OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Teoretická část > Katedra teorie a dějin umění > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení KTDU
Vedení katedry
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
email:
telefon: 553 46 2910
Sekretariát KTDU
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Odborní asistenti
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro hudební část
email:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
Celhofferová Kristýna, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Čurda Martin, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2910
Fišr Martin, Mgr. email:
telefon: 553 46 2937
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
email:
telefon: 553 46 2937
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
email:
telefon: 553 46 2910
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2937
Pedagogové doktorského studia
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro hudební část
email:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
Celhofferová Kristýna, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
email:
telefon: 553 46 2910
facebook
rss
social hub