FAQ

Katedra grafiky a kresby
Fakulta umění
Ostravská univerzita
Podlahova 3
709 00 Ostrava

telefon: 597 092 950, 553 462 950

  
cz   en


AKTUALITY

Charakteristika KGK

Studenti se během studia seznámí se všemi grafickými technikami. Budou uvedeni do technologie všech tiskových procesů s ohledem na tvořivé úsilí, technickou zručnost a talent. Studenti budou zcela svobodně ztvárňovat své představy o světě na základě maximálního poznání a v diskusích budou s pedagogem tříbit a stimulovat svůj vlastní postoj, výtvarný názor. Důraz bude kladen na rozvoj vlastní samostatné orientace v grafice s maximálním úsilím experimentovat v širších výtvarných souvislostech a s využitím možností přesahů k jiným médiím a s možností orientovat grafiku i v prostorových souvislostech. Seznámí se s dějinami a vývojem grafiky původní a reprodukční a se vznikem grafiky volné a užité. Dále se klade důraz na využití znalostí grafických počítačových programů ve volné a užité grafice. V rámci ateliéru je grafika rozdělena na grafický design a písmo, kniha.

Ateliér kresby

Obsahem výuky je osvojení základů kresby a různých kresebných technik, zvládnutí prostorových vztahů, kresba podle živého modelu, zátiší, volné a figurální kompozice. Posluchači se učí vnímat kresbu v kontextu času jako způsob výtvarného uvažování s důrazem na individuální přístup pro samostatnou tvorbu.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt