OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra sólového zpěvu > Operní studio

Operní studio

Operní studio Fakulty umění Ostravské univerzity vzniklo v roce 2009 s cílem připravit mladé talentované studenty do umělecké praxe a předat jim praktické zkušenosti při přípravě a realizaci a operního představení. Jedinečná příležitost, kterou je veřejná produkce celistvé opery, umožňuje studentům vyzkoušet své praktické umělecké dovednosti na profesionální úrovni před  „laickým“, ale i odborným hudebním publikem.

Studenti Katedry sólového zpěvu se na veřejnou produkci připravují v mnoha předmětech odborné přípravy, např. Jevištní řeč, Vývoj postav, Pohybová výchova, Herecká výchova, Korepetice ansámblů a jiné. Důraz je kladen na praktickou činnost a studium dramatických úloh ucelených operních děl nebo jejich částí.

Na představeních Operního studia participují také další hudební katedry, které zajišťují přípravu orchestrálních partů.

Doc. Alexandr Vovk, ArtD.
vedoucí katedry sólového zpěvu
Fakulty umění OU

facebook
rss
social hub