FAQ

Katedra teorie a dějin umění
Fakulta umění
Ostravská univerzita
Sokolská tř. 17
701 03 Ostrava

  
cz   en


Charakteristika KAA

Katedra anglistiky a amerikanistiky zajišťuje výuku předmětů v rámci bakalářského oboru Angličtina ve sféře podnikání a v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Anglický jazyk a literatura, který se nabízí buď jako jednooborové studium nebo v kombinaci s jiným oborem. Katedra rovněž připravuje v navazujícím magisterském studiu budoucí pedagogy v rámci dvouoborového studia Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Dále katedra nabízí magisterské studium v oboru Angličtina pro překladatelskou praxi a doktorské studium v oboru Anglický jazyk.

Katedra anglistiky a amerikanistiky zajišťuje výuku základních jazykovědných a literárně-kulturních disciplín pro anglistické obory. Řada dalších povinně volitelných a výběrových předmětů vychází z vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých členů katedry. Katedra rovněž garantuje praktickou výuku angličtiny pro studenty neanglistických oborů, včetně studentů všeobecného lékařství.

Vědeckovýzkumná činnost katedry anglistiky a amerikanistiky je zaměřena na lingvistiku, literární vědu, translatologii a kulturologii. Katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou českých a zahraničních institucí v rámci programu Erasmus a na základě bilaterálních smluv.

Katedra poskytuje služby v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Učitelům nabízí možnost získat aprobaci pro výuku angličtiny v rámci Rozšiřujícího studia anglického jazyka a literatury pro střední školy a Rozšiřujícího studia anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň základních škol.

Vlastník zprávy: Mgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D. | Aktualizováno: 20. 02. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt