FAQ

Fakulta umění
Ostravská univerzita
Podlahova 3
709 00 Ostrava

e-mail: infotečkafuzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 950, 553 462 950
597 092 900, 553 462 900

  
cz   en


Umělecká rada Fakulty umění OU

Předseda:
doc. MgA. František Kowolowski

děkan Fakulty umění OU

Interní členové:
prof. Daniel Balabán, akad. malířvedoucí katedry malby
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.proděkan pro vědu a rozvoj
doc. Mgr. Josef Daněkkatedra grafiky a kresby
MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.katedra sólového zpěvu
doc. MgA. Dušan Foltýnvedoucí katedry dechových nástrojů
doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.proděkan pro umění a vnější vztahy
Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.proděkan pro studium
doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.vedoucí katedry grafiky a kresby
doc. Mgr. Jiří Surůvkakatedra intermédií

Externí členové:
doc. MgA. Milan Houserděkan Fakulty umění VUT v Brně
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.rektor JAMU v Brně
Jiří Nekvasilředitel Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Mgr. Marek Pokornýumělecký manažer PLATO
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.katedra hudební výchovy PdF OU
Mgr. Tomáš Vaněk, ak. mal.rektor AVU v Praze
doc. Valter Vítek emeritní profesor
Mgr. Jan Žemlaředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava

Zápisy ze zasedání Umělecké rady FU

Vlastník zprávy: Mária Šolonková | Aktualizováno: 30. 11. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt