Staněk 3 věty pro violu a klavír
   • J. Podešva Sonáta pro violu sólo "kruh"
   • B. Martinů Sonáta pro violu
 • CD:
  • VIOLOVÉ SONÁTY 1997 vyd. Stylton (RS 0556 2 00)
   (vše s klavíristou Jiřím Niedobou)
  • SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR OSTRAVA dir. Pavel Vítek
   vyd. Stylton (RS-05-01 95)
  • LIVE RECORDING H. Purcell:Amphitryon, W. A. Mozart:Adagio a fuga c mollK. V. 546, G. B. Pergolesi:Stabat mater
   Koncertní sbor Permoník,M. Tkadlčíková,T. Brummerová, Slezský kom. orchestr Ostrava, dir. Pavel Vítek
   vyd. Stylton (RS 0501-2 97)
  • Trumpet Concertos Vol. 3
   K. Christensen, L. O. Schmidt,Slezský kom. orchestr Ostrava, dir. Pavel Vítek
   vyd. RONDO GRAMMOFON (RCD 8345) DK (Dánsko)
  • Trumpet Concertos Vol. 6
   K. Christensen, L. O. Schmidt,Slezský kom. orchestr Ostrava, dir. Pavel Vítek
   vyd. RONDO GRAMMOFON (RCD 8354) DK (Dánsko)
  • + mnoho rozhlasových nahrávek a CD Kubínova Kvarteta

Ocenění:

 • Cena města Ostravy Kubínovu kvartetu za propagaci doma i v zahraničí udělená k 30. výročí vzniku souboru (2002)

Účast v porotách:

 • Beethovenův Hradec Mezinárodní soutěž v oborech viola, smyčcová kvarteta (opakovaně, mnohokrát viz. propagační materiály soutěže)
 • Soutěžní přehlídka konzervatoří
 • Krajská kola ZUŠ v oborech viola, opakovaně, mnohokrát viz. propagační materiály soutěže

Členství:

 • umělecká rada Mezinárodního hudbního festivalu Janáčkův máj


Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. L. Janáček: Smyčcový kvartet č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2015.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. A. Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op.81, KUBÍNOVO KVARTETO a M. Beinhauer - klavír. 2014.
Vítek, P. Člen odborné poroty soutěže ZUŠ V Liberci ( obor housle,viola) 15.5.-18.5.2014. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Dvořák A.: Klavírní kvintet A dur, op.81, Beinhauer M.-klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L. a Vítek, P. Dvořák A.: Smyčcový kvartet F dur, op.96, Čajkovský P.I.: Smyčcový kvartet F dur, op.11, KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. M. Ravel: Klavírní kvintet , KUBÍNOVO KVARTETO, M. Beinhauer-klavír. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. M. Ravel: Klavírní kvintet , KUBÍNOVO KVARTETO, M. Beinhauer-klavír. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Schiffauer,Dvořáková,Najvar,Szurmanová,Žurková,Štůralová,Gavlasová,Grossmann,Ianosikus , KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Schubert Franz: Velký violoncellový kvintet C dur, Michaela Fukačová - violoncello, KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Vaňhal J.K.: Smyčcový kvartet B dur op.6,č.6, Míča F,A,: Smyčcový kvartet C dur. Mozart W,A,: Smyčcový kvartet C dur, K 465, Dvořák A,: Cypřiče č, X, XI, XII KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Vaňhal J.K.: Smyčcový kvartet B dur op.6,č.6, Smetana František: 2. smyčcový kvartet (PREMIÉRA), Dvořák A,: Cypřiče č, X, XI, XII KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. A. Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48,č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. A. Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48,č.2, L. Janáček: Smyčcový kvartet č.1, A. Dvořák: Cypřiše č.X, XI, XII, B. Smetana: Smyčcový kvartet č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.REJCHA-Smyčcový kvartet G-Dur,Op.48,č.2, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, B.MARTINŮ - Smyčcový kavrtet č.7 Concerto da camera, Slavnostní koncert k 40.výročí KUBÍNOVA KVARTETA. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. B. Martinů: Smyčcový kvartet č.7, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, BORIS URBÁNEK-Smyčcový kvartet Opus Advocatorum, Koncert pro Českou advokádní komoru. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Dvořák A.: Klavírní kvintet A dur, op.81, Beinhauer M.-klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Dvořák A.: Klavírní kvintet A dur, op.81, Beinhauer M.-klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Haydn J.: Smyčcový kvartet C dur op.76,č.3, Janáček L.: 1. smyčcový kvartet, Brahms J.: Smyčcový kvartet č.1 c moll, op.51, č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Haydn J.: Smyčcový kvartet C dur op.76,č.3, Janáček L.: 1. smyčcový kvartet, Brahms J.: Smyčcový kvartet č.1 c moll, op.51, č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Haydn J.: Smyčcový kvartet C dur op.76,č.3, Janáček L.: 1. smyčcový kvartet, Brahms J.: Smyčcový kvartet č.1 c moll, op.51, č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Haydn J.: Smyčcový kvartet C dur op.76,č.3, Janáček L.: 1. smyčcový kvartet, Brahms J.: Smyčcový kvartet č.1 c moll, op.51, č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet C-dur " Císařský " op.76,č.3 , S.PROKOFJEV - Smyčcový kvartet č.2 F-Dur " Kabardinský " , J.BRAHMS - Smyčcový kvartet c - moll, op.51 č.1 , KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, Koncert ke 40.výročí vzniku souboru, J.HAYDN - Smyčcový kvartet C-dur " Císařský " op.76,č.3 , S.PROKOFJEV - Smyčcový kvartet č.2 F-Dur " Kabardinský " , J.BRAHMS - Smyčcový kvartet c - moll, op.51 č.1 , KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. L. Janáček: Smyčcový kvartet č.1, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Vítek, P. Předseda poroty Krajského kola soutěže ZUŠ 10.dubna 2013 v Hranicích. 2013.
Vítek, P. Předseda poroty Krajského kola soutěže ZUŠ 4.-5.dubna 2013 ve Frýdku - Místku. 2013.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, Přehlídka koncertního umění 2013, J.K.Vaňhal - Smyčcový kvartet B-dur, op.6,č.5 , B.Martinů - Smyčcový kvartet č.7, "Concerto da camera", H 314 Kubínovo kvarteto. 2013.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A. Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48,č.2, J. Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op.76, č.3, B. Smetana: Smyčcový kvartet č.2, d moll, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A. Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48,č.2, J. Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op.76, č.3, B. Smetana: Smyčcový kvartet č.2, d moll, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.Rejcha: Kvartet A dur, op.58, B.Smetana: Kvartet č.2 d moll, A.Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op.81 KUBÍNOVO KVARTETO, E.Novotná - klavír. 2012.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, A.VIVALDI - ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ, F.MENDELSSOHN - Koncert d-moll pro housle a smyčce, IVAN ŽENATÝ -housle, JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR. 2012.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, E. Schiffauer: Halda Ema, L. Juřica: Červený mužíček, KUBÍNOVO KVARTETO, Premiéry děl autorů. 2012.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J. Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op.74,č.3, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op.76,č.3, L.van Beethoven: Smyčcový kvartet c moll, op.18,č.4, J.Brahms: Smyčcový kvartet c moll, op.51, č.1, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.J.Ryba: Kvartet d moll, A.Rejcha: Kvartet A dur, op.58, A.Dvořák: Kvartet d moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, J.J.Ryba-Česká mše vánoční, Janáčkův Komorní Orchestr. 2012.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF - SMYČCOVÝ KVARTET č.1 D-dur, W.AMOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C-dur, K.V.465 " Disonantní ", V.NOVÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - Dur, IVO KAHÁNEK - KLAVÍR, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.Ditters von DITTERSDORF - Smyčcový kvartet č.1, D - Dur, K.DUGGAN - Smyčcový kvartet Op.15, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet d - moll, Op.34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Vítek, P. Člen habilitační komise, habilitační řízení A.JABLOKOVA, VŠMU BRATISLAVA, SLOVENSKO: Člen Habilitační komise, 15.11.2011, VŠMU BRATISLAVA, SLOVENSKO. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, F.Schubert - Kvartetní věta c - moll, D 703, W.A.Mozart - Smyčcový kvintet g-moll , se dvěma violami, K.V.516, S.Prokofjev - Smyčcový kvartet F-dur op.92. 2011.
Vítek, P. JAN DOBIÁŠ - Písně na texty Emily Dickinson pro alt, klarinet, violu a violoncello ERIKA ŠPOREROVÁ, DANIEL SVOBODA, PAVEL VÍTEK , JIŘÍ HANOUSEK. 2011.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, J.J.RYBA - Česká mše vánoční , Komorní orchestr L.Janáčka. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.J.RYBA - 2.Smyčcový kvartet d - moll, A.REJCHA - Smyčcový kvartet A - dur, Op.58, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es dur, op.44, M.Beinhauer - klavír, Kubínovo kvarteto : L.CAP, J.NIEDERLE, P.VÍTEK, J.HANOUSEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.J.RYBA - 2.Smyčcový kvartet d - moll, A.REJCHA - Smyčcový kvartet A - Dur,op.58, S.PROKOFJEV - Smyčcový kvartet č.2 " Kabardinský " , Kubínovo kvarteto L.Cap,J.Niederle, P.Vítek , J.Hanousek. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.J.RYBA - 2.Smyčcový kvartet d - moll, V.PICHL - Smyčcový kvartet D - dur, A.REJCHA - Smyčcový kvartet A - dur, Op.58, Kubínovo kvarteto : L.CAP, J.NIEDERLE, P.VÍTEK, J.HANOUSEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d - moll, op.34, C.M. von WEBER - KLARINETOVÝ KVINTET B - DUR op. 34, DANIEL SVOBODA- Klarinet, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KALEIDOSKOP KVARTETNÍ HRY Z DĚL : J.J.RYBA,F.A.MÍČA,W.A.MOZART, J.HAYDN, B.MARTINŮ, A.DVOŘÁK , KUBÍNOVO KVARTETO, Průvodní slovo : Doc.MgA. PAVEL VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KALEIDOSKOP KVARTETNÍ HRY Z DĚL : J.J.RYBA,F.A.MÍČA,W.A.MOZART, J.HAYDN, B.MARTINŮ, A.DVOŘÁK , KUBÍNOVO KVARTETO, Průvodní slovo : Doc.MgA. PAVEL VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KALEIDOSKOP KVARTETNÍ HRY Z DĚL : J.J.RYBA,F.A.MÍČA,W.A.MOZART, J.HAYDN, B.MARTINŮ, A.DVOŘÁK , KUBÍNOVO KVARTETO, Průvodní slovo : Doc.MgA. PAVEL VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KALEIDOSKOP KVARTETNÍ HRY Z DĚL : J.J.RYBA,F.A.MÍČA,W.A.MOZART, J.HAYDN, B.MARTINŮ, A.DVOŘÁK , KUBÍNOVO KVARTETO, Průvodní slovo : Doc.MgA. PAVEL VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KALEIDOSKOP KVARTETNÍ HRY Z DĚL : J.J.RYBA,F.A.MÍČA,W.A.MOZART, J.HAYDN, B.MARTINŮ, A.DVOŘÁK , KUBÍNOVO KVARTETO, Průvodní slovo : Doc.MgA. PAVEL VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KALEIDOSKOP KVARTETNÍ HRY Z DĚL : J.J.RYBA,F.A.MÍČA,W.A.MOZART, J.HAYDN, B.MARTINŮ, A.DVOŘÁK , KUBÍNOVO KVARTETO, Průvodní slovo : Doc.MgA. PAVEL VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KALEIDOSKOP KVARTETNÍ HRY Z DĚL : J.J.RYBA,F.A.MÍČA,W.A.MOZART, J.HAYDN, B.MARTINŮ, A.DVOŘÁK , KUBÍNOVO KVARTETO, Průvodní slovo : Doc.MgA. PAVEL VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KALEIDOSKOP KVARTETNÍ HRY Z DĚL : J.J.RYBA,F.A.MÍČA,W.A.MOZART, J.HAYDN, B.MARTINŮ, A.DVOŘÁK , KUBÍNOVO KVARTETO, Průvodní slovo : Doc.MgA. PAVEL VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.DITTERS von DITTERSDORF-SMYČC.KVARTET D-dur, J.K.VAŇHAL - SMYČC.KVARTET Es-dur, W.A.MOZART - SMYČC.KVARTET C-dur K.V.465, L.JANÁČEK - SMYČC.KVARTET č.1, A.DVOŘÁK - SMYČC.KVARTET - d-moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO, průvodní slovo Doc. P.VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.DITTERS von DITTERSDORF-SMYČC.KVARTET D-dur, J.K.VAŇHAL - SMYČC.KVARTET Es-dur, W.A.MOZART - SMYČC.KVARTET C-dur K.V.465, L.JANÁČEK - SMYČC.KVARTET č.1, A.DVOŘÁK - SMYČC.KVARTET - d-moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO, průvodní slovo Doc. P.VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.DITTERS von DITTERSDORF-SMYČC.KVARTET D-dur, J.K.VAŇHAL - SMYČC.KVARTET Es-dur, W.A.MOZART - SMYČC.KVARTET C-dur K.V.465, L.JANÁČEK - SMYČC.KVARTET č.1, A.DVOŘÁK - SMYČC.KVARTET - d-moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO, průvodní slovo Doc. P.VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.DITTERS von DITTERSDORF-SMYČC.KVARTET D-dur, J.K.VAŇHAL - SMYČC.KVARTET Es-dur, W.A.MOZART - SMYČC.KVARTET C-dur K.V.465, L.JANÁČEK - SMYČC.KVARTET č.1, A.DVOŘÁK - SMYČC.KVARTET - d-moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO, průvodní slovo Doc. P.VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.DITTERS von DITTERSDORF-SMYČC.KVARTET D-dur, J.K.VAŇHAL - SMYČC.KVARTET Es-dur, W.A.MOZART - SMYČC.KVARTET C-dur K.V.465, L.JANÁČEK - SMYČC.KVARTET č.1, A.DVOŘÁK - SMYČC.KVARTET - d-moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO, průvodní slovo Doc. P.VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.DITTERS von DITTERSDORF-SMYČC.KVARTET D-dur, J.K.VAŇHAL - SMYČC.KVARTET Es-dur, W.A.MOZART-SMYČC.KVARTET C-dur K.V.465, L.JANÁČEK-SMYČC.KVARTET č.1, A.DVOŘÁK-SMYČC.KVARTET d-moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO, průvodní slovo Doc.P.VÍTEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JUŘICA - Smyčcový kvartet č.2, M.KLEGA - Concertino pro čtyři smyčcové nástroje, V.SVATOŠ - Klavírní kvintet , M.DVOŘÁKOVÁ - Čekám tě pro smyčcové kvarteto, P.GAVLASOVÁ - Mezi čekáním pro kvarteto a elektroniku, S.SMEJKALOVÁ - Klavírní kvin. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll,op.18,č.4, J.S.BACH Klavírní koncert f - moll BWV 1056, J.S.BACH Klavírní koncert E - Dur BWV 1053, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es- Dur, op44, KUBÍNOVO KVARTETO, JAN KRČEK ,CRISTIAN ELSAS. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll,op.18,č.4, J.S.BACH Klavírní koncert f - moll BWV 1056, J.S.BACH Klavírní koncert E - Dur BWV 1053, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es- Dur, op44, KUBÍNOVO KVARTETO, JAN KRČEK ,CRISTIAN ELSAS. 2011.
Hanousek, J., Cap, L. a Vítek, P. Sylva Smejkalová: Klavírní kvintet. 2011.
Vítek, P. ÚČAST V POROTĚ KRAJSKÉHO KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje 5.-7.dubna 2011. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.PICHL - Smyčcový kvartet D - Dur, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll, Op.18,č.4, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur K.V.465 "Disonantní ", KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.PICHL - Smyčcový kvartet D - Dur, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll, Op.18,č.4, C.FRANCK - Klavírní kvintet f - moll, EINAR ROTTINGER - klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.PICHL-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, D.SCARLATTI, F.TÁRREGA, M.CASTELNUOVO-TEDESCO - KVINTET PRO KYTARU A SMYČCOVÉ KVARTETO op.143, O.GILLIG-KYTARA, KUBÍNOVO KVARTETO (L.CAP,J.NIEDERLE, P.VÍTEK, J.HANOUSEK ). 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.PICHL-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, K.V.465 "Disonantní " , A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d - moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO ( L.CAP,J.NIEDERLE, P.VÍTEK, J.HANOUSEK). 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.PICHL-Smyčcový kvartet D-dur, A.REJCHA - Smyčcový kvartet A - dur,op.58, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet d-moll,op.34, Kubínovo kvarteto : L.CAP, J.NIEDERLE, P.VÍTEK, J.HANOUSEK. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur K.V.465 "Disonantní ", A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet d - moll, Op.34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-Dur "Disonantní ", L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll , Op. 18.č.4 , A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet d - moll , Op. 34 , KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-Dur K.V.465 "Disonantní ", L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll, Op.18.č.4, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet d - moll, Op. 34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, 3.MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SOUDOBÉ HUDBY MUSIC OLOMOUC, MILAN BÁCHOREK - CONCERTO FANTASIA PRO CIMBÁL A SMYČCOVÉ KVARTETO, DANIEL SKÁLA-CIMBÁL, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.REJCHA - SMYČCOVÝ KVARTET G - DUR Op.48,č.2, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET c - moll, Op.18, č.4, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d - moll, Op.34. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.REJCHA - SMYČCOVÝ KVARTET G-dur op.48,č.2, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET d-moll op.76 č.2. 2010.
Vítek, P. A.STAMIC,L.van BEETHOVEN,I.STRAVINSKÝ,A.DVOŘÁK. 2010.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, A.VIVALDI - SINFONIA. 2010.
Vítek, P. C.Debussy, P.Houdy, O.Mácha, A.Caplett. 2010.
Vítek, P. ČLEN POROTY MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE 49.ročník, BEETHOVENŮV HRADEC 2010, OBOR - VIOLA. 2010.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, F.MENDELSSOHN,J.V.KRUMBHOLC,B.MARTINŮ,A.BOALDIEU. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.A.F.MÍČA - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, J.K.VAŇHAL - SMYČCOVÝ KVARTET Es -DUR, op.13 č.1, F.X.BRIXI - Komorní opera "Byl jednou jeden dobrý kantor " M.JURIKOVÁ,T.PITUCHOVÁ, J.KUČERA, Z.PĚČEK, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN,O.MÁCHA,L.JANÁČEK. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET C-dur Op.33 č. 3,. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET D-dur, G.MAHLER-KLAVÍRNÍ KVARTET, CH.SINDING - KLAVÍRNÍ KVINTET e-moll, MICHAL BÁRTA - KLAVÍR. 2010.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, J.J.RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC,J.HAYDN,A.DVOŘÁK,L.JANÁČEK. 2010.
Vítek, P. L. van Beethoven, J.S.Bach, R. Schuman. 2010.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, L.JANÁČEK-IDYLA pro smyčce, L.JANÁČEK - SUITA pro smyčce, L. JANÁČEK - Kvartet z podnětu L.N.Tolstého. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll,op.18,č.4, J.S.BACH Klavírní koncert f - moll BWV 1056, J.S.BACH Klavírní koncert E - Dur BWV 1053, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es- Dur, op44, KUBÍNOVO KVARTETO, JAN KRČEK ,CRISTIAN ELSAS. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll,op.18,č.4, J.S.BACH Klavírní koncert f - moll BWV 1056, J.S.BACH Klavírní koncert E - Dur BWV 1053, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es- Dur, op44, KUBÍNOVO KVARTETO, JAN KRČEK ,CRISTIAN ELSAS. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll,op.18,č.4, J.S.BACH Klavírní koncert f - moll BWV 1056, J.S.BACH Klavírní koncert E - Dur BWV 1053, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es- Dur, op44, KUBÍNOVO KVARTETO, JAN KRČEK ,CRISTIAN ELSAS. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll,op.18,č.4, J.S.BACH Klavírní koncert f - moll BWV 1056, J.S.BACH Klavírní koncert E - Dur BWV 1053, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es- Dur, op44, KUBÍNOVO KVARTETO, JAN KRČEK ,CRISTIAN ELSAS. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll,op.18,č.4, J.S.BACH Klavírní koncert f - moll BWV 1056, J.S.BACH Klavírní koncert E - Dur BWV 1053, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es- Dur, op44, KUBÍNOVO KVARTETO, JAN KRČEK ,CRISTIAN ELSAS. 2010.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, NATÁČENÍ CD, LEOŠ JANÁČEK - SUITA PRO SMYČCE. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, P.VASKS - BALTA AINAVA- BÍLÁ KRAJINA PRO KLAVÍR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.3,Č.5. 2010.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, R.BOSSI - RICREAZIONI PRO SMYČC. ORCHESTR, G.CH.WAGENSEIL - KONCERT ES - DUR PRO TROMBON A SMYČCE, L.E.LARSSON - CONCERTINO PRO TROMBON A SMYČCE , R.KOZÁNEK - TROMBON, J-JANÁČEK - SUITA PRO SMYČCE. 2010.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, R.BOSSI - RICREAZIONI PRO SMYČC. ORCHESTR, G.CH.WAGENSEIL - KONCERT ES - DUR PRO TROMBON A SMYČCE, L.E. LARSSON - CONCERTINO PRO TROMBON A SMYČCE, R.KOZÁNEK - TROMBON, L.JANÁČEK - SUITA PRO SMYČCE. 2010.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - KLARINETOVÝ KVINTET A-DUR, R.KOZUBÍKOVÁ- KLARINET, J.BRAHMS - KLAVÍRNÍ KVINTET f-moll, A.STARÝ-KLAVÍR, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, K. T. A.VIVALDI,J.S.BACH,J.HAYDN,A.CORELLI. 2009.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, B.MARTINŮ,A.SCHNITKE,L.JANÁČEK,D.ŠOSTAKOVIČ. 2009.
Vítek, P. B.MARTINŮ-KANTÁTA OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. 2009.
Vítek, P. B.MARTINŮ-KONCERT PRO SMYČCOVÉ KVARTETO A ORCHESTR. 2009.
Vítek, P. B.MARTINŮ-KONCERT PRO SMYČCOVÉ KVARTETO A ORCHESTR. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERSDORF,J.K.VAŇHAL,W.A.MOZART,F.LIST,L.vanBEETHOVEN,P.MASCANI. 2009.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, CD-PAVEL HAAS, BOHUSLAV MARTINŮ, LEOŠ JANÁČEK. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, Č.GREGOR,R.KUBÍN,M.BÁCHOREK. 2009.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, E.GRIEG,F.KRAMÁŘ,J.HAYDN,L.JANÁČEK,P.I.ČAJKOVSKIJ,F.CHOPIN,W.A.MOZART. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, E.GRIEG.F.MENDELSSOHN. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, F.KRAMÁŘ,W.A.MOZART-HOBOJOVÝ KVARTET F-dur,B.MARTINŮ-SMYČCOVÝ KVARTET č.7 CONCERTO da CAMERA. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, G.F.HAENDEL,J ZACH,W.A.MOZART, F.SCHUBERT,J.J.RYBA. 2009.
Vítek, P. H.PURCELL,T.ALBINONI,G.B.PERGOLESSI,W.A.MOZART. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN,W.A.MOZART,R.SCHUMANN-KLAVÍRNÍ KVINTET Es-dur. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,F.KRAMÁŘ,A.DVOŘÁK. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,F.SCHUBERT-KVINTET C-DUR SE DVĚMA VIOLONCELLY. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,J.HAYDN, J.BRAHMS-KLAV.KVINTET f-moll. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK,K.STAMIC,J.HAYDN. 2009.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, J.ZACH,G.F.HAENDEL,F.X.BRIXI,L.JANÁČEK. 2009.
Vítek, P. a Janáčkův Komorní Orchestr, J.ZACH,G.F.HAENDEL,F.X.BRIXI,L.JANÁČEK. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN-Smyčcový kvartet c-moll Op.18, J.S.BACH-Koncert f-moll,Koncert E-dur, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es-dur. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN-Smyčcový kvartet c-moll Op.18, J.S.BACH-Koncert f-moll,Koncert E-dur, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es-dur. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN-Smyčcový kvartet c-moll Op.18, J.S.BACH-Koncert f-moll,Koncert E-dur, R.SCHUMANN - Klavírní kvintet Es-dur. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.BÁCHOREK-CONCERTO FANTASIA PRO CIMBÁL A SMYČC.KVARTETO. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, MILAN BÁCHOREK-MUZIKANTSKÉ ZÁLETY. 2009.
Vítek, P. Svatováclavský festival. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART,E.GRIEG,CH.SINDING-Klavírní kvintet e-moll. 2009.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.REJCHA-KLARINETOVÝ KVINTET B-dur, ( I.FRANTIŠÁK ) E.GRIEG-SMYČC.KVARTET F-dur, J.SUK - KLAVÍRNÍ KVINTET g-moll ( E.NOVOTNÁ ). 2008.
Hanousek, J., Foltýn, D., Vítek, P. a Cap, L. F. V. Kramář - Kvartet B dur, op. 83, B. Martinů - Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, 4 housle a violoncello. 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, F.MÍČA, J.HAYDN, A. DVOŘÁK. 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL, J.HAYDN, L.JANÁČEK-LISTY DŮVĚRNÉ. 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL, J.HAYDN, W.A.MOZART,A.DVOŘÁK. 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL, W.A. MOZART. 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL, W.A. MOZART, A.DVOŘÁK. 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL, W.A. MOZART-VERNISÁŽ KUBÁTEK. 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.L.BELLA, A.DVOŘÁK, F.MENDELSSOHN - SMYČC.OKTET Es-dur ( MOYZESOVO KVARTETO SLOVENSKO ). 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC, F.A.MÍČA, W.A.MOZART-KLARINETOVÝ KVINTET A-dur ( A.ADAMSKI.POLSKO ). 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.BÁCHOREK- ŽOFKA - PŘÍBĚHY PRO VYŠŠÍ HLAS, DĚTSKÝ A ŽENSKÝ SBOR A SMYČCOVÉ KVARTETO. 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART, E. GRIEG, J.SUK - KLAVÍRNÍ KVINTET g-moll ( E.NOVOTNÁ ). 2008.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, E.GRIEG-BERGTEKNE Op.32 pro basbaryton,klavír a smyčcové kvarteto. 2007.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, CHRISTIAN SINDING-KLAVÍRNÍ KVINTET e-moll Op.5. 2007.
Cap, L., Vítek, P., Zedníček, J. a Kubínovo Kvarteto, J.C. Arriaga - Smyčcový kvartet č.1 d moll. 2007.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN, B.SMETANA, E.GRIEG. 2007.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN, B.SMETANA, E.GRIEG. 2007.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN, B.SMETANA, E.GRIEG. 2007.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN, B.SMETANA, E.GRIEG. 2007.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN, B.SMETANA, E.GRIEG. 2007.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN, B.SMETANA, E.GRIEG. 2007.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN, B.SMETANA, E.GRIEG. 2007.
Cap, L. a Vítek, P. J.Haydn- Smyčc.kvartet C dur, op.33 č.3, B.Smetana- Smyčc.kvartet č.2, d moll, E.H.Grieg- Smyčc.kvartet g moll, op. 27. 2007.
Cap, L. a Vítek, P. J.Haydn- Smyčc.kvartet g moll, op.74 č.3, B.Martinů- Smyčc.kvartet č.4, L.Janáček- Smyčc.kvartet č.2. 2007.
Cap, L. a Vítek, P. M.Báchorek- Concerto fantasia pro cimbál a smyčc.kvarteto. 2007.
Cap, L., Vítek, P. a Zedníček, J. A.Rejcha- Klarinetový kvintet B dur, L.Janáček- Smyčc.kvartet č.1, A.Dvořák-(výběr), B.Smetana- Smyčc.kvartet č.2 d moll. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.REJCHA-KLARINETOVÝ KVINTET B - DUR, ( I.FRANTIŠÁK ), L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE, B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2 d-moll. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.4. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.SKÁLA - KONCERT PRO CIMBÁL A SMYČCOVÉ KVARTETO, D.SKÁLA - CIMBÁL. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.CH.ARRIAGA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, d - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.CH.ARRIAGA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, d - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 ,J.CH.ARRIAGA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 d - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR,OP.96. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.CH.ARRIAGA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 d - moll,. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.CH.ARRIAGA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 d - moll,. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.CH.ARRIAGA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 d - moll,. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.CH.ARRIAGA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 d - moll, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, OP.33,Č3, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll Op.74,č.3 " JEZDECKÝ ", L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, d - moll. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll Op.74,č.3 " JEZDECKÝ ", L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, d - moll. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll Op.74,č.3 " JEZDECKÝ ", L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, d - moll. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll Op.74,č.3 " JEZDECKÝ ", L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, d - moll. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll Op.74,č.3 " JEZDECKÝ ", L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, d - moll. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll Op.74,č.3 " JEZDECKÝ ", L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, d - moll. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll Op.74,č.3 " JEZDECKÝ ", L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, d - moll. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KUBÍNOVO KVARTETO,Dušan Foltýn. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.BÁCHOREK - CONCERTO FANTASIA PRO CIMBÁL A SMYČCOVÉ KVARTETO, D.SKÁLA - CIMBÁL. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.KLEGA - CONCERTINO PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, M.BÁCHOREK - CONCERTO FANTASIA PRO CIMBÁL A SMYČCOVÉ KVARTETO, D.SKÁLA - KONCERT PRO CIMBÁL A SMYČCOVÉ KVARTETO, D.SKÁLA - CIMBÁL. 2006.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.SLAVICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET " DIALOGY S TICHEM ". 2006.
Vítek, P. A. Corelli, A. Vivaldi: Čtvero ročních období. 2005.
Vítek, P. J. Brahms: Smyčcový sextet B dur, op. 18. 2005.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J. Haydn: Posledních 7 slov JEŽÍŠE KRISTA . 2005.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J. Haydn, W. A. Mozart, F. Mendelssohn. 2005.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J. K. Vaňhal, J. Haydn, L. Janáček. 2005.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J. K. Vaňhal, M. Klega, M. Báchorek, B. Smetana. 2005.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J. K. Vaňhal, W. A. Mozart, O. Mácha, B. Martinů . 2005.
Vítek, P., Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. Janáček, Martinů, Mozart, Mácha. 2005.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J.K. Vaňhal, L. Janáček. 2005.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. L. Juřica: Smyčcový kvartet č. 2. 2005.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. M. Báchorek: Premiéra koncertu pro cimbál a smyčcové kvarteto. 2005.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. M. Báchorek: Smyčcový kvartet. 2005.
Vítek, P. Mozart - Smyčcový kvintet C dur se dvěma violami, Smyčcový kvintet d moll se dvěma violami. 2005.
Vítek, P. viola. 2005.
Vítek, P. W. A. Mozart, A. Dvořák, J. Brahms. 2005.
Novotná, E., Vítková, L., Vítek, P. a Novotný, L. W.A.Mozart - klavírní kvartet g moll, J. Brahms - klavírní kvartet g moll,. 2005.
Hanousek, J., Františák, I., Foltýn, D. a Vítek, P. A.Rejcha - Oktet. 2004.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Brahms, Dvořák. 2004.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mašek, Beethoven, Mozart. 2004.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mozart, Schubert, Beethoven. 2004.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Smyčcové kvartety. 2004.
Vítek, P. viola, komorní hra. 2004.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Bach, Stamic, Vaňhal, Báchorek - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Beethoven, Mozart, Schubert - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. B.Martinů - Smyčcový kvartet č.7. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Brahms, Dvořák, Mozart - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. Hadn, Mozart, Dvořák - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Haydn, Beethoven, Mozart - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. J.K.Vaňhal - Smyčcový kvartet č.5 B dur, č.1 B dur, č.6 Es dur, L.van Beethoven - Smyčcový kvartet c moll Op.18 č.4, f moll Op.95, A.Dvořák - Smyčcový kvartet As dur Op.105, Klavírní kvartet A dur, F.Schubert - Smyčcový kvartet d moll "Smrt a dívka". 2003.
Vítek, P., Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J.K.Vaňhal, V.Pichl, A.Dvořák - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Míča, Beethoven, Vaňhal, Brahms - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Beethoven, Dvořák - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Beethoven, Dvořák - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Báchorek. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Beethoven. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Beethoven, Brahms. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Brahms, Beethoven, Mozart. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Britten, Rejcha, Beethoven, Martinů. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartet č.2, B - dur, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 18,č.4, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet d - moll, " Smrt a dívka ". 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartet č.2, B - dur, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 18,č.4, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet d - moll, " Smrt a dívka ". 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartet č.2, B - dur, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 18,č.4, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet d - moll, " Smrt a dívka ". 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartet č.2, B - dur, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 18,č.4, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet d - moll, " Smrt a dívka ". 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Dittersdorf, Mozart, Brahms. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Doležel, J.Srnka. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Dvořák, Janáček, Mozart. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Dvořák, Vaňhal, Míča. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, F.A.MÍČA- SMYČCOVÝ KVARTET C-dur, J.K.VAŇHAL-SMYČCOVÝ KVARTET č.5, B-dur. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, F.A.MÍČA- SMYČCOVÝ KVARTET C-dur, W.A.MOZART-Violový kvintet C-Dur, K.V.515,F.SCHUBERT- SMYČCOVÝ KVARTET d-moll, "Smrt a dívka". 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, F.A.MÍČA- SMYČCOVÝ KVARTET C-dur, W.A.MOZART-Violový kvintet C-Dur, K.V.515,F.SCHUBERT- SMYČCOVÝ KVARTET d-moll, "Smrt a dívka". 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, JAN VIČAR VIVAT UNIVERSITAS !. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J.K.Vaňhal - Smyčcové kvartety. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,L.JANÁČEK,B.MARTINŮ,J.SUK,F.SCHUBERT. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,L.JANÁČEK,B.MARTINŮ,J.SUK,F.SCHUBERT. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,L.JANÁČEK,B.MARTINŮ,J.SUK,F.SCHUBERT. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,L.JANÁČEK,B.MARTINŮ,J.SUK,F.SCHUBERT. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,L.JANÁČEK,B.MARTINŮ,J.SUK,F.SCHUBERT. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,L.JANÁČEK,B.MARTINŮ,J.SUK,F.SCHUBERT. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,L.JANÁČEK,B.MARTINŮ,J.SUK,F.SCHUBERT. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,L.JANÁČEK,B.MARTINŮ,J.SUK,F.SCHUBERT. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.K.VAŇHAL,L.JANÁČEK,B.MARTINŮ,J.SUK,F.SCHUBERT. 2002.
Vítek, P. JUBILATE DEO, VYSOKOŠKOLSKÝ SBOR A ORCHESTR OSTRAVSKÉ UNIVERSITY dir. PAVEL VÍTEK. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Juřica, Svatoš, Podešva, Mácha, Báchorek. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMČCOVÝ KVARTET D-dur, L.JANÁČEK- SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR, OP.96 "AMERICKÝ ". 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMČCOVÝ KVARTET D-dur, L.JANÁČEK- SMYČCOVÝ KVARTET č.1, A.DVOŘÁK- SMYČCOVÝ KVARTET As-dur, Op. 105. 2002.
Vítek, P. Kvarteto znamená čtyři. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 18,č.4,O.MÁCHA-Smyčcový kvartet č.2, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet As - dur,Op.105. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mácha, Beethoven, Vaňhal, Dvořák. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Míča, Janáček, Dvořák. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mozart, Janáček, Dvořák. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mozart, Schubert. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Otmar Mácha. 2002.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, S. K. Rudolf Kubín. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Mozart, Dittersdorf, Dvořák. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Mozart, Schubert. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Vranický, Kuzník, Haydn. 2002.
Vítek, P. A.Dvořák - Sextet A dur. 2001.
Vítek, P. A.Dvořák - Smyčcový kvintet Es dur Op.97 "Americký". 2001.
Vítek, P. A.Dvořák - Smyčcový kvintet se 2 violami. 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Englichová, K. C.Ditters - Smyčcový kvartet č.1 D dur, E.T.A.Hoffmann - Kvintet pro harfu a smyčové kvarteto, B.Martinů - Smyčcový kvartet č.7 "Concerto da camera", C.Debussy - 2 tance pro harfu a smyčce. 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. F.A.Míča - Smyčcový kvartet C dur, W.A.Mozart - Smyčcový kvartet C dur K.V. 465 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. J.Haydn - Smyčcový kvartet C dur Op.33, č.3 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. J.Haydn - Smyčcový kvartet C dur Op.33 č.3 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. J.Haydn - Smyčcový kvartet C dur Op.33 č.3 . 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll JEZDECKÝ, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET Es - DUR Op.74 HARFOVÝ, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR OP. 96 AMERICKÝ. 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll JEZDECKÝ, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET Es - DUR Op.74 HARFOVÝ, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR OP. 96 AMERICKÝ. 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll JEZDECKÝ, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET Es - DUR Op.74 HARFOVÝ, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR OP. 96 AMERICKÝ. 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll JEZDECKÝ, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET Es - DUR Op.74 HARFOVÝ, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR OP. 96 AMERICKÝ. 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll JEZDECKÝ, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET Es - DUR Op.74 HARFOVÝ, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR OP. 96 AMERICKÝ. 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll JEZDECKÝ, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET Es - DUR Op.74 HARFOVÝ, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR OP. 96 AMERICKÝ. 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. J.Mysliveček - Smyčcový kvartet C dur, F.A.Míča - Smyčcový kvartet C dur, K.Stamic - Smyčcový kvartet D dur, J.Haydn - Smyčcový kvartet g moll Op.74 č.2 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, , Englichová, K. a Cap, L. K.Dittersdorf - Smyčcový kvartet A dur, E.T.A.Hoffmann - Kvintet pro harfu a smyčcové kvarteto c moll, Z.Lukáš - Kvintet pro harfu a smyčcové kvarteto, premiéra díla, L.Janáček - Smyčcový kvartet č.2 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. K.Stamic - Smyčcový kvartet D dur, W.A.Mozart - Smyčcový kvartet D dur K.V.387, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. K.Stamic - Smyčcový kvartet D dur, W.A.Mozart - Smyčcový kvartet D dur K.V.387, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. K.Stamic - Smyčcový kvartet D dur, W.A.Mozart - Smyčcový kvartet G dur K.V.387, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. L.van Beethoven - Smyčcový kvartet Op.18 c moll, C.Ditters - Smyčcový kvartet č.6 A dur, F.Schubert - Smyčcový kvartet Es dur. 2001.
Vítek, P. P.I.Čajkovskij - Smyčcový sextet "Souvenir de Florence". 2001.
Vítek, P. W.A.Mozart - Duo č.2 B dur pro housle a violu, J.V.Kalivoda - Duo č.2 G dur pro housle a violu, B.Martinů - 3 madrigaly pro housle a violu, Duo č.2 pro housle a violu. 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Malá noční hudba, A.Dvořák - Smyčcový kvartet C dur . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Malá noční hudba, L.van Beethoven - Smyčcový kvartet Op.18 c moll, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Smyčcový kvartet G dur, F.Schubert - Smyčcový kvartet Es dur, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Smyčcový kvartet G dur, F.Schubert - Smyčcový kvartet Es dur, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Smyčcový kvartet G dur K.V.387, L.Janáček - 1.smyčcový kvartet, J.Brahms - Klavírní kvintet f moll. 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.387 F.SCHUBERT SMYČCOVÝ KVARTET Es-DUR Op. 125,č.1. 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.525 MALÁ NOČNÍ HUDBA, SMYČCOVÝ KVARTET C-DUR K.V-465 DISONANTNÍ, A.DVOŘÁK-SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR Op. 96 AMERICKÝ. 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.525 MALÁ NOČNÍ HUDBA, SMYČCOVÝ KVARTET C-DUR K.V-465 DISONANTNÍ, A.DVOŘÁK-SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR Op. 96 AMERICKÝ. 2001.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERSDORF-Smyčcový kvartet č.6 A-dur, J.HAYDN-Smyčcový kvartet F-dur Serenádový, F.SCHUBERT- Kvintet C-dur se dvěma violoncelly. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERSDORF-Smyčcový kvartet č.6 A-dur, W.A.MOZART-SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.387, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET As-DUR Op.105. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, ELGAR- KONCERT PRO SMYČCOVÉ KVARTETO A ORCHESTR OP.47. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll JEZDECKÝ,L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET As - DUR OP.105. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll JEZDECKÝ,W.A.MOZART -SMYČCOVÝ KVARTET B-DUR LOVECKÝ,C NIELSEN SMYČCOVÝ KVARTET f - MOLL, OP.5. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll JEZDECKÝ,W.A.MOZART -SMYČCOVÝ KVARTET B-DUR LOVECKÝ,C NIELSEN SMYČCOVÝ KVARTET f - MOLL, OP.5. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC,K.DITTERS, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET g-moll OP.13. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.387, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.8 Op.110. A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET AS-DUR, OP.105. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.387, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.8 Op.110. A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET AS-DUR, OP.105. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.387, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.8 Op.110. A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET AS-DUR, OP.105. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.387 F.SCHUBERT SMYČCOVÝ KVARTET Es-DUR Op. 125,č.1. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.387 F.SCHUBERT SMYČCOVÝ KVARTET Es-DUR Op. 125,č.1. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART SMYČCOVÝ KVARTET G-DUR K.V.387 F.SCHUBERT SMYČCOVÝ KVARTET Es-DUR Op. 125,č.1. 2000.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - SMYČCOVÝ KVARTET č.1 D-DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll OP.74, L.JANÁČEK- SMYČCOVÝ KVARTET č.2 " Listy důverné ". 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - SMYČCOVÝ KVARTET č.1 D-DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll OP.74, L.JANÁČEK- SMYČCOVÝ KVARTET č.2 " Listy důverné ". 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - SMYČCOVÝ KVARTET č.1 D-DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll OP.74, L.JANÁČEK- SMYČCOVÝ KVARTET č.2 " Listy důverné ". 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartet č.6, A - dur, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll, "Jezdecký" ,A.DVOŘÁK-SMYČCOVÝ KVARTET As-dur, OP.105. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartet č.6, A - dur, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET g-moll, "Jezdecký" ,W.A.MOZART- KLARINETOVÝ KVINTET A-DUR,K.V.581, L.PETERKOVÁ-KLARINET. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartet č.6, A - dur,R.KUBÍN - SMYČCOVÝ KVARTET ,W.A.MOZART- KLARINETOVÝ KVINTET A-DUR,K.V.581, L.PETERKOVÁ-KLARINET. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartet č.6, A - dur,W.A-MOZART-SMYČCOVÝ KVARTET B-DUR K.V.458 "LOVECKÝ",C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET g- moll.OP.13. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartety č. 1 D-dur, č.5 Es-dur, č.6 A-dur. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERS - Smyčcový kvartety č. 1 D-dur, č.5 Es-dur, č.6 A-dur. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, CENTAUR CARL NIELSEN THE KUBÍN QUARTET. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, ERNEST CHAUSSON, V.NOVÁK. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, Karl Ditters von Dittersdorf, SMYČCOVÉ KVARTETY č.1-3,Kvintet č.1 se dvěma violoncelly. 1999.
Vítek, P. Karl Ditters von Dittersdorf, SMYČCOVÉ KVARTETY č.4-6,Kvintet č.3 se dvěma violoncelly. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 74 " Harfový ", F.SCHUBERT- Violoncellový kvintet C - DUR, J.EHDE - violoncello. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 74 "Harfový,L.JANÁČEK-SMYČCOVÝ KVARTET č.1, C.NIELSEN-SMYČCOVÝ KVARTET g - moll, OP. 13. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 74 ,L.JANÁČEK -SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, F.SCHUBERT - Violoncellový kvintet C-DUR, J.EHDE-Violoncello. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 74 ,L.JANÁČEK -SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, F.SCHUBERT - Violoncellový kvintet C-DUR, J.EHDE-Violoncello. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 74 ,L.JANÁČEK -SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, F.SCHUBERT - Violoncellový kvintet C-DUR, J.EHDE-Violoncello. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll Op. 74 ,L.JANÁČEK -SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, F.SCHUBERT - Violoncellový kvintet C-DUR, J.EHDE-Violoncello. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, R.KUBÍN-SMYČCOVÝ KVARTET, M.KLEGA-CONCERTINO, M.BÁCHOREK-MUZIKANTSKÉ ZÁLETY. 1999.
Vítek, P. VIOLOVÉ SONÁTY- PAVEL VÍTEK-viola, JIŘÍ NIEDOBA-klavír. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART-SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458, F.MENDELSSOHN-SMYČCOVÝ OKTET ES-DUR OP. 20, MOYZESOVO KVARTETO. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART-SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458, F.MENDELSSOHN-SMYČCOVÝ OKTET ES-DUR OP. 20, MOYZESOVO KVARTETO. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART-SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458,C.NILSEN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll, OP.13, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - DUR, OP.81, I.KLÁNSKÝ - KLAVÍR. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART-SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458,C.NILSEN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll, OP.13, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - DUR, OP.81, I.KLÁNSKÝ - KLAVÍR. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART-SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458,C.NILSEN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll, OP.13, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - DUR, OP.81, I.KLÁNSKÝ - KLAVÍR. 1999.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERSDORF- SMYČCOVÝ KVARTET Es - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll " JEZDECKÝ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET OP.96 F - DUR, "AMERICKÝ ". 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERSDORF- SMYČCOVÝ KVARTET Es - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll " JEZDECKÝ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET OP.96 F - DUR, "AMERICKÝ ". 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.DITTERSDORF- SMYČCOVÝ KVARTET Es - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET g - moll " JEZDECKÝ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET OP.96 F - DUR, "AMERICKÝ ". 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN- SMYČCOVÝ KVARTET g - moll, "JEZDECKÝ ", L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.135, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET Es- DUR. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-POSLEDNÍCH 7 SLOV JEŽÍŠE KRISTA, Op.51 pro smyčcové kvarteto. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op. 5 , L. JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op. 5 , L. JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op. 5 , L. JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.DITTERS,B.MARTINŮ,A.DVOŘÁK. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7 " CONCERTO DA CAMERA ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d-moll, Op. 34. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7 " CONCERTO DA CAMERA ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d-moll, Op. 34. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7 " CONCERTO DA CAMERA ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d-moll, Op. 34. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7 " CONCERTO DA CAMERA ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d-moll, Op. 34. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7 " CONCERTO DA CAMERA ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d-moll, Op. 34. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7 " CONCERTO DA CAMERA ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d-moll, Op. 34. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7 " CONCERTO DA CAMERA ", A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d-moll, Op. 34. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC, B.MARTINÚ, A.DVOŘÁK. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JUŘICA-SMYČCOVÝ KVARTET-PREMIÉRA DÍLA. 1998.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvartet č.5 ES - dur, B.MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.7. Concerto da camera, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur Op. 125, č.1. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvartet č.5 ES - dur, B.MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.7. Concerto da camera, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur Op. 125, č.1. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvartet č.5 ES - dur, B.MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.7. Concerto da camera, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur Op. 125, č.1. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvartet č.5 ES - dur, B.MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.7. Concerto da camera, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur Op. 125, č.1. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvartet č.5 ES - dur, B.MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.7. Concerto da camera, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur Op. 125, č.1. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvartet č.5 ES - dur, B.MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.7. Concerto da camera, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur Op. 125, č.1. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvartet č.5 ES - dur, B.MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.7. Concerto da camera, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur Op. 125, č.1. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvartet č.5 ES - dur, B.MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.7. Concerto da camera, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur Op. 125, č.1. 1997.
Vítek, P. J.HAYDN - Posledních 7 slov JEŽÍŠE KRISTA pro smyčcové kvarteto Op. 51. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Posledních 7 slov JEŽÍŠE KRISTA pro smyčcové kvarteto Op. 51. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet G -dur, Op3,č.3, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur, Op.125,č.1, J.BRAHMS- Smyčcový kvartet B - dur, Op.67. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet G -dur, Op3,č.3, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur, Op.125,č.1, J.BRAHMS- Smyčcový kvartet B - dur, Op.67. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET G -dur, Op.3,č.3, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET ES - dur, Op.125,č.1. 1997.
Vítek, P. LIVE RECORDING,H.PURCELL,W.A.MOZART,G.B.PERGOLESI-SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR OSTRAVA-dir.PAVEL VÍTEK. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, R.SCHUMANN - KLAVÍRNÍ KVINTET ES- dur, Op. 44, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A-dur, OP. 81, I.KLÁNSKÝ - Klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, R.SCHUMANN - KLAVÍRNÍ KVINTET ES- dur, Op. 44, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A-dur, OP. 81, I.KLÁNSKÝ - Klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 1997.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, R.SCHUMANN - KLAVÍRNÍ KVINTET ES- dur, Op. 44, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A-dur, OP. 81, I.KLÁNSKÝ - Klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 1997.
Vítek, P. A.CORELLI - CONCERTO GROSSO D-DUR, W.A.MOZART - DIVERTIMENTO F-DUR K.V.138, C.NIELSEN- MALÁ SUITA OP.1, I.KREJČÍ- MALÁ SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR , UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1996.
Vítek, P. A.CORELLI-CONCERTO GROSSO, C.NIELSEN-MALÁ SUITA, I.KREJČÍ - MALÁ SUITA, P.I.ČAJKOVSKIJ - SERENÁDA PRO SMYČCE C-DUR, SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF - SMYČCOVÝ KVARTET ES - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2 "LISTY DŮVĚRNÉ". 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF - SMYČCOVÝ KVARTET ES - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2 "LISTY DŮVĚRNÉ". 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF - SMYČCOVÝ KVARTET ES - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2 "LISTY DŮVĚRNÉ". 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF - SMYČCOVÝ KVARTET ES - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2 "LISTY DŮVĚRNÉ". 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET C - dur Op,33,č-3, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d - moll, Op.34, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur, Op.81. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET C - dur Op,33,č-3, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d - moll, Op.34, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur, Op.81. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET C - dur Op,33,č-3, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d - moll, Op.34, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur, Op.81. 1996.
Vítek, P. J.K.TOLLAR - BALLETTI A 4, W.A.MOZART.DIVERTIMENTO F-DUR, K.V.138, P.I.ČAJKOVSKIJ - SERENÁDA C - DUR,OP48, I.KREJČÍ - MALÁ SUITA, SLEZSKÝ KOM. ORCHESTR OSTRAVA, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1996.
Vítek, P. J.K.TOLLAR -BALLETTI A 4, W.A.MOZART-DIVERTIMENTO F-DUR, P.I.ČAJKOVSKIJ - SERENÁDA C-DUR PRO SMYČCE OP.48, I.KREJČÍ - MALÁ SUITA, SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR , UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1996.
Vítek, P. J.ZACH - SINFONIA IN A, W.A.MOZART - DIVERTIMENTO F-DUR, C.NIELSEN- MALÁ SUITA, P.I.ČAJKOVSKIJ - SERENÁDA C-DUR OP.48, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR, UM. VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, LEOŠ JANÁČEK KUBÍN QUARTET. 1996.
Vítek, P. TRUMPET CONCERTOS. Vol.6, SILESIAN CHAMBER ORCHESTRA -dir. PAVEL VÍTEK. 1996.
Vítek, P. W.A.MOZART- DIVERTIMENTO F - DUR, J.ALBRECHTSBERGER - KONCERT PRO TROMBON, C.M.WEBER - ROMANCE PRO TROMBON, P.I.ČAJKOVSKIJ - SERENÁDA C-DUR, OP48, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR, UM VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1996.
Vítek, P. W.A.MOZART- QUARTETT F-DUR,K.V.168,G.TORELLI - SONÁTA PRO TRUBKU A SMYČCE, I.KREJČÍ MALÁ SUITA, P.I.ČAJKOVSKIJ - SERENÁDA C-DUR PRO SMYČCE OP.48, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR , UM. VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, K.V.465, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, C.FRANCK-KLAVÍRNÍ KVINTET f - moll. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, K.V.465, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, C.FRANCK-KLAVÍRNÍ KVINTET f - moll. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, K.V.465, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, C.FRANCK-KLAVÍRNÍ KVINTET f - moll. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, K.V.465, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, C.FRANCK-KLAVÍRNÍ KVINTET f - moll. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, K.V.465 "Disonantní ", B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č. 7, Concerto da Camera, C.FRANCK - KLAVÍRNÍ KVINTET f - moll. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, K.V.465 "Disonantní ", B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č. 7, Concerto da Camera, C.FRANCK - KLAVÍRNÍ KVINTET f - moll. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, K.V.465 "Disonantní ", B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č. 7, Concerto da Camera, C.FRANCK - KLAVÍRNÍ KVINTET f - moll. 1996.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A,DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur OP.96, L.JANÁČEK - SMYČCOVÉ KVARTETY č. 1, č. 2,. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A,DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur OP.96, L.JANÁČEK - SMYČCOVÉ KVARTETY č. 1, č. 2,. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK-SMYČCOVÝ KVARTET d -moll.Op.34, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, R.SCHUMANN - KLAVÍRNÍ KVINTET Es - dor Op.44, CH.ELSAS - klavír. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK-SMYČCOVÝ KVARTET d -moll.Op.34, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, R.SCHUMANN - KLAVÍRNÍ KVINTET Es - dor Op.44, CH.ELSAS - klavír. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK-SMYČCOVÝ KVARTET d -moll.Op.34, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, R.SCHUMANN - KLAVÍRNÍ KVINTET Es - dor Op.44, CH.ELSAS - klavír. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK-SMYČCOVÝ KVARTET d -moll.Op.34, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, R.SCHUMANN - KLAVÍRNÍ KVINTET Es - dor Op.44, CH.ELSAS - klavír. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK-SMYČCOVÝ KVARTET d -moll.Op.34, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, R.SCHUMANN - KLAVÍRNÍ KVINTET Es - dor Op.44, CH.ELSAS - klavír. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvartet č.5 ES - dur, B.MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.7. Concerto da camera, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet ES - dur Op. 125, č.1. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, ILJA HURNÍK - DĚTEM, autorizovaný výchovný koncert pro KUBÍNOVO KVARTETO. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, JFO KUBÍNOVO KVARTETO. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN-SMYČCOVÝ KVARTET C - dur Op,33,č-3, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d - moll, Op.34, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur, Op.81. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.V.KUZNÍK-SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, Op.3,č3, F.SHUBERT - KVINTET C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, C.NIELSEN - SMYČCOVÝ KVARTET Op.5, f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur,J.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET ES - dur, Op.125,č.1, E. CHAUSSON - KONCERT PRO HOUSLE, KLAVÍR A SMYČCOVÉ KVARTETO, F.NOVOTNÝ, R.ADÁMEK, KUBÍNOVO KVARTETO. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC-SMYČCOVÝ KVARTET D - dur, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur,Op.96"Americký" F.SCHUBERT- Smyčcový kvintet C - dur se dvěma violoncelly, J.NAVRÁTIL - Violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KUBÍNOVO KVARTETO - SMYČCOVÉ KVARTETY. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.BOCCHERINI - KVINTET D-dur, C.D.DITTERSDORF- KVINTET C -dur, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET Es -dur, J.NAVRÁTIL - violoncello. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK- SMYČCOVÉ KVARTETY Č.1, Č.2,. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, OSOBNOSTI ČESKÉ HUDBY, VÝCHOVNÝ KONCERT KUBÍNOVA KVARTETA. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, OSOBNOSTI ČESKÉ HUDBY, VÝCHOVNÝ KONCERT KUBÍNOVA KVARTETA. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, P.VRANICKÝ-SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, STAMIC, J.V. KUZNÍK, J.HAYDN. 1995.
Vítek, P. SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR-dirigent PAVEL VÍTEK. 1995.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, K.V.465. 1995.
Vítek, P. A.CORELLI - CONCERTO GROSSO D-DUR, A.VIVALDI - CONCERTO g - moll pro 2 violoncella, L.BOCCHERINI - KONCERT Č.2 D- DUR, PRO VIOLONCELLO , J.HAYDN-KONCERT C-DUR PRO VIOLONCELLO, W.A.MOZART - DIVERTIMENTO F-DUR, SLKO DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. A.CORELLI,A.VIVALDI,L.BOCCHERINI,J.HAYDN,W.A.MOZART , SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR OSTRAVA, SÓLISTÉ: J.HALIŠKA,J.HANOUSEK, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, CENTAUR V.NOVÁK THE KUBÍN QUARTET. 1994.
Vítek, P. H-PURCELL - AMPHITRYON, A.VIVALDI- CONCERTO GROSSO d-moll, G.F.HAENDEL - CONCERTO GROSSO a -moll,W.A-MOZART - DIVERTIMENTO Č.3, F-DUR K.V.138, LETNÍ STUDENTSKÝ ORCHESTR V HRADCI N.M. LEKTOR A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. H-PURCELL-AMPHITRYON,A.VIVALDI-CONCERTO GROSSO d-moll, G.F.HAENDEL - CONCERTO GROSSO a-moll,W.A.MOZART - DIVERTIMENTO č.3 F-DUR, K.V.138, LETNÍ STUDENTSKÝ ORCHESTR HM. LEKTOR A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA Č.1 g-moll, T.ALBINONI - SINFONIA C-DUR,F.X.DUŠEK - DIVERTIMENTO C-DUR, W.A.MOZART QUARTETTO F-DUR K.V.168, L.JANÁČEK - SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR OSTRAVA, DIRGENT A UM.VEDOUCÍ : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, W.A.MOZART- QUARTETTO F-DUR, A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR OSTRAVA, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, W.A.MOZART- QUARTETTO F-DUR, A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR OSTRAVA, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, W.A.MOZART- QUARTETTO F-DUR, A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR OSTRAVA, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, W.A.MOZART- QUARTETTO F-DUR, A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR OSTRAVA, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, W.A.MOZART- QUARTETTO F-DUR, A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR OSTRAVA, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR,T.ALBINONI - SINFONIA C.DUR, OP.2,Č.3, L.JANÁČEK - SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR OSTRAVA, UM. VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll,A.VIVALDI - COCERTO GROSSO d-moll, G.F.HAENDEL - CONCERTO GROSSO a-moll, W.A.MOZART - DIVERTIMENTO F-DUR , K.V.138, LETNÍ STUDENTSKÝ ORCHESTR HM, LEKTOR A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, ILJA HURNÍK - DĚTEM, autorizovaný výchovný koncert pro KUBÍNOVO KVARTETO. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, ILJA HURNÍK - DĚTEM, autorizovaný výchovný koncert pro KUBÍNOVO KVARTETO. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet G -dur, Op3,č.3, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET Es - dur Op.74 "HARFOVÝ " A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET d.moll, Op.34. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK-SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, J.V.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, B. MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur Op.81, CH.ELSAS - klavír. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK-SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, J.V.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, B. MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur Op.81, CH.ELSAS - klavír. 1994.
Vítek, P. J.TOLAR-BALLETTI A QUATRO, G-P.TELEMANN- KONCERT G -DUR PRO VIOLU, F.X.DUŠEK - DIVERTIMENTO C - DUR, A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE (instrunentace P.Vítek) , SLKO OSTRAVA, DIR. A UM.VEDOUCÍ : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK- SMYČCOVÉ KVARTETY Č.1, Č.2,. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN- SMYČCOVÝ KVARTET c - moll, Op.18,č.4, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7 , C.FRANCK - KLAVÍFNÍ KVINTET f - moll. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN- SMYČCOVÝ KVARTET c - moll, Op.18,č.4, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7 , C.FRANCK - KLAVÍFNÍ KVINTET f - moll. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN- SMYČCOVÝ KVARTET c - moll, Op.18,č.4, SMYČCOVÝ KVARTET f-moll,Op.95, SMYČCOVÝ KVARTET Es - dur,Op.74 " HARFOVÝ ". 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN- SMYČCOVÝ KVARTET c - moll, Op.18,č.4, SMYČCOVÝ KVARTET f-moll,Op.95, SMYČCOVÝ KVARTET Es - dur,Op.74 " HARFOVÝ ". 1994.
Vítek, P. P.TOLAR-BALETTI A QUATRO, E.DŘÍZGA - MALÁ SUITA PRO SMYČCE,J.HOROVITZ - CONCERTINO PRO DVĚ TRUBKY A SMYČCE, K.CHRISTENSEN, L.O.SCHMITD - SÓLISTÉ , A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR , UM.VEDOUCÍ A DIRGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. T.ALBINONI-SINFONIA C-DUR,G.PH.TELEMANN- KONCERT G-DUR PRO VIOLU A SMYČCE,F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, J.HAYDN - KONCERT C-DUR PRO VIOLONCELLO A ORCHESTR, E.DŘÍZGA- MALÁ SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOM. ORCHESTR OSTRAVA, DIRGENT : PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. TRUMPET CONCERTOS Vol.3,SILESIAN CHAMBER ORCHESTRA -dir. PAVEL VÍTEK. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - SMAČCOVÝ KVARTET č.3, M.KLEGA - CONCERTINO PRO ČTYŘI SMYČCOVÉ NÁSTROJE. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - SMAČCOVÝ KVARTET č.3, M.KLEGA - CONCERTINO PRO ČTYŘI SMYČCOVÉ NÁSTROJE. 1994.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvintet C-dur se dvěma violoncelly, L.BOCCHERINI - Smyčcový kvintet D - dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - dur, Op.96, " Americký " , JIŘÍ NAVRÁTIL- violoncello. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvintet C-dur se dvěma violoncelly, L.BOCCHERINI - Smyčcový kvintet D - dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - dur, Op.96, " Americký " , JIŘÍ NAVRÁTIL- violoncello. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvintet C-dur se dvěma violoncelly, L.BOCCHERINI - Smyčcový kvintet D - dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - dur, Op.96, " Americký " , JIŘÍ NAVRÁTIL- violoncello. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvintet C-dur se dvěma violoncelly, L.BOCCHERINI - Smyčcový kvintet D - dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - dur, Op.96, " Americký " , JIŘÍ NAVRÁTIL- violoncello. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvintet C-dur se dvěma violoncelly, L.BOCCHERINI - Smyčcový kvintet D - dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - dur, Op.96, " Americký " , JIŘÍ NAVRÁTIL- violoncello. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvintet C-dur se dvěma violoncelly, L.BOCCHERINI - Smyčcový kvintet D - dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - dur, Op.96, " Americký " , JIŘÍ NAVRÁTIL- violoncello. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvintet C-dur se dvěma violoncelly, L.BOCCHERINI - Smyčcový kvintet D - dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - dur, Op.96, " Americký " , JIŘÍ NAVRÁTIL- violoncello. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvintet C-dur se dvěma violoncelly, L.BOCCHERINI - Smyčcový kvintet D - dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - dur, Op.96, " Americký " , JIŘÍ NAVRÁTIL- violoncello. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.D.DITTERSDORF- Smyčcový kvintet C-dur se dvěma violoncelly, L.BOCCHERINI - Smyčcový kvintet D - dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - dur, Op.96, " Americký " , JIŘÍ NAVRÁTIL- violoncello. 1993.
Vítek, P. H.BERLIOZ-HAROLD V ITÁLII-Symfonie pro orchestr a sólovou violu Op.13. 1993.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, G.TARTINI - KONCERT d -moll, sólista V.BALŽALORSKI,L.LANÁČEK - SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR OSTRAVA, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1993.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, G.TARTINI - KONCERT d-moll pro housle a smyčce,L.JANÁČEK - SUITA PRO SMYČCE, V.BALŽALORSKI-HOUSLE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR, UM VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1993.
Vítek, P. H.PURCELL-SUITA g-moll, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, G.TARTINI - KONCERT d - moll pro housle, sólista V.BALŽALORSKI, L.JANÁČEK - SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR OSTRAVA, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, ILJA HURNÍK - DĚTEM, autorizovaný výchovný koncert pro KUBÍNOVO KVARTETO. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet G -dur, Op3,č.3, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet B - dur, " Lovecký " , A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F-dur Op.96. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet G -dur, Op3,č.3, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet B - dur, " Lovecký " , A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F-dur Op.96. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet G -dur, Op3,č.3, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet B - dur, " Lovecký " , A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F-dur Op.96. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet G -dur, Op3,č.3, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet B - dur, " Lovecký " , A.DVOŘÁK - Klavirní kvintet A - dur , Op.81, JIŘÍ NIEDOBA - KLAVÍR. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet G -dur, Op3,č.3, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet B - dur, " Lovecký " , A.DVOŘÁK - Klavirní kvintet A - dur , Op.81, JIŘÍ NIEDOBA - KLAVÍR. 1993.
Vítek, P. J.K.TOLAR - BALLETTI A QUATRO, K.DITTERS - KONCERT E-DUR PRO KONTRABAS, M.PÁŠMA - KONTRABAS, W.A.MOZART-QUARTETT F -DUR,K.V.168,E.DŘÍZGA- MALÁ SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOM.ORCHESTR, UM VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK-SMYČCOVÝ KVARTET C - dur, J.V.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, B. MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7, A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur Op.81, CH.ELSAS - klavír. 1993.
Vítek, P. J.TOLAR - BALLETTI A QUATRO, J.HAYDN - KONCERT C - DUR PRO HOUSLE, SÓLISTA L.CAP-HOUSLE, F.X.DUŠEK-DIVERTIMENTO C-DUR, W.A.MOZART - QUARTETTO F - DUR,K.V.168, SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR, UM. VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur,B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET č.7- Concerto da camera, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Op.34, d - moll. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, K.STAMIC - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur,L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet Op. 74, "HARFOVÝ" , V.NOVÁK - SMYČCOVÝ KVARTET D - dur , Op.35. 1993.
Vítek, P. W.A.MOZART- QUARTETT F-DUR,K.V.168, J.S.BACH- KLAVÍRNÍ KONCERTY f-moll,E-DUR, CH.ELSAS-KLAVÍR,L.JANÁČEK -SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR, UM.VEDOUCÍ A DIRIGENT : PAVEL VÍTEK. 1993.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.HÁBA - SMYČCOVÝ KVARTET, T.SVETE - SMYČCOVÝ KVARTET, R.MAEDEL - SMYČCOVÝ KVARTET, K.A.HUEBER - DANKOS TOD, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op. 96. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.HÁBA - SMYČCOVÝ KVARTET, T.SVETE - SMYČCOVÝ KVARTET, R.MAEDEL - SMYČCOVÝ KVARTET, K.A.HUEBER - DANKOS TOD, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op. 96. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.HÁBA - SMYČCOVÝ KVARTET, T.SVETE - SMYČCOVÝ KVARTET, R.MAEDEL - SMYČCOVÝ KVARTET, K.A.HUEBER - DANKOS TOD, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op. 96. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.HÁBA - SMYČCOVÝ KVARTET, T.SVETE - SMYČCOVÝ KVARTET, R.MAEDEL - SMYČCOVÝ KVARTET, K.A.HUEBER - DANKOS TOD, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op. 96. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op.3,č.5, "SERENÁDOVÝ", W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, " LOVECKÝ" A. DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op.3,č.5, "SERENÁDOVÝ", W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, " LOVECKÝ" A. DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op.3,č.5, "SERENÁDOVÝ", W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, " LOVECKÝ" A. DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op.3,č.5, "SERENÁDOVÝ", W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, " LOVECKÝ" A. DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op.3,č.5, "SERENÁDOVÝ", W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, " LOVECKÝ" A. DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op.3,č.5, "SERENÁDOVÝ", W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, " LOVECKÝ" A. DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur "PTAČÍ" , L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2 , " LISTY DŮVĚRNÉ" , A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur, Op.81, CH.ELSAS - KLAVÍR. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur "PTAČÍ" , L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2 , " LISTY DŮVĚRNÉ" , A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur, Op.81, CH.ELSAS - KLAVÍR. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur "PTAČÍ" , L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2 , " LISTY DŮVĚRNÉ" , A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur, Op.81, CH.ELSAS - KLAVÍR. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur "PTAČÍ" , L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2 , " LISTY DŮVĚRNÉ" , A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur, Op.81, CH.ELSAS - KLAVÍR. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur "PTAČÍ" , L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET č.2 , " LISTY DŮVĚRNÉ" , A.DVOŘÁK - KLAVÍRNÍ KVINTET A - dur, Op.81, CH.ELSAS - KLAVÍR. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur "PTAČÍ" ,F.MENDELSSOHN - OKTET Es - dur, Op.20, Moyzesovo kvarteto. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN,P.VRANICKÝ,N.PAGANINI,A.DVOŘÁK. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN,P.VRANICKÝ,N.PAGANINI,A.DVOŘÁK. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN,P.VRANICKÝ,N.PAGANINI,A.DVOŘÁK. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN,P.VRANICKÝ,N.PAGANINI,A.DVOŘÁK. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN,P.VRANICKÝ,N.PAGANINI,A.DVOŘÁK. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN,P.VRANICKÝ,N.PAGANINI,A.DVOŘÁK. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.T.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, N. PAGANINI - SMYČCOVÝ KVARTET E - dur, C.M. WEBER - KLARINETOVÝ KVINTET B - dur, Op. 34, PETR BOHUŠ - klarinet. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.T.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, N. PAGANINI - SMYČCOVÝ KVARTET E - dur, C.M. WEBER - KLARINETOVÝ KVINTET B - dur, Op. 34, PETR BOHUŠ - klarinet. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.T.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, N.PAGANINI - SMYČCOVÝ KVARTET E - dur,. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.T.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, N.PAGANINI - SMYČCOVÝ KVARTET E - dur,. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.T.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, N.PAGANINI - SMYČCOVÝ KVARTET E - dur,. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.T.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, N.PAGANINI - SMYČCOVÝ KVARTET E - dur,. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.T.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, N.PAGANINI - SMYČCOVÝ KVARTET E - dur,. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.T.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, N.PAGANINI - SMYČCOVÝ KVARTET E - dur,. 1992.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f-moll,OP.9, A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE PRO SMYČC. KVARTETO, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT C - DUR, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT D - DUR, VLADIMÍR TOMČÁNY - KYTARA, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, "AMERICKÝ" OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT C - DUR, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT D - DUR, VLADIMÍR TOMČÁNY - KYTARA, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, "AMERICKÝ" OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT C - DUR, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT D - DUR, VLADIMÍR TOMČÁNY - KYTARA, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, "AMERICKÝ" OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT C - DUR, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT D - DUR, VLADIMÍR TOMČÁNY - KYTARA, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, "AMERICKÝ" OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT C - DUR, A.VIVALDI - KYTAROVÝ KONCERT D - DUR, VLADIMÍR TOMČÁNY - KYTARA, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, "AMERICKÝ" OP.96. 1991.
Vítek, P. B.MARCELLO,H.PURCELL,J.K.VAŇHAL,K.A.HUEBER, P.HINDEMITH,B.MARTINŮ-SONÁTY PRO VIOLU A KLAVÍR. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, " Z mého života " , s PRAŽSKÝM KOMORNÍM BALETEM P.ŠMOKA. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur "PTAČÍ" , J.PODEŠVA - KLARINETOVÝ KVINTET, J.MASNÝ - KLARINET, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur "PTAČÍ" , J.PODEŠVA - KLARINETOVÝ KVINTET, J.MASNÝ - KLARINET, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.T.KUZNÍK - SMYČCOVÝ KVARTET G - dur, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, OP.33,Č.3, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, OP.9. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP.29, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR , OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP.29, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR , OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP.29, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR , OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP.29, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR , OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP.29, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR , OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - KLARINETOVÝ KVINTET A - dur, K.V.581, L.PETERKOVÁ - KLARINET, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458, F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET - ES - DUR, OP.20, MOYZESOVO KVARTETO, SLOVENSKO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458, F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET - ES - DUR, OP.20, MOYZESOVO KVARTETO, SLOVENSKO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458, F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET - ES - DUR, OP.20, MOYZESOVO KVARTETO, SLOVENSKO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458, F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET - ES - DUR, OP.20, MOYZESOVO KVARTETO, SLOVENSKO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458, F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET - ES - DUR, OP.20, MOYZESOVO KVARTETO, SLOVENSKO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458, F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET - ES - DUR, OP.20, MOYZESOVO KVARTETO, SLOVENSKO. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, K.V.458, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.465, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 1991.
Vítek, P. W.A.MOZART-DIVERTIMENTO B-DUR,KONCERTANTNÍ SYMFONIE PRO HOUSLE A VIOLU,P.SARASATE-CARMEN,L.JANÁČEK-SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOM. ORCHESTR, dirigent PAVEL VÍTEK. 1991.
Vítek, P. W.A.MOZART-DIVERTIMENTO B-DUR,KONCERTANTNÍ SYMFONIE PRO HOUSLE A VIOLU,P.SARASATE-CARMEN,L.JANÁČEK-SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOM. ORCHESTR, dirigent PAVEL VÍTEK. 1991.
Vítek, P. W.A.MOZART-DIVERTIMENTO B-DUR,KONCERTANTNÍ SYMFONIE PRO HOUSLE A VIOLU,P.SARASATE-CARMEN,L.JANÁČEK-SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOM. ORCHESTR, dirigent PAVEL VÍTEK. 1991.
Vítek, P. W.A.MOZART-DIVERTIMENTO B-DUR,KONCERTANTNÍ SYMFONIE PRO HOUSLE A VIOLU,P.SARASATE-CARMEN,L.JANÁČEK-SUITA PRO SMYČCE, SLEZSKÝ KOM. ORCHESTR, dirigent PAVEL VÍTEK. 1991.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f-moll,OP.9, A.DVOŘÁK - CYPŘIŠE PRO SMYČC. KVARTETO, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.7 "CONCERTO DA CAMERA". 1990.
Vítek, P. B.MARCELLO,H.PURCELL,J.K.VAŇHAL,P.HINDEMITH,B.MARTINŮ-SONÁTY PRO VIOLU A KLAVÍR. 1990.
Vítek, P. B.MARTINŮ - KANTÁTA OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.7 "CONCERTO DA CAMERA" , F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET ES - DUR OP.20, MOYZESOVO KVARTETO , SLOVENSKO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.MILHAUD - SMYČCOVÝ KVARTET Č.14, F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET ES - DUR OP.20, MOYZESOVO KVARTETO , SLOVENSKO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.GROSSMANN - HUDBA K OBRAZŮM K.HARUDY PRO SMYČCOVÉ KVARTETO, F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET ES - DUR OP.20, MOYZESOVO KVARTETO , SLOVENSKO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.GROSSMANN - HUDBA K OBRAZŮM K.HARUDY PRO SMYČCOVÉ KVARTETO, F.MENDELSSOHN - SMYČCOVÝ OKTET ES - DUR OP.20, MOYZESOVO KVARTETO , SLOVENSKO. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET F - dur, Op.3,č.5, "SERENÁDOVÝ", W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET B - dur, K.V.458, " LOVECKÝ" A. DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.9. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, OP.33,Č.3 "PTAČÍ". 1990.
Vítek, P. L.van BEETHOVEN, F.SCHUBERT, K.A.HUEBER. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.KLEGA - CONCERTINO PRO SMYČC.NÁSTROJE, J.GROSSMANN - KVINTET PRO VARHANY A SMYČCOVÉ KVARTETO, P.PLANÝ - VARHANY, J.PODEŠVA - KLARINETOVÝ KVINTET, V.VÍTEK - KLARINET, M.BÁCHOREK - MUZIKANTSKÉ ZÁLETY. 1990.
Vítek, P. U.KUCHL,W.A.MOZART-KONCERTANTNÍ SYMFONIE Es-dur pro housle a violu,S.GROYSBECK,W.A.MOZART-SYMFONIE A-dur,K.V.201. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.465, H.EDER - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR , OP.96. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART, H.EDER, A.DVOŘÁK. 1990.
Vítek, P. W.A.MOZART-KONCERTANTNÍ SYMFONIE Es - dur pro housle a violu. 1990.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.MARTINŮ - KONCERT PRO SMYČCOVÉ KVARTETO A ORCHESTR , S JFO DIR. T.KOUTNÍK. 1989.
Vítek, P. G.P.TELEMANN-KONCERT G-dur pro violu a orchestr. 1989.
Vítek, P. G.P.TELEMANN-KONCERT G-dur pro violu a orchestr. 1989.
Vítek, P. G.P.TELEMANN-KONCERT G-dur pro violu a orchestr. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.SZEGHYOVÁ -- QUARTETTO DOLOROSO, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96. 1989.
Vítek, P. JAROMÍR PODEŠVA-KONCERT PRO VIOLU. 1989.
Vítek, P. JAROMÍR PODEŠVA-KONCERT PRO VIOLU A ORCHESTR. 1989.
Vítek, P. JAROMÍR PODEŠVA-KONCERT PRO VIOLU A ORCHESTR. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.GROSSMANN - HUDBA K OBRAZŮM PRO SMYČCOVÉ KVARTETO, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C-DUR K.V.465. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 , J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 "DE JUVENTUTE ", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur , OP.33.Č.3, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6 " DE JUVENTUTE" B. MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.7, "CONCERTO DA CAMERA", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B -DUR OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, OP.33,Č.3, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6, "DE JUVENTUTE", B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.7, " CONCERTO DA CAMERA", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B- DUR OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - dur "PTAČÍ" , J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6, " DE JUVENTUTE", B.MARTINŮ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.7, "CONCERTO DA CAMERA", J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.465, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR "AMERICKÝ" O.96. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96 "AMERICKÝ", B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 e-moll " Z mého života ", PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET PAVLA ŠMOKA. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96 "AMERICKÝ", B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 e-moll " Z mého života ", PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET PAVLA ŠMOKA. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96 "AMERICKÝ", B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 e-moll " Z mého života ", PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET PAVLA ŠMOKA. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96 "AMERICKÝ", B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 e-moll " Z mého života ", PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET PAVLA ŠMOKA. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96 "AMERICKÝ", B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 e-moll " Z mého života ", PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET PAVLA ŠMOKA. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96 "AMERICKÝ", B.SMETANA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 e-moll " Z mého života ", PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET PAVLA ŠMOKA. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, R.KUBÍN-CONCERTINO PRO SMYČCOVÉ KVARTETO, R.KUBÍN - HUMORESKY, V.VÍTEK - KLARINET, R.KUBÍN - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1. 1989.
Vítek, P. W.A.MOZART-KONCERTANTNÍ SYMFONIE Es - dur pro housle a violu. 1989.
Vítek, P. W.A.MOZART-KONCERTANTNÍ SYMFONIE Es - dur pro housle a violu. 1989.
Vítek, P. W.A.MOZART-KONCERTANTNÍ SYMFONIE Es - dur pro housle a violu. 1989.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, V.NOVÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2 D - DUR oP.35, J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, V.NOVÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2 D - DUR oP.35, J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, V.NOVÁK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2 D - DUR oP.35, J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 B - DUR, OP.67. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR,L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.95, J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3, B - DUR. Op.67. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.BARTÓK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.BARTÓK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.BARTÓK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3. 1988.
Kubínovo Kvarteto, a Vítek, P. D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11 f - moll, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR , OP.96. 1988.
Vítek, P. G.P.TELEMANN-KONCERT G-dur pro violu a orchestr. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.HURNÍK - DĚTEM, AUTORIZOVANÝ VÝCHOVNÝ KONCERT PRO KUBÍNOVO KVARTETO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.SZEGHYOVÁ -- QUARTETTO DOLOROSO,. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.SZEGHYOVÁ -- QUARTETTO DOLOROSO, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96. 1988.
Vítek, P. JAROMÍR PODEŠVA-KONCERT PRO VIOLU A ORCHESTR. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.20,Č.4, B.BARTÓK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96 "AMERICKÝ ". 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.20,Č.4, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ". 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.20,Č.4, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ". 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.20,Č.4, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6, " DE JUVENTUTE " , J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, OP.67. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.465, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR "AMERICKÝ" O.96. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.BOCCHERINI - SMYČCOVÝ KVINTET D - DUR, SE DVĚMA VIOLONCELLY, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVINTET C - DUR, SE DVĚMA VIOLONCELLY, J.HANOUSEK - VIOLONCELLO. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, OP.95, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6, " DE JUVENTUTE ", L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, " LISTY DŮVĚRNÉ ". 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.GAŠPAROVIČOVÁ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.GAŠPAROVIČOVÁ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2 Premiéra díla. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.KLEGA - CONCERTINO PRO ČTYŘI SMYČCOVÉ NÁSTROJE, R.KUBÍN - SMYČCOVÝ KVARTET, L.van BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, OP.95. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, R.KUBÍN - SMYČCOVÝ KVARTET, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, J.GROSSMANN - KVINTET PRO VARHANY A SMYČCOVÉ KVARTETO, P.PLANÝ - VARHANY, PREMIÉRY DĚL. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, L.v.BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.95, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP. 29. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, L.v.BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.95, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP. 29. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, L.v.BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.95, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP. 29. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, L.v.BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.95, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP. 29. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, L.v.BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.95, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP. 29. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, L.v.BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.95, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP. 29. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, L.v.BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.95, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP. 29. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157, L.v.BEETHOVEN - SMYČCOVÝ KVARTET f - moll, Op.95, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP. 29. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157,I.SZEGHYOVÁ - QUARTETTO DOLOROSO, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č. 11, f - moll. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.157,I.SZEGHYOVÁ - QUARTETTO DOLOROSO, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č. 11, f - moll. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR,K.V.157, A.VRANICKÝ - SMYČCOVÝ KVARTET B - DUR, J.BRAHMS - SMYČCOVÝ KVARTET Č.3, B - DUR, Op.67. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR,K.V.157, F.KRAMÁŘ KLARINETOVÝ KVARTET B - DUR, V.VÍTEK - KLARINET, F.SCHUBERT - SMYČCOVÝ KVARTET a - moll, OP. 29. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.465, W.A.MOZART - HOBOJOVÝ KVARTET F - DUR, K.V.360, D.FOLTÝN - HOBOJ, W.A.MOZART- KLARINETOVÝ KVINTET A - DUR, K.V.581, P.BOHUŠ - KLARINET. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART- SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR, K.V.465, W.A.MOZART - HOBOJOVÝ KVARTET F - DUR, K.V.360, D.FOLTÝN - HOBOJ, W.A.MOZART- KLARINETOVÝ KVINTET A - DUR, K.V.581, P.BOHUŠ - KLARINET. 1988.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96, "AMERICKÝ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR OP.96, "AMERICKÝ ". 1987.
Vítek, P. B.MARCELLO - SONÁTA g-moll PRO VIOLU A KLAVÍR, G.F.HAENDEL - SONÁTA G-DUR, K.STAMIC - SONÁTA B -DUR, C.FRANCK - SONÁTA A -DUR, P.VÍTEK -VIOLA, J.NIEDOBA - KLAVÍR. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.SZEGHYOVÁ - QUARTETTO DOLOROSO, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6,. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.SZEGHYOVÁ - QUARTETTO DOLOROSO, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6, " DE JUVENTUTE ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.GROSSMANN - HUDBA K OBRAZŮM PRO SMYČCOVÉ KVARTETO, W.A.MOZART - SMYČCOVÝ KVARTET C-DUR K.V.465. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.GROSSMANN - KVINTET PRO VARHANY A SMYČCOVÉ KVARTETO, P.PLANÝ- VARHANY. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C -DUR, OP.33,Č.3, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll op.122, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C -DUR, OP.33,Č.3, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll op.122, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C -DUR, OP.33,Č.3, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll op.122, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C -DUR, OP.33,Č.3, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll op.122, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C -DUR, OP.33,Č.3, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll op.122, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C -DUR, OP.33,Č.3, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll op.122, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C -DUR, OP.33,Č.3, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll op.122, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.8 c - moll.op.110, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, " LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.8 c - moll.op.110, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, " LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.8 c - moll.op.110, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, " LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.8 c - moll.op.110, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, " LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET C - DUR OP.33,Č.3 ,M.RAVEL - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, J.BRAHMS - KLAVÍRNÍ KVINTET f - moll, OP.34. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.20,Č.4, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11, f - moll, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.20,Č.4, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6, " DE JUVENTUTE " , L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2,. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.20,Č.4, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6, " DE JUVENTUTE " , L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.20,Č.4, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.1, J.BRAHMS - KLAVÍRNÍ KVINTET f - moll, OP.34. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.20,Č.4, M.KLEGA - CONCERTINO PRO ČTYŘI SMYČC.NÁSTROJE, M.RAVEL - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.PODEŠVA - PRELUDIUM A NOCTURNO PRO ALT A SMYČCOVÉ KVARTETO, D.MÍČKOVÁ - ALT, J.PODEŠVA - KLARINETOVÝ KVINTET, V.VÍTEK - KLARINET. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.PODEŠVA - SMYČCOVÝ KVARTET Č.6, M.RAVEL - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR, OP.96. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, M.RAVEL - SMYČCOVÝ KVARTET F - DUR. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, P.I.ČAJKOVSKIJ - SMYČCOVÝ KVARTET D - DUR, OP.11 , A.DVOŘÁK - SMYČCOVÝ KVARTET F-DUR OP.96, "AMERICKÝ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, J.PODEŠVA - KLARINETOVÝ KVINTET. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, J.PODEŠVA - KLARINETOVÝ KVINTET. 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - HOBOJOVÝ KVARTET F - DUR,K.V.370, J.ADAMUS- HOBOJ, D.ŠOSTAKOVIČ - SMYČCOVÝ KVARTET Č.11 f - moll, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ ". 1987.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur, op.96, "Americký", KUBÍNOVO KVRTETO. 1986.
Vítek, P. B.MARCELLO - SONÁTA g-moll PRO VIOLU A KLAVÍR, G.F.HAENDEL - SONÁTA G-DUR, K.STAMIC - SONÁTA B -DUR, C.FRANCK - SONÁTA A -DUR, P.VÍTEK -VIOLA, J.NIEDOBA - KLAVÍR. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, C.M.von WEBER - KLARINETOVÝ KVINTET B - DUR, JAN HELLO-klarinet, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, F.MENDELSSOHN - Smyčcový kvartet e - moll. op.44,č.2, M.KLEGA - Concertino pro čtyři smyčcové nástroje , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.SZEGHYOVÁ - QUARTETTO DOLOROSO, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, I.SZEGHYOVÁ - QUARTETTO DOLOROSO, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.GROSSMANN - Hudba k obrazům K.HARUDY, V.SVATOŠ - Smyčcový kvartet č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet C-Dur op.33,č.3 "Ptačí ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, "Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta ", M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - Dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet C-Dur op.33,č.3 "Ptačí ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, "Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta ", M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - Dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet C-Dur op.33,č.3 "Ptačí ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, "Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta ", M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - Dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet C-Dur op.33,č.3 "Ptačí ",B.BARTÓK Smyčcový kvartet č.3, , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - Dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet D - Dur, op.20,č.4, J.VIČAR - Smyčcový kvartet , F.MENDELSSOHN - Smyčcový kvartet e - moll, op.44,č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet D - Dur, op.20,č.4, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur op.96, "Americký", KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet D - Dur, op.20,č.4, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, J.BRAHMS - Klavírní kvintet f - moll, op.34, Z.PĚČEK - klavír , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet D - Dur, op.20,č.4, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, J.BRAHMS - Klavírní kvintet f - moll, op.34, Z.PĚČEK - klavír , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet D - Dur, op.20,č.4, L.KUBÍK - Smyčcový kvartet, J.BRAHMS - Klavírní klvintet f - moll, op34, Z-PĚČEK - klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet D - Dur, op.20,č.4,J.VIČAR - Smyčcový kvartet , J.BRAHMS - Klavírní kvintet f - moll, op.34, Z.PĚČEK - klavír , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.HAYDN - Smyčcový kvartet D-Dur op.20,č.4 , L.J ANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, "Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta ", A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur ,op.96, "Americký" , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur, F.MENDELSSOHN - Smyčcový kvartet e - moll,op44,č.2, J.BRAHMS - Klavírní kvintet f - moll, op. 34, Z.PĚČEK - klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur, F.MENDELSSOHN - Smyčcový kvartet e - moll,op44,č.2, J.BRAHMS - Klavírní kvintet f - moll, op. 34, Z.PĚČEK - klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur, J.VIČAR - Smyčcový kvartet, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 , A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur, op.96, " Americký " KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur,F.MENDELSSOHN - Smyčcový kvartet e - moll,op44,č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, KRASILNIKOV- DONSKÉ PÍSNĚ ( SMYČCOVÝ KVARTET ) KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK - SMYČCOVÝ KVARTET Č.2, "LISTY DŮVĚRNÉ", KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.KUBÍK - Smyčcový kvartet, J.PODEŠVA - PRELUDIUM A NOCTURNO PRO ALT A SMYČCOVÉ KVARTETO , D-MÍČKOVÁ - alt, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.KUBÍK - Smyčcový kvartet, J.PODEŠVA - PRELUDIUM A NOCTURNO PRO ALT A SMYČCOVÉ KVARTETO ( PREMIÉRA ) , D-MÍČKOVÁ - alt, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll, op.18,č.4 KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - Smyčcový kvartet č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - Smyčcový kvartet č.2, J.PODEŠVA - Klarinetový kvintet, V.VÍTEK - klarinet, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - Smyčcový kvartet č.2, J.PODEŠVA - Klarinetový kvintet, V.VÍTEK - klarinet, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - Smyčcový kvartet č.2, J.VIČAR - Smyčcový kvartet, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, V.SVATOŠ - Smyčcový kvartet č.2, J.VIČAR - Smyčcový kvartet, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Flétnový kvartet D-Dur, J.VIČAR - Smyčcový kvartet, M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - Dur, PAVEL FOLTÝN - flétna, KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Klarinetový kvinet A - Dur, K.V.581, F.MENDELSSOHN - Smyčcový kvartet e - moll, op.44,č.2, P.Bohuš - klarinet, KUBÍNOVO KVARTETO , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 " Z podnětu L.N.Tolstého Kreutzerova sonáta" , M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", M.KLEGA -Concertino pro smyčc. kvarteto, M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C-dur, K.V.465 "Disonantní ", V.SVATOŠ - Smyčcový kvartet č.2, M.RAVEL - Smyčcový kvartet F-dur r. 1986.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur, op.96 "Americký ", KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.Bartók - Smyčcový kvartet č. 3 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.Bartók - Smyčcový kvartet č. 3, L.Janáček - Smyčcový kvartet č. 1 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. B.MARCELLO - SONÁTA g-moll PRO VIOLU A KLAVÍR, G.F.HAENDEL - SONÁTA G-DUR, K.STAMIC - SONÁTA B -DUR, C.FRANCK - SONÁTA A -DUR, P.VÍTEK -VIOLA, J.NIEDOBA - KLAVÍR. 1985.
Vítek, P. B.MARCELLO - SONÁTA g-moll PRO VIOLU A KLAVÍR, G.F.HAENDEL - SONÁTA G-DUR, J.S.BACH-SONÁTA D - DUR, P.HINDEMITH - SMUTEČNÍ HUDBA PRO VIOLU, J.BRAHMS - SONÁTA PRO VIOLU A KLAVÍR f-moll, OP.120,Č.1, J.NIEDOBA - KLAVÍR, P.VÍTEK - VIOLA. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.MARTINŮ - Tři Madrigaly pro housle a violu, M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - Dur, Luděk Cap - housle, Pavel Vítek - viola, KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, B.SMETANA - Smyčcový kvartet č.1 e - moll " Z mého života " KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, D.D. ŠOSTAKOVIČ - Smyčcový kvartet c - moll, op.110 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, F.SCHUBERT - Smyčcový kvartet a - moll, op.29 , V.NOVÁK - Klavírní kvintet a - moll , KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, JAN GROSSMANN - Hudba k obrazům Karla Harudy KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, JAN GROSSMANN - Hudba k obrazům Karla Harudy KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur , op.96 " Americký" , KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č. 1, M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - Dur , KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll op.18,č.4, M.KLEGA - Concertino pro 4 smyčcové nástroje, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet E-Dur, op.80 KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.ŽELEZNÝ - Smyčcový kvartet č.1 , L.JANÁČEK -Smyčcový kvartet č.1, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F-Dur, op.96 " Americký " KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.ŽELEZNÝ - Smyčcový kvartet č.1 , L.JANÁČEK -Smyčcový kvartet č.1, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F-Dur, op.96 " Americký " KUBÍNOVO KVARTETO S. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Flétnový kvartet D-Dur, K.V.285, B.BARTÓK - Smyčcový kvartet č.3 A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F-Dur, op.96 "Americký " , Pavel Foltýn - flétna, KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Flétnový kvartet D-Dur, K.V.285, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F-Dur, op.96 "Americký", Irena Grafenhauer - flétna , KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Flétnový kvartet D-Dur, K.V.285, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F-Dur, op.96 "Americký", Irena Grafenhauer - flétna , KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Hobojový kvartet F - Dur, K.V.370, W.A.MOZART - Flétnový kvartet D - Dur, K.V. 285 , Dušan Foltýn - hoboj , Pavel Foltýn - flétna, KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Klavírní kvartet g - moll, K.V.478, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 , A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet E - Dur, op.80 Zdeněk Stibor - klavír , KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Klavírní kvartet g - moll, K.V.478, L.JANÁČEK - Smyčcový kvartet č.1 , A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet E - Dur, op.80 Zdeněk Stibor - klavír , KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur,K.V.465 " Disonantní " KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur,K.V.465 " Disonantní ", B.BARTÓK - Smyčcový kvartet č.3, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet E - Dur, op.80 Kubínovo kvarteto. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur,K.V.465 " Disonantní ", B.BARTÓK - Smyčcový kvartet č.3, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur, op.96 "Americký ", KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur,K.V.465 " Disonantní ", B.BARTÓK - Smyčcový kvartet č.3, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur, op.96 "Americký ", KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur,K.V.465 " Disonantní ", B.BARTÓK - Smyčcový kvartet č.3, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur, op.96 "Americký ", KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur,K.V.465 " Disonantní ", B.BARTÓK - Smyčcový kvartet č.3, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F- Dur, op.96 " Americký " Kubínovo kvarteto. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur,K.V.465 " Disonantní ", B.BARTÓK - Smyčcový kvartet č.3, M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - Dur, KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, W.A.MOZART - Smyčcový kvartet C - Dur,K.V.465 " Disonantní ", M.KLEGA - Concertino pro smyčcové nástroje, M.RAVEL - Smyčcový kvartet F - Dur, KUBÍNOVO KVARTETO. 1985.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, JAN GROSSMANN - Hudba k obrazům Karla Harudy KUBÍNOVO KVARTETO. 1984.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur , op.96 " Americký" , L.JANÁČEK -Smyčcový kvartet č.2 , "Listy důvěrné" KUBÍNOVO KVARTETO. 1984.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur , op.96 " Americký" , L.JANÁČEK -Smyčcový kvartet č.2 , "Listy důvěrné" KUBÍNOVO KVARTETO. 1984.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur , op.96 " Americký" , L.JANÁČEK -Smyčcový kvartet č.2 , "Listy důvěrné" KUBÍNOVO KVARTETO. 1984.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur , op.96 " Americký" , L.JANÁČEK -Smyčcový kvartet č.2 , "Listy důvěrné" KUBÍNOVO KVARTETO. 1984.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, J.MYSLIVEČEK - Smyčcový kvartet C - Dur, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet F - Dur , op.96 " Americký" , L.JANÁČEK -Smyčcový kvartet č.2 , "Listy důvěrné" KUBÍNOVO KVARTETO. 1984.
Vítek, P. a Kubínovo Kvarteto, L.van BEETHOVEN - Smyčcový kvartet c - moll op.18,č.4, M.KLEGA - Concertino pro 4 smyčcové nástroje, A.DVOŘÁK - Smyčcový kvartet E-Dur, op.80 KUBÍNOVO KVARTETO. 1984.
Vítek, P. B-MARCELLO- SONÁTA G - DUR, J.S.BACH - SONÁTA g - moll, F.X.HAMMER - SONÁTA Č.3 G -DUR, D.ŠOSTAKOVIČ - SONÁTA PRO VIOLU A KLAVÍR OP147, J.NIEDOBA - KLAVÍR, P.VÍTEK - VIOLA. 1983.


ZkratkaNázev předmětu
DLHO1Dějiny a literatura nástroje 1
DLHO2Dějiny a literatura nástroje 2
DLVI1Dějiny a literatura nástroje 1
DLVI2Dějiny a literatura nástroje 2
DMHO1Didaktika a metodika nástroje 1
DMHO2Didaktika a metodika nástroje 2
DMVI1Didaktika a metodika nástroje 1
DMVI2Didaktika a metodika nástroje 2
ISSMAInterpretační seminář A
ISSMBInterpretační seminář B
ISSMCInterpretační seminář C
ISSMDInterpretační seminář D
ISSM1Interpretační seminář 1
ISSM2Interpretační seminář 2
ISSM3Interpretační seminář 3
ISSM4Interpretační seminář 4
ISSM5Interpretační seminář 5
ISSM6Interpretační seminář 6
KOMHAKomorní hra A
KOMHBKomorní hra B
KOMH1Komorní hra 1
KOMH2Komorní hra 2
KOMH3Komorní hra 3
KOMH4Komorní hra 4
LPVLAHra z listu a orchestrální party A
LPVLBHra z listu a orchestrální party B
LPVLCHra z listu a orchestrální party C
LPVL1Hra z listu a orchestrální party 1
LPVL2Hra z listu a orchestrální party 2
LPVL3Hra z listu a orchestrální party 3
LPVL4Hra z listu a orchestrální party 4
LPVL5Hra z listu a orchestrální party 5
LPVL6Hra z listu a orchestrální party 6
MCRVLCelovečerní recitál
ORCHAOrchestrální praxe A
ORCHBOrchestrální praxe B
ORCHCOrchestrální praxe C
ORCHDOrchestrální praxe D
ORCH1Orchestrální praxe 1
ORCH2Orchestrální praxe 2
ORCH3Orchestrální praxe 3
ORCH4Orchestrální praxe 4
ORCH5Orchestrální praxe 5
ORCH6Orchestrální praxe 6
PGPRAPedagogická praxe A
PGPRBPedagogická praxe B
VIOLAHra na violu A
VIOLBHra na violu B
VIOLCHra na violu C
VIOLDHra na violu D
VIOL1Hra na violu 1
VIOL2Hra na violu 2
VIOL3Hra na violu 3
VIOL4Hra na violu 4
VIOL5Hra na violu 5
VIOL6Hra na violu 6


AutorNázev práceTypRok
Fišer Bohuslav40 let Kvarteta města Brnadiplomová  
Jančíková HelenaBéla Bartók, Koncert pro violu a orchestrdiplomová 2010 
Vimrová MarcelaVáclav Štývar - Osobnost a dílodiplomová 2010 
Both TomášPaul Hindemith a jeho violové dílodiplomová 2009 
Verlík PřemyslBohuslav Martinů: Koncert-rapsodie pro violu a orchestr, rozbor a pojetí díladiplomová 2007 
Kloda DanielŽivot a dílo Bohuslava Martinů. Rhapsody Concerto - interpretace a rozbor.diplomová 2006 
Tomášková RadanaViolový koncert a jeho postavení v díle Bély Bartókadiplomová 2005 
Vavřínková JanaŽivot a dílo Alfreda Schnittkeho se zaměřením na violový koncertdiplomová 2005 
Huszár JanSonáta pro violu a klavír (H. 355) Bohuslava Martinůbakalářská 2017 
Šumník MarekSonáta pro violu a klavír Dmitrije Šostakovičebakalářská 2016 
Nemčovičová ZuzanaInterpretační pohled na Rhapsody - Concert pro violu a orchestr od Bohuslava Martinůbakalářská 2012 
Friedlová Helena40 let Kubínova kvartetabakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub