OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Výtvarná část > Katedra sochařství > Ze života katedry > Aktuality

Aktuality

Pozvánka na výstavu Jaroslav Koléšek - Obrazy nové Iliady

18. ledna - 4. března 2018, Dům umění v Opavě.
facebook
rss
social hub