OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra dechových nástrojů > Ze života katedry > Aktuality

Aktuality

Pozvánka na odborný seminář zaměřený na interpretaci klasicistních skladeb a orchestrálních partů na přirozený lesní roh

Lektorem bude absolvent Akademie muzyczne I. J. Paderewskiego v Poznani a Královské konzervatoře v Den Haagu, MgA. Kryzstof Bialasik.

Dvousemestrální klarinetový kurz 2017 / 2018 v angličtině

Fakulta umění Ostravské univerzity v září nově otevírá dvousemestrální kurz v anglickém jazyce v oboru hra na klarinet.