OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra dechových nástrojů > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KDN
Foltýn Dušan, doc. MgA.
vedoucí KDN
email: dusan.foltyn@osu.cz
telefon: 553 46 2930
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KDN
email: lukas.poledna@osu.cz
telefon: 553 46 2914
Sekretariát KDN
Adamovská Zdenka email: zdenka.adamovska@osu.cz
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Emeritní profesoři
Vítek Valter, doc. Mgr.
činnost: hra na klarinet
email:
telefon:
Docenti
Foltýn Dušan, doc. MgA.
vedoucí KDN
činnost: hra na hoboj, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
email: dusan.foltyn@osu.cz
telefon: 553 46 2930
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: hra na klarinet, komorní hra
email: igor.frantisak@osu.cz
telefon: 553 46 2938
Odborní asistenti
Debef Pavel, MgA., Ph.D.
činnost: hra na pozoun, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
email: pavel.debef@osu.cz
telefon: 553 46 2900
Molinger Jindřich, MgA.
činnost: hra na lesní roh, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
email: jindrich.molinger@osu.cz
telefon:
Ostrý Jan
činnost: hra na flétnu, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
email: jan.ostry@osu.cz
telefon: 553 46 2900
Petrák Martin, MgA.
činnost: hra na fagot, hra z listu a orchestrální party
email: martin.petrak@osu.cz
telefon: 553 46 2900
Externisté
Dohnal Karel, MgA., Ph.D. email:
telefon:
Doležil Karel, Mgr.
činnost: hra na lesní roh, hra z listu a orchestrální party, didaktika a metodika, dějiny a literatura
email: karel.dolezil@osu.cz
telefon: 553 46 2900
Fintes Zdeněk, doc. Mgr.
činnost: hra na fagot, hra z listu a orchestrální party
email: zdenek.fintes@osu.cz
telefon: 553 46 2900
Grigoriadis Nikolaos, MgA.
činnost: hra na trubku, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
email: nikolaos.grigoriadis@osu.cz
telefon: 553 46 2900
Kaleta Zbigniew, Mgr.
činnost: hra na saxofon, hra z listu a orchestrální party
email: zbigniew.kaleta@osu.cz
telefon: 553 46 2900
Maceček Vladislav, Mgr.
zástupce vedoucího katedry
činnost: hra na trombon, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
email: vladislav.macecek@osu.cz
telefon: 553 46 2900
Masný Jiří, MgA.
činnost: hra z listu a orchestrální party (klarinet)
email:
telefon: 553 46 2900
723 257 097
Pícha Petr
činnost: hra z listu a orchestrální party (příčná flétna)
email:
telefon: 553 46 2900
605 818 486
Stavělová Anna
činnost: hra na flétnu, komorní hra
email: anna.stavelova@osu.cz
telefon: