OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění

Luděk Cap

Luděk Cap

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MgA. Luděk Cap
místnost, podlaží, budova: F 309, budova F
funkce:
obor činnosti:hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
katedra / středisko (fakulta): Katedra strunných nástrojů (Fakulta umění)
telefon, mobil: 553 46 2900
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

1970 – 1976konzervatoř Ostrava
1976 – 1980JAMU Brno
1980 - 1984Stipendista Českého hudebního fondu

Praxe:

1972 – dosudKubínovo kvarteto
1980 – 1982ZUŠ Opava
1987 – 1992Janáčkova filharmonie Ostrava
1982 – dosudJanáčkova konzervatoř Ostrava
2000 – dosudOstravská univerzita
2005 – dosudJanáčkova filharmonie Ostrava

Odborné zaměření:

  • hra na housle,
  • komorní hra

Koncertní činnost:

  • Pravidelná sólová a komorní (člen Kubínova kvarteta, Slezského komorního orchestru)
  • Koncertní vystoupení u nás i v zahraničí (téměř celá Evropa, častěji Španělsko, SRN, Rakousko, Dánsko, Polsko, Slovensko)
  • Účast na významných národních i mezinárodních hudebních festivalech (Bratislavské hudobné slávnosti, Hudební současnost, Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Mladé pódium, Moravský podzim, Pražské jaro)
  • Sólová spolupráce s významnými orchestry (Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Severočeská filharmonie Teplice, Komorní orchestr Žilina, Staatskapelle Dresden – SRN)

Nahrávací činnost:

  • rozhlasové nahrávky – Dvořák, Suk, Martinů, Dřízga, Janáček, Vivaldi a nahrávky Kubínova kvarteta
  • televizní nahrávky – nahrávky Kubínova kvarteta
  • CD – 12 CD Kubínova kvarteta

Účast v porotách:

od roku 1995pravidelně v porotách okresních a krajských soutěží ZUŠ jako člen nebo předseda poroty
2005 Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR v Teplicích – člen poroty


Cap, L. J.S.Bach: Adagio ze Sonáty g moll pro sólové housle. 2015.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. L. Janáček: Smyčcový kvartet č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2015.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. A. Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op.81, KUBÍNOVO KVARTETO a M. Beinhauer - klavír. 2014.
Cap, L. člen odborné poroty v Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Dvořák A.: Klavírní kvintet A dur, op.81, Beinhauer M.-klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L. a Vítek, P. Dvořák A.: Smyčcový kvartet F dur, op.96, Čajkovský P.I.: Smyčcový kvartet F dur, op.11, KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. M. Ravel: Klavírní kvintet , KUBÍNOVO KVARTETO, M. Beinhauer-klavír. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. M. Ravel: Klavírní kvintet , KUBÍNOVO KVARTETO, M. Beinhauer-klavír. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Schiffauer,Dvořáková,Najvar,Szurmanová,Žurková,Štůralová,Gavlasová,Grossmann,Ianosikus , KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Schubert Franz: Velký violoncellový kvintet C dur, Michaela Fukačová - violoncello, KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Vaňhal J.K.: Smyčcový kvartet B dur op.6,č.6, Míča F,A,: Smyčcový kvartet C dur. Mozart W,A,: Smyčcový kvartet C dur, K 465, Dvořák A,: Cypřiče č, X, XI, XII KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Vaňhal J.K.: Smyčcový kvartet B dur op.6,č.6, Smetana František: 2. smyčcový kvartet (PREMIÉRA), Dvořák A,: Cypřiče č, X, XI, XII KUBÍNOVO KVARTETO. 2014.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. A. Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48,č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. A. Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48,č.2, L. Janáček: Smyčcový kvartet č.1, A. Dvořák: Cypřiše č.X, XI, XII, B. Smetana: Smyčcový kvartet č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L. a Hanousek, J. A. Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48,č.2, L. Janáček: Smyčcový kvartet č.1, B. Martinů: Smyčcový kvartet č.7, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. B. Martinů: Smyčcový kvartet č.7, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L. a Hanousek, J. B. Urbánek: Ad laudem Advocatorum, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Dvořák A.: Klavírní kvintet A dur, op.81, Beinhauer M.-klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Dvořák A.: Klavírní kvintet A dur, op.81, Beinhauer M.-klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Haydn J.: Smyčcový kvartet C dur op.76,č.3, Janáček L.: 1. smyčcový kvartet, Brahms J.: Smyčcový kvartet č.1 c moll, op.51, č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Haydn J.: Smyčcový kvartet C dur op.76,č.3, Janáček L.: 1. smyčcový kvartet, Brahms J.: Smyčcový kvartet č.1 c moll, op.51, č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Haydn J.: Smyčcový kvartet C dur op.76,č.3, Janáček L.: 1. smyčcový kvartet, Brahms J.: Smyčcový kvartet č.1 c moll, op.51, č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. Haydn J.: Smyčcový kvartet C dur op.76,č.3, Janáček L.: 1. smyčcový kvartet, Brahms J.: Smyčcový kvartet č.1 c moll, op.51, č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L. a Hanousek, J. J.Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op. 76, č.3, S.S.Prokofjev: Smyčcový kvartet č.2 F dur, J.Brahms: Smyčcový kvartet c moll, op. 51, č.1, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L. a Hanousek, J. J.Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op. 76, č.3, S.S.Prokofjev: Smyčcový kvartet č.2 F dur, J.Brahms: Smyčcový kvartet c moll, op. 51, č.1, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L. a Hanousek, J. J.K.Vaňhal: Smyčcový kvartet B dur, op.6, č.6, B.Martinů: Smyčcový kvartet č.7 KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L., Hanousek, J. a Vítek, P. L. Janáček: Smyčcový kvartet č.1, KUBÍNOVO KVARTETO. 2013.
Cap, L. a Hanousek, J. A. Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48,č.2, J. Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op.76, č.3, B. Smetana: Smyčcový kvartet č.2, d moll, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Cap, L. a Hanousek, J. A. Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48,č.2, J. Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op.76, č.3, B. Smetana: Smyčcový kvartet č.2, d moll, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Cap, L. a Hanousek, J. A.Rejcha: Kvartet A dur, op.58, B.Smetana: Kvartet č.2 d moll, A.Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op.81 KUBÍNOVO KVARTETO, E.Novotná - klavír. 2012.
Cap, L. a Hanousek, J. E. Schiffauer: Halda Ema, L. Juřica: Červený mužíček, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Cap, L. a Hanousek, J. J. Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op.74,č.3, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Cap, L. a Hanousek, J. J.Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op.76,č.3, L.van Beethoven: Smyčcový kvartet c moll, op.18,č.4, J.Brahms: Smyčcový kvartet c moll, op.51, č.1, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Cap, L. a Hanousek, J. J.J.Ryba: Kvartet d moll, A.Rejcha: Kvartet A dur, op.58, A.Dvořák: Kvartet d moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2012.
Cap, L. J.Massenet: Meditace z opery Thais pro housle a orchestr. 2012.
Cap, L. a Hanousek, J. R.Schumann: Kvintet pro klavír, dvoje housle, violu a violoncello Es dur, op.44. 2012.
Cap, L. C.Dittersdorf: Smyčcový kvartet D dur, K. Duggan: Smyčcový kvartet, A.Dvořák: Smyčcový kvartet d moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Cap, L. Fr.Schubert: Kvartetní věta c moll, W.A.Mozart: Violový kvintet g moll K516, S.S.Prokofjev: 2. smyčcový kvartet F dur, KUBÍNOVO KVARTETO, Vladimír Bukač - viola. 2011.
Cap, L. J.J.Ryba: Kvartet d moll, A.Rejcha: Kvartet A dur, op.58, R.Schumann: Klavírní kvintet Es dur. op.34,KUBÍNOVO KVARTETO, M. Beinhauer-klavír. 2011.
Cap, L. J.J.Ryba: Kvartet d moll, A.Rejcha: Kvartet A dur, op.58, S.S.Prokofjev: 2.smyčcový kvartet F dur, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Cap, L. J.J.Ryba: Kvartet d moll, V.Pichl: Kvartet D dur, A.Rejcha: Kvartet A dur, op.58, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Cap, L. J.Mysliveček: Kvartet C dur, A. Dvořák: Kvartet d moll, op.34, C.M.Weber: Klarinetový kvintet B dur, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO + D. Svoboda - klarinet. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Bludov. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Bludov. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Dolany. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Dolany. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Libina. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Pňovice. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Postřelmov. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Ruda nad Moravou. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Ruda nad Moravou. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Skrbeň. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Štěpánov. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Šumvald. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Troubelice. 2011.
Cap, L. Kaleidoskop Kubínova kvarteta, Zvole. 2011.
Cap, L. L. Juřica: Smyčcový kvartet č.2, M. Klega: Concertino, V. Svatoš: Klavírní kvintet, M. Dvořáková: Smyčcový kvartet. 2011.
Cap, L. a Krček, J. L. van Beethoven:Kvartet c moll, op.18/4, J.S.Bach: Klavírní koncerty, f moll a E dur, R.Schumann: Klavírní kvintet Es dur op.44, KUBÍNOVO KVARTETO, J. Krček - kontrabas a Chr. Elsas - klavír. 2011.
Cap, L. a Krček, J. L. van Beethoven:Kvartet c moll, op.18/4, J.S.Bach: Klavírní koncerty, f moll a E dur, R.Schumann: Klavírní kvintet Es dur op.44, KUBÍNOVO KVARTETO, J. Krček - kontrabas a Chr. Elsas - klavír. 2011.
Cap, L. M.Báchorek: Concerto fantasia pro cimbál a smyčcové kvarteto, KUBÍNOVO KVARTETO + Daniel Skála - cimbál. 2011.
Hanousek, J., Cap, L. a Vítek, P. Sylva Smejkalová: Klavírní kvintet. 2011.
Cap, L. V.Pichl: Kvartet D dur, A.Rejcha: Kvartet A dur, op.58, A.Dvořák: Kvartet d moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Cap, L. V.Pichl: Kvartet D dur, M.Castelnuovo-Tedesco: Kytarový kvintet, KUBÍNOVO KVARTETO + O.Gillig - kytara. 2011.
Cap, L. V.Pichl: Smyčcový kvartet D dur, L. van Beethoven: Smyčcový kvartet c moll, op.18, č.4, C.Franck: Klavírní kvintet f moll, KUBÍNOVO KVARTETO, Einar Rottingen -klavír. 2011.
Cap, L. V.Pichl: Smyčcový kvartet D dur, L. van Beethoven: Smyčcový kvartet c moll, op.18 č.4, W.A.Mozart: Smyčcový kvartet C dur, K.465, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Cap, L. W.A.Mozart: Smyčcový kvartet C dur, K.465, A.Dvořák: Smyčcový kvartet d moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Cap, L. W.A.Mozart: Smyčcový kvartet C dur, K.465, L. van Beethoven: Smyčcový kvaret c moll, op.18 č.4, A.Dvořák: Smyčcový kvartet d moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Cap, L. W.A.Mozart: Smyčcový kvartet C dur, K.465, L. van Beethoven: Smyčcový kvaret c moll, op.18 č.4, A.Dvořák: Smyčcový kvartet d moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO. 2011.
Cap, L. A.Rejcha: Smyčcový kvartet G dur, op.48, č.2, J.Haydn: Smyčcový kvartet d moll, op.76, č.2, L.Janáček: Smyčcový kvartet č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. A.Rejcha: Smyčcový kvartet G dur op.48,č.2, L. van Beethoven: Smyčcový kvartet c moll op.18,č.4, A.Dvořák: Smyčcový kvartet d moll op.34 KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. C.Debussy: Dva tance, P.Houdy: Quintet, A.Caplet: Conte fantastique, I.Dohnalová - harfa, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. C.Stamic: Smyčcový kvartet D dur, L.van Beethoven: Smyčcový kvartet c moll, op.18,č.4, I.Stravinský: Tři kusy pro smyčcové kvarteto, A.Dvořák: Smyčcový kvintet Es dur, op.97, J.Pěruška - viola, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. Dittersdorf: Smyčcový kvartet A dur, Mozart: Flétnový kvartet D dur (M. Hrdová - flétna), Schubert: Smyčcový kvartet d moll. KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. Fr. A. Míča- Smyčcový kvartet C dur, J. K. Vaňhal- Smyčcový kvartet Es dur, op.13, č.1, A. Rejcha- Smyčcový kvartet G dur, op.48, č.2, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. Fr.A.Míča: Smyčcový kvartet C dur, J.K.Vaňhal: Smyčcový kvartet Es dur, op.13, č.1, Fr.X.Brixi: Komorní opera Byl jednou jeden dobrý kantor, M.Juriková - soprán, T.Pituchová - alt, J.Kučera - bas, Z.Pěček - cembalo, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. Haydn: Smyčcový kvartet G dur, op. 76, č.1, Mahler: Klavírní kvartet, Sinding: Klavírní kvintet e moll, (Bárta - klavír), KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. Haydn: Smyčcový kvartet G dur op. 76, č.1, Mácha: 2. smyčcový kvartet, Janáček: 2. smyčcový kvartet, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. J.Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op.33, č.3, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. J.Haydn: Smyčcový kvartet F dur, op.3, č.5, C.Franck: Klavírní kvintet f moll, E.Puzaite - klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. a Krček, J. L.van Beethoven- Smyčcový kvartet c moll, op.18, č.4, J.S.Bach- Klavírní koncert f moll, Klavírní koncert E dur, R.Schumann- Klavírní kvintet Es dur, op.44, KUBÍNOVO KVARTETO, J.Krček, Chr.Elsas. 2010.
Cap, L. a Krček, J. L.van Beethoven- Smyčcový kvartet c moll, op.18, č.4, J.S.Bach- Klavírní koncert f moll, Klavírní koncert E dur, R.Schumann- Klavírní kvintet Es dur, op.44, KUBÍNOVO KVARTETO, J.Krček, Chr.Elsas. 2010.
Cap, L. a Krček, J. L.van Beethoven- Smyčcový kvartet c moll, op.18, č.4, J.S.Bach- Klavírní koncert f moll, Klavírní koncert E dur, R.Schumann- Klavírní kvintet Es dur, op.44, KUBÍNOVO KVARTETO, J.Krček, Chr.Elsas. 2010.
Cap, L. a Krček, J. L.van Beethoven- Smyčcový kvartet c moll, op.18, č.4, J.S.Bach- Klavírní koncert f moll, Klavírní koncert E dur, R.Schumann- Klavírní kvintet Es dur, op.44, KUBÍNOVO KVARTETO, J.Krček, Chr.Elsas. 2010.
Cap, L. a Krček, J. L.van Beethoven- Smyčcový kvartet c moll, op.18, č.4, J.S.Bach- Klavírní koncert f moll, Klavírní koncert E dur, R.Schumann- Klavírní kvintet Es dur, op.44, KUBÍNOVO KVARTETO, J.Krček, Chr.Elsas. 2010.
Cap, L. Stamic: Smyčcový kvartet D dur, Haydn: Smyčcový kvartet G dur, op. 76, č.1, Dvořák: Cypřiše (X-XII), Janáček: 2. smyčcový kvartet, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. Urbánek B.: Ad laudem Advokatorum KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. Urbánek: Opus Advocatorum, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. W. A. Mozart- Klarinetový kvintet A dur, K.581, J. Brahms- Klavírní kvintet f moll, op.34, R. Kozubíková - klarinet, A. Starý - klavír, KUBÍNOVO KVARTETO. 2010.
Cap, L. A.Stamic- Smyčcový kvartet D dur, J.Haydn- Smyčcový kvartet G dur, op.76,č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2009.
Cap, L. A.Stamic- Smyčcový kvartet D dur, L. van Beethoven- Smyčcový kvartet c moll, op.18,č.4, J.Haydn- Smyčcový kvartet G dur, op.76,č.1 KUBÍNOVO KVARTETO. 2009.
Cap, L. B. Martinů-Otvírání studánek, L. Cap, J. Niederle, P.Vítek, Z.Pěček. 2009.
Cap, L. B.Martinů- Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr KUBÍNOVO KVARTETO. 2009.
Cap, L. B.Martinů- Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr KUBÍNOVO KVARTETO. 2009.
Cap, L. E .H. Grieg- Smyčcový kvartet F dur, F. Mendelssohn- Smyčcový oktet Es dur, op.20 - KUBÍNOVO KVARTETO, MOYZESOVO KVARTETO. 2009.
Cap, L. Fr. Kramář-Smyčcový kvartet B dur, op.85, W. A. Mozart-Hobojový kvartet F dur K 370, A. Dvořák- Cypřiše -výběr, B.-Martinů- Smyčcový kvartet č. 7, KUBÍNOVO KVARTETO, B.Šteflová. 2009.
Cap, L. Fr.Schubert- Velký kvintet C dur KUBÍNOVO KVARTETO, J.Lupták. 2009.
Cap, L. J. Haydn- Smyčcový kvartet G dur, op.76,č.1, KUBÍNOVO KVARTETO. 2009.
Cap, L. J. Haydn-Smyčcový kvartet g moll, op. 74, č.3, Fr. Schubert-Smyčcový kvartet Es dur, op.121, č.1, R. Schumann-Klavírní kvintet Es dur, op.44KUBÍNOVO KVARTETO, P. Naryškin - klavír. 2009.
Cap, L. J. K. Vaňhal-Smyčcový kvartet B dur, J. Haydn-Smyčcový kvartet G dur, op.76, č.1, J., Brahms- Klavírní kvintet f moll, op.34, KUBÍNOVO KVARTETO, A. Starý - klavír. 2009.
Cap, L. J. K. Vaňhal-Smyčcový kvartet G dur, Fr.Kramář-Smyčcový kvartet B dur, op.85, A. Dvořák- Smyčcový kvartet F dur, op.96, KUBÍNOVO KVARTETO. 2009.
Cap, L. J. K.Vaňhal-Smyčcový kvartet G dur, W. A. Mozart-Smyčcový kvartet D dur K 575, Ch. Sinding- Klavírní kvintet e moll, op.5, KUBÍNOVO KVARTETO, Michal Bárta - klavír. 2009.
Cap, L. a Krček, J. L.van Beethoven- Smyčcový kvartet c moll, op.18, č.4, J.S.Bach- Klavírní koncert f moll, Klavírní koncert E dur, R.Schumann- Klavírní kvintet Es dur, op.44, Kubínovo kvarteto - Chr. Elsas. 2009.
Cap, L. a Krček, J. L.van Beethoven- Smyčcový kvartet c moll, op.18, č.4, J.S.Bach- Klavírní koncert f moll, Klavírní koncert E dur, R.Schumann- Klavírní kvintet Es dur, op.44, KUBÍNOVO KVARTETO, J.Krček, Chr.Elsas. 2009.
Cap, L. a Krček, J. L.van Beethoven- Smyčcový kvartet c moll, op.18, č.4, J.S.Bach- Klavírní koncert f moll, Klavírní koncert E dur, R.Schumann- Klavírní kvintet Es dur, op.44, KUBÍNOVO KVARTETO, J.Krček, Chr.Elsas. 2009.
Cap, L. a SKÁLA, D. M.Báchorek- Concerto- fantasia pro cimbál a smyčcové kvarteto. 2009.
Cap, L. R. Kubín- Humoresky, Č. Gregor- Concerto da camera, M.Báchorek- Concerto - fantasia, KUBÍNOVO KVARTETO, K. Dohnal - klarinet, D. Skála - cimbál, J. Krček - kontrabas. 2009.
Cap, L. A. Dvořák- Smyčcový kvartet F dur, op.96, F. Mendelssohn- Smyčcový oktet Es dur, op.20, KUBÍNOVO KVARTETO, Moyzesovo kvarteto (Slovensko). 2008.
Cap, L. A.Rejcha- Klarinetový kvintet B dur, E.H.Grieg- Smyčcový kvartet F dur, J.Suk- Klavírní kvintet g moll, op.8KUBÍNOVO KVARTETO, I. Františák - klarinet, E. Novotná - klavír. 2008.
Cap, L. C. Stamic- Smyčcový kvartet D dur, F. A. Míča- Smyčcový kvartet C dur, W. A. Mozart- Klarinetový kvintet A dur K 590,KUBÍNOVO KVARTETO, A. Adamski (Polsko) - klarinet. 2008.
Hanousek, J., Foltýn, D., Vítek, P. a Cap, L. F. V. Kramář - Kvartet B dur, op. 83, B. Martinů - Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, 4 housle a violoncello. 2008.
Cap, L. J. K. Vaňhal - Smyčcový kvartet B dur, J. Haydn - Smyčcový kvartet g moll, op.74, č.3, L. Janáček- Smyčcový kvartet č.2 KUBÍNOVO KVARTETO. 2008.
Cap, L. J. K.Vaňhal-Smyčcový kvartet B dur, W. A. Mozart-Smyčcový kvartet D dur K 575, A. Dvořák- Smyčcový kvartet F dur, op.96. 2008.
Cap, L. J.K.Vaňhal- Smyčcový kvartet B dur, J.Haydn- Smyčcový kvartet C dur, op.33, č.3, A.Dvořák- Smyčcový kvartet F dur, op.96 Luděk Cap, Jan Niederle, Pavel Vítek, Jiří Zedníček - KUBÍNOVO KVARTETO. 2008.
Cap, L. M. Báchorek-Žofka, KUBÍNOVO KVARTETO. 2008.
Cap, L. O. Ježková- Advent, L.Janáček- Říkadla, Luděk Cap, Z. Pěček, M. Horáčková. 2008.
Cap, L. W. A. Mozart-Malá noční hudba K 525, A. Dvořák- Smyčcový kvartet F dur, op.96, KUBÍNOVO KVARTETO. 2008.
Cap, L. W.A.Mozart- Smyčcový kvartet D dur K 575, E.H.Grieg- Smyčcovýá kvartet F dur, J. Suk- Klavírní kvintet g moll, op.8, KUBÍNOVO KVARTETO. 2008.
Cap, L., Vítek, P., Zedníček, J. a Kubínovo Kvarteto, J.C. Arriaga - Smyčcový kvartet č.1 d moll. 2007.
Cap, L. a Vítek, P. J.Haydn- Smyčc.kvartet C dur, op.33 č.3, B.Smetana- Smyčc.kvartet č.2, d moll, E.H.Grieg- Smyčc.kvartet g moll, op. 27. 2007.
Cap, L. a Vítek, P. J.Haydn- Smyčc.kvartet g moll, op.74 č.3, B.Martinů- Smyčc.kvartet č.4, L.Janáček- Smyčc.kvartet č.2. 2007.
Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, J.K.Vaňhal- Smyčc.kvartet B dur, J.C.Arriaga- Smyčc.kvartet č.1 d moll, B.Smetana- Smyčc.kvartet č.2 d moll. 2007.
Cap, L. a Vítek, P. M.Báchorek- Concerto fantasia pro cimbál a smyčc.kvarteto. 2007.
Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. A.Dvořák- Smyčc.kvartet F dur, op.96, J.Haydn- Smyčc.kvartet C dur, op.33 č.3, J.C.Arriaga- Smyčc.kvartet č.1 d moll. 2006.
Cap, L., Vítek, P. a Zedníček, J. A.Rejcha- Klarinetový kvintet B dur, L.Janáček- Smyčc.kvartet č.1, A.Dvořák-(výběr), B.Smetana- Smyčc.kvartet č.2 d moll. 2006.
Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J.C.Arriaga- Smyčc.kvartet č.1 d moll . 2006.
Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J.C.Arriaga- Smyčc.kvartet č.1 d moll . 2006.
Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J.C.Arriaga- Smyčc.kvartet č.1 d moll . 2006.
Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J.Haydn- Smyčc.kvartet g moll, op. 74 č.3, L.Janáček- Smyčc.kvartet č.1, B.Smetana- Smyčc.kvartet č.2 d moll. 2006.
Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J.Mysliveček- Smyčc.kvartet C dur, J.K.Vaňhal- Smyčc.kvartet B dur, L.Janáček- Smyčc.kvartet č.1, B.Smetana- Smyčc.kvartet č.2 d moll. 2006.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2006.
Cap, L. Kubínovo kvarteto, : J.Mysliveček- Smyčc.kvartet C dur, J.K.Vaňhal- Smyčc.kvartet B dur, L.Janáček- Smyčc.kvartet č.1, B.Smetana- Smyčc.kvartet č.2 d moll. 2006.
Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, M.Klega- Concertino pro smyčc.kvarteto, M.Báchorek- Concerto fantasia pro cimbál a smyčc.kvarteto, D.Skála- Koncert pro cimbál a smyčc. 2006.
Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, M.Slavický- Dialogy s tichem. 2006.
Cap, L. J. Haydn - Koncert F dur pro housle, klavír a orchestr. 2005.
Cap, L. J. Haydn - Koncert F dur pro housle, klavír a orchestr. 2005.
Cap, L. J. Haydn - Koncert F dur pro housle, klavír a orchestr. 2005.
Vítek, P., Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. Janáček, Martinů, Mozart, Mácha. 2005.
Cap, L. J.Haydn - Koncert pro housle, klavír a orchestr. 2005.
Cap, L. J.Haydn - Koncert pro housle, klavír a orchestr. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Cap, L. Kubínovo kvarteto. 2005.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Brahms, Dvořák. 2004.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mašek, Beethoven, Mozart. 2004.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mozart, Schubert, Beethoven. 2004.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Smyčcové kvartety. 2004.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Bach, Stamic, Vaňhal, Báchorek - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Beethoven, Mozart, Schubert - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. B.Martinů - Smyčcový kvartet č.7. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Brahms, Dvořák, Mozart - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. Hadn, Mozart, Dvořák - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Haydn, Beethoven, Mozart - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. J.K.Vaňhal - Smyčcový kvartet č.5 B dur, č.1 B dur, č.6 Es dur, L.van Beethoven - Smyčcový kvartet c moll Op.18 č.4, f moll Op.95, A.Dvořák - Smyčcový kvartet As dur Op.105, Klavírní kvartet A dur, F.Schubert - Smyčcový kvartet d moll "Smrt a dívka". 2003.
Vítek, P., Cap, L. a Kubínovo Kvarteto, S. K. J.K.Vaňhal, V.Pichl, A.Dvořák - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Míča, Beethoven, Vaňhal, Brahms - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Beethoven, Dvořák - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Beethoven, Dvořák - smyčcové kvartety. 2003.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Báchorek. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Beethoven. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Beethoven, Brahms. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Brahms, Beethoven, Mozart. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Britten, Rejcha, Beethoven, Martinů. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Dittersdorf, Mozart, Brahms. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Doležel, J.Srnka. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Dvořák, Janáček, Mozart. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Dvořák, Vaňhal, Míča. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Juřica, Svatoš, Podešva, Mácha, Báchorek. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mácha, Beethoven, Vaňhal, Dvořák. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Míča, Janáček, Dvořák. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mozart, Janáček, Dvořák. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Mozart, Schubert. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Otmar Mácha. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Mozart, Dittersdorf, Dvořák. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Mozart, Schubert. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, S. K. a Cap, L. Vaňhal, Vranický, Kuzník, Haydn. 2002.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. F.A.Míča - Smyčcový kvartet C dur, W.A.Mozart - Smyčcový kvartet C dur K.V. 465 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. J.Haydn - Smyčcový kvartet C dur Op.33, č.3 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. J.Haydn - Smyčcový kvartet C dur Op.33 č.3 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. J.Haydn - Smyčcový kvartet C dur Op.33 č.3 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. J.Mysliveček - Smyčcový kvartet C dur, F.A.Míča - Smyčcový kvartet C dur, K.Stamic - Smyčcový kvartet D dur, J.Haydn - Smyčcový kvartet g moll Op.74 č.2 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, , Englichová, K. a Cap, L. K.Dittersdorf - Smyčcový kvartet A dur, E.T.A.Hoffmann - Kvintet pro harfu a smyčcové kvarteto c moll, Z.Lukáš - Kvintet pro harfu a smyčcové kvarteto, premiéra díla, L.Janáček - Smyčcový kvartet č.2 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. K.Stamic - Smyčcový kvartet D dur, W.A.Mozart - Smyčcový kvartet D dur K.V.387, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. K.Stamic - Smyčcový kvartet D dur, W.A.Mozart - Smyčcový kvartet D dur K.V.387, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. K.Stamic - Smyčcový kvartet D dur, W.A.Mozart - Smyčcový kvartet G dur K.V.387, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. L.van Beethoven - Smyčcový kvartet Op.18 c moll, C.Ditters - Smyčcový kvartet č.6 A dur, F.Schubert - Smyčcový kvartet Es dur. 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Malá noční hudba, A.Dvořák - Smyčcový kvartet C dur . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Malá noční hudba, L.van Beethoven - Smyčcový kvartet Op.18 c moll, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Smyčcový kvartet G dur, F.Schubert - Smyčcový kvartet Es dur, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Smyčcový kvartet G dur, F.Schubert - Smyčcový kvartet Es dur, A.Dvořák - Smyčcový kvartet F dur Op.96 . 2001.
Vítek, P., Kubínovo Kvarteto, a Cap, L. W.A.Mozart - Smyčcový kvartet G dur K.V.387, L.Janáček - 1.smyčcový kvartet, J.Brahms - Klavírní kvintet f moll. 2001.


AutorNázev práceTypRok
Chudá PavlínaKoncert pro housle a orchestr D dur op. 61 L. van Beethovenadiplomová 2010 
Skřivánková MonikaHudební vzdělávání dětí se zrakovým postiženímdiplomová 2010 
Šolcová PetraKoncertní mistři Janáčkovy filharmonie Ostrava a jejich zástupcidiplomová 2009 
Pukovcová DanielaObecná a hudební historie města Příboradiplomová 2005 
Vančura PavelJasha Heifetz, jeho netradiční pojetí houslové interpretacebakalářská  
Nagy DanielMonografie koncertních mistrů MFObakalářská 2015 
Gradková MarkétaMiroslaw Gasieniec v kontextu s polskou hudební kulturoubakalářská 2012 
Hais RadekHouslaři na Ostravsku, Opavsku a Frýdecko-Místecku, život a práce houslaře Tomáše Pospíšilabakalářská 2011 
Macášková VeronikaKocianova houslová soutěžbakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub