FAQ

Katedra malby
Fakulta umění
Ostravská univerzita
Podlahova 3
709 00 Ostrava

telefon: 597 092 950, 553 462 950

  
cz   en


Charakteristika KMB

V ateliéru malby se studenti seznamují s malbou zcela konkrétně na základě studia podle modelu, zátiší, plenéru na plenérových soustředěních. Kromě této průběžně pěstované klasické výuky se studenti učí pracovat s barvou, barevnými pigmenty, barevnými jevy v nejširším slova smyslu. Pěstují barevnou citlivost, smysl pro harmonii, kompozici, měřítko. Seznamují se s psychologií barev, symbolickou řečí barev, hudební a optickou stránkou barev. Během studia se posluchači zabývají technologií barev a technikami malby. Učí se teorii barev a práci s barvou v prostoru. Důraz je kladen na vytváření osobnosti posluchače. Posluchači pěstují výtvarné myšlení a citlivost, prostřednictvím tvorby poznávají sami sebe a hledají své místo v kontextu současného umění. Výuka je vedena tak, aby byl absolvent schopen samostatně kriticky myslet a vyjadřovat se různými médii, především pak malbou. Aby se orientoval v kulturních a společenských vědách i v životě v celé jeho vrstevnatosti.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt