OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra sólového zpěvu > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSZ
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: sólový zpěv, vedoucí Operního studia
email:
telefon: 553 46 2911
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KSZ
činnost: klavírní korepetice
email:
telefon: 553 46 2914
Sekretariát KSZ
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Profesoři
Januszewska-Stańczyk Henryka, prof.
garant KSZ
činnost: sólový zpěv, školitel studentů doktorského studia
email:
telefon: 553 46 2923
Docenti
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: sólový zpěv, vedoucí Operního studia
email:
telefon: 553 46 2911
Vovk Alexandr, doc., ArtD.
činnost: garant operního studia, sólový zpěv
email:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Teslya Tatiana
činnost: sólový zpěv
email:
telefon: 553 46 2927
Externisté
Divulitová Lubica
činnost: sólový zpěv, dějiny a literatura sólového zpěvu, didaktika a metodika sólového zpěvu
email:
telefon: 553 46 2927
Forejtová Veronika
činnost: jevištní praxe
email:
telefon: 553 46 2927
Gábor Peter, MgA.
činnost: jevištní řeč a vytváření postav
email:
telefon: 553 46 2927
Gatto Paolo
činnost: dirigent, vytvoření hudebně-dramatických postav, komorní zpěv, jevištní praxe
email:
telefon:
Hajnová Veronika, Mgr. art.
činnost: sólový zpěv
email:
telefon: 553 46 2927
Nekvasil Jiří
činnost: dějiny opery a divadla
email:
telefon: 553 46 2927
Pappová Alžběta
činnost: sólový zpěv
email:
telefon: 553 46 2900
Skeřilová Zdeňka, MUDr.
činnost: fyziologie a metodika hlasu
email:
telefon: 553 46 2900
Tomsová Jana, MgA.
činnost: klasický tanec,lidový tanec
email:
telefon: 553 46 2900
Žídek Jakub, MgA.
činnost: dirigent, zpěv z listu
email:
telefon: 553 46 2900
facebook
rss
social hub