OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění

Jana Vondráčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: F 306, budova F
funkce:
obor činnosti:hra na klavír, komorní hra
katedra / středisko (fakulta): Katedra klávesových nástrojů (Fakulta umění)
telefon, mobil: 553 46 2942
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

1988 – 1994konzervatoř Ostrava
1994 – 2000AMU Praha
2002 – 2005AMU Kraków (PL) – postgraduální studium
1993 – 2000pravidelná účast na mezinárodních interpretačních kurzech (Piešťany, Praha, České Budějovice)

Praxe:

1999 – 2002Hudební škola hl. města Prahy
1999 – 2002Gymnázium J. Nerudy Praha
2002 – dosudJKO – JKGO
2004 – 2006 ZUŠ Karviná
2003 – dosudOstravská univerzita v Ostravě

Odborné zaměření:

  • hra na klavír,
  • korepetice

Koncertní činnost:

  • Pravidelná sólová a komorní koncertní vystoupení v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku, Španělsku.
  • Nahrávky na CD, pro Český rozhlas a Českou televizi.
  • Sólové vystoupení s JFO v cyklu „Ti nejlepší“ na AMU Praze.
  • Reprezentace AMU Praha na Evropském klavírním pódiu v Berlíně.
  • Reprezentace AMU Kraków na „Turnieju pianistów v Antoninie“.
  • Korepetice na mezinárodních interpretačních kurzech a soutěžích.


Všechny publikace

Vondráčková, J. Hlavní principy výuky hry polyfonie na jednotlivých stupních hudebního školství. In: Hlavní principy výuky hry polyfonie na jednotlivých stupních hudebního školství. KKN FU OU: KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J. Barva klavírního zvuku v kontextu interpretace skladeb různých stylových období. In: Barva klavírního zvuku v kontextu interpretace skladeb různých stylových období. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Prezentace na téma Instruktivní klavírní literatura Luboše Sluky. In: Festival instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnasum. Ostravská Univerzita - FU - KKN: FU OU. 2016.
Vondráčková, J. V. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. In: V. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Využití principů Impulsové metody v prvním stadiu práce na skladbě. In: Využití principů Impulsové metody v prvním stadiu práce na skladbě. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Základní fáze rozvíjení pianistických dovedností jednotlivých částí hracího aparátu v průběhu studia na ZUŠ. In: Základní fáze rozvíjení pianistických dovedností jednotlivých částí hracího aparátu v průběhu studia na ZUŠ. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Hierarchie postupu práce klavíristy s časem a zvukem v pojetí prof. Ivana Klánského. In: QUAERE 2015: QUAERE 2015 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1084-1091. ISBN 978-80-87952-06-7.
Vondráčková, J. IV. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. In: IV. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Komplexní rozvoj klavírní techniky v průběhu studia na konzervatoři. In: Komplexní rozvoj klavírní techniky v průběhu studia na konzervatoři. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Problematika výuky dětí předškolního věku. In: Problematika výuky dětí předškolního věku. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Specifika výuky čtyřruční hry a hry na dva klavíry. In: Specifika výuky čtyřruční hry a hry na dva klavíry. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Základní metody odstraňování blokací hracího aparátu při hře na klavír. In: Základní metody odstraňování blokací hracího aparátu při hře na klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. III. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. In: III.Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2014.
Vondráčková, J. Psychologie výukového procesu a přípravy na pódiové vystupování žáků 1. stupně ZUŠ. In: Psychologie výukového procesu a přípravy na pódiové vystupování žáků 1. stupně ZUŠ. KKN FU OU: KKN FU OU. 2014.
Vondráčková, J. Rozvíjení harmonického cítění v kontextu interpretace jednotlivých stylových období. In: Rozvíjení harmonického cítění v kontextu interpretace jednotlivých stylových období. KKN FU OU: KKN FU OU. 2014.
Vondráčková, J. B. Martinů: Sonata č.3 pro violoncello a klavír. 2013.
Vondráčková, J. C.Franchi-Introdukce a Tarantela. 2013.
Vondráčková, J. F.Chopin: Scherzo h moll op.23, Etuda cis moll op.10 č.4. 2013.
Vondráčková, J. Korepetice mistrovských kurzů ve hře na violoncello. 2013.
Vondráčková, J. L. Janáček: Pohádka. 2013.
Vondráčková, J. C. Franchi: Introdukce a tarantela, árie z oper W. A. Mozarta, G. Pucciniho, J. B. Faurého, G. Donizettiho. 2012.
Vondráčková, J. Dirigentské kurzy - klavírní spolupráce. 2012.
Vondráčková, J. Originální tvůrčí aktivity na Katedře klávesových nástrojů FU OU v letech 2010-2012. In: Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. Ostrava: PdF OU, 2012. PdF OU, 2012. s. 274-285. ISBN 978-80-7464-169-5.
Vondráčková, J. Přínos komplexního přístupu k výuce sólové hry na klavír a přidružených předmětů na vysokých uměleckých školách. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VII.. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 312-319. ISBN 978-80-7414-475-2.
Vondráčková, J. Specifika výuky Interpretačního semináře na KKN FU OU. In: Mezinárodní studentská konference KHV PdF OU. KHV PdF OU: KHV PdF OU. 2012.
Steinmetz, K., Kozel, D., Mazurek, J., BÁTOR, M., Lachmanová, P., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K., SCHMUCKEROVÁ, S., SCHWARZ, J. a Vondráčková, J. Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. 2012.
Vondráčková, J. D. Šostakovič: Sonata pro violoncello a klavír d moll. 2011.
Vondráčková, J. F. Chopin: Scherzo h moll op. 20, Etuda cis moll op. 10 č. 4. 2010.
Vondráčková, J. a VONDRÁČEK, J. K. Dittersdorf - Koncert pro kontrabas E dur, P. Hindemith - Sonáta pro kontrabas a Klavír, A. Míšek - Sonata e moll pro kontrabas a klavír. 2010.
Vondráčková, J. D. Šostakovič - koncert pro housle a orchestr. 2009.
Vondráčková, J. E. Elgar - Koncert pro violoncello a orchestr (1. a 2. věta). 2009.
Vondráčková, J. G. Bottesini - Norma, J. Geisel - Koncertní kus. 2009.
Vondráčková, J. G. Fauré - Sonata pro housle a klavír. 2009.
Vondráčková, J. G. Fauré - Sonata pro housle a klavír (3. a 4. věta). 2009.
Vondráčková, J. Operní árie a písně. 2009.
Vondráčková, J. Pěvecká soutěž "Stonavská Barborka" - svátek komorní hudby. Talent. 2009, č. 1, s. 28-28.
Vondráčková, J. Přínos Mezinárodní soutěže pěveckých ensemblů. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 574-579. ISSN 1802-6540.
Vondráčková, J. S. S. Prokofjev - Sonáta pro violoncello a klavír, M. Zenkl - Sonata Eroica pro violoncello a klavír, R. Schumann - Koncert pro violoncello a orchestr. 2009.
Vondráčková, J. "V kolaji voda" - operní árie a písně. 2009.
Vondráčková, J. V. Novák - Ukolébavky. 2009.
Vondráčková, J. W. A. Mozart - Koncert G dur pro housle a orchestr, C. Saint - Saëns - Koncert pro housle (1. věta). 2009.
Vondráčková, J. "W kregu muzyki Sľowiańskiej" - pěvecká soutěž. 2009.
Vondráčková, J. E. H. Grieg - Sonata a moll pro violoncello a klavír. 2008.
Vondráčková, J. E. H. Grieg - Sonata pro violoncello a klavír. 2008.
Vondráčková, J. F. Chopin - Scherzo h moll op. 20, Sonata b moll, D. Šostakovič - Sonáta pro violoncello a klavír d moll. 2008.
Vondráčková, J. J. Brahms - Sonata pro violoncello a klavír. 2008.
Vondráčková, J. L. van Beethoven - Sonata A dur pro violoncello, J. Brahms. 2008.
Vondráčková, J. L. van Beethoven - Sonata G dur, G. Fauré - Sonáta pro housle a klavír, A. Chačaturjan - Koncert pro housle a orchestr. 2008.
Vondráčková, J. Mezinárodní soutěž pěveckých ensemblů Stonavská Barborka. 2008.
Vondráčková, J. Operní árie a duetta. 2008.
Vondráčková, J. Operní árie a vánoční písně. 2008.
Vondráčková, J. P. Helebrant - NgoAE. 2008.
Vondráčková, J. Písně a operní árie - Brahms, Dvořák, Slavický. 2008.
Vondráčková, J. Slavné operní a operetní árie W. A. Mozarta, G. Verdiho, J. Offenbacha. 2008.
Vondráčková, J. Výběr písní Ant. Dvořáka a S. Rachmaninova. 2008.


AutorNázev práceTypRok
Šaroun JakubSpecifika metodických postupů při studiu instruktivních skladeb ve výuce dětí předškolního věkubakalářská 2017 
Bambušek MartinŽivot Moniky Tugendliebové a její pedagogický přínosbakalářská 2016 
Vavříková MonikaKlavírní tvorba Vítězslavy Kaprálovébakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub