OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění

Lukáš Michel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lukáš Michel, ArtD.
místnost, podlaží, budova: F 310, budova F
funkce:vedoucí KKN
obor činnosti:hra na klavír,komorní hra
katedra / středisko (fakulta): Katedra klávesových nástrojů (Fakulta umění)50120
telefon, mobil: 553 46 2941
e-mail: lukas.michel@osu.cz
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

1990 – 1996konzervatoř Ostrava
1996– 2000Umělecko-pedagogická katedra Ped. fakulty Ostravské univerzity
od r. 2000Doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě

praxe:

1997 – 2003Základní umělecká škola v Karviné-Mizerově
2000 – 2006Janáčkova konzervatoř Ostrava
2000 – dosudOstravská univerzita v Ostravě

Odborné zaměření:

 • hra na klavír,
 • klavírní korepetice,
 • dějiny a literatura klavíru

Koncertní činnost:

 • pravidelná sólová a komorní,
 • člen Colour Bass Dua (basklarinet + klavír) – koncerty v ČR
 • jako korepetitor i sólista mládežnického sboru Permoník při ZUŠ Karviná na koncertech v ČR, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku,USA, Japonsku a v Číně
 • koncerty v lázeňských městech Jeseník, Karlova Studánka, Karviná
 • nepravidelná koncertní činnost v ČR i v zahraničí

Nahrávací činnost:

 • CD ze skladeb Klementa Slavického (Trialog – I. Františák - klarinet, J. Černohorský - housle, E. Dřízgová – soprán)
 • 26x (CD se sopranistkou Věrou Žílovou-Srnkovou)
 • CD ze skladeb Aleše Pavlorka (2. klarinetová sonáta,Střemhlav dolů, Jazzová skica č. 2)
 • Nahrávky CD s mládežnickým sborem Permoník (Báchorek, skladby 20. století aj.
 • Live nahrávky z mezinárodních klarinetových kurzů v Ostravě.