FAQ

Fakulta umění
Ostravská univerzita
Podlahova 3
709 00 Ostrava

e-mail: infotečkafuzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 950, 553 462 950
597 092 900, 553 462 900

  
cz   en


Personální složení

Fakulta umění


 

DĚKANÁT FAKULTY UMĚNÍ

Úsek děkana
Děkan
Kowolowski František, doc. MgA. e-mail: frantisektečkakowolowskizavináčosutečkacz
děkan FU OU
 
telefon: 553 46 2971, 597 09 2971
553 46 2901, 597 09 2901
 
Sekretariát děkana
Koudelná Hana e-mail: hanatečkakoudelnazavináčosutečkacz
sekretářka děkana, personalistka FU OU
 
telefon: 553 46 2902, 597 09 2902
 
Projektový manažer
Starostková Dana, Mgr. e-mail: danatečkastarostkovazavináčosutečkacz
projektový manažer
 
telefon: 553 46 4040, 597 09 4040
 
Úsek proděkana pro vědu a rozvoj
Proděkan
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkacelhofferzavináčosutečkacz
proděkan pro vědu a rozvoj
 
telefon: 553 46 2934, 597 09 2934
734 393 760
 
Referát pro vědu a rozvoj
Pavlíková Leona, Bc. e-mail: leonatečkapavlikovazavináčosutečkacz
referentka pro uměleckou a projektovou činnost
 
telefon: 553 46 2931, 597 09 2931
553 46 4040, 597 09 4040
 
Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: igortečkafrantisakzavináčosutečkacz
proděkan pro umění a vnější vztahy
 
telefon: 553 46 2938, 597 09 2938
 
Referát pro umění a vnější vztahy
Bočková Alexandra, M.A. e-mail: alexandratečkabockovazavináčosutečkacz
referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
 
telefon: 553 46 2907, 597 09 2907
731 675 904
 
Weimann Michaela, Ing. e-mail: michaelatečkaweimannzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2906, 597 09 2906
 
Úsek proděkana pro studium
Proděkan
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkaknoflicekzavináčosutečkacz
proděkan pro studium
 
telefon: 553 46 2937, 597 09 2937
 
Studijní oddělení
Šolonková Mária e-mail: mariatečkasolonkovazavináčosutečkacz
studijní referentka
 
telefon: 553 46 2903, 597 09 2903
 
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník - ekonom
Klimešová Jana, Ing. e-mail: janatečkaklimesovazavináčosutečkacz
tajemník - ekonom
 
telefon: 553 46 2904, 597 09 2904
777 920 059
 
Personální úsek
Koudelná Hana e-mail: hanatečkakoudelnazavináčosutečkacz
sekretářka děkana, personalistka FU OU
 
telefon: 553 46 2902, 597 09 2902
 
Sekretariáty kateder
Výtvarné umění
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz
sekretářka kateder výtvarných umění
 
telefon: 553 46 2908, 597 09 2908
 
Hudební umění
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz
sekretářka kateder hudebních umění
 
telefon: 553 46 2909, 597 09 2909
 

KATEDRA DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

Vedení katedry
Vedení KDN
Foltýn Dušan, doc. MgA. e-mail: dusantečkafoltynzavináčosutečkacz
vedoucí KDN
 
telefon: 553 46 2930, 597 09 2930
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
tajemník a pedagogický poradce KDN
 
telefon: 553 46 2914, 597 09 2914
 
Sekretariát KDN
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2909, 597 09 2909
 
Členové katedry
Emeritní profesoři
Vítek Valter, doc. Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Docenti
Foltýn Dušan, doc. MgA. e-mail: dusantečkafoltynzavináčosutečkacz
vedoucí KDN
 
telefon: 553 46 2930, 597 09 2930
 
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: igortečkafrantisakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2938, 597 09 2938
 
Odborní asistenti
Debef Pavel, MgA., Ph.D. e-mail: paveltečkadebefzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Molinger Jindřich, MgA. e-mail: jindrichtečkamolingerzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ostrý Jan e-mail: jantečkaostryzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Petrák Martin, MgA. e-mail: martintečkapetrakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Externisté
Dohnal Karel, MgA., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Doležil Karel, Mgr. e-mail: kareltečkadolezilzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Fintes Zdeněk, doc. Mgr. e-mail: zdenektečkafinteszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Grigoriadis Nikolaos, MgA. e-mail: nikolaostečkagrigoriadiszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Kaleta Zbigniew, Mgr. e-mail: zbigniewtečkakaletazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Maceček Vladislav, Mgr. e-mail: vladislavtečkamacecekzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Masný Jiří, MgA. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
723 257 097
 
Pícha Petr e-mail:  

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
605 818 486
 
Stavělová Anna e-mail: annatečkastavelovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 

KATEDRA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ

Vedení katedry
Vedení KKN
Michel Lukáš, Mgr., ArtD. e-mail: lukastečkamichelzavináčosutečkacz
vedoucí KKN
 
telefon: 553 46 2941, 597 09 2941
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
tajemník a pedagogický poradce KKN
 
telefon: 553 46 2914, 597 09 2914
 
Sekretariát KKN
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2909, 597 09 2909
 
Členové katedry
Emeritní profesoři
Bernatík Rudolf, prof. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hostující profesoři
Klánský Ivan, prof. e-mail:  

 
telefon:  
 
Docenti
Novotná Eliška, doc. MgA. e-mail: eliskatečkanovotnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2911, 597 09 2911
 
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA. e-mail: michaltečkabartazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Farana Adam, MgA. e-mail: adamtečkafaranazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2941, 597 09 2941
 
Foltýnová Radana, Mgr. e-mail: radanatečkafoltynovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Kahánek Ivo, MgA., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Michel Lukáš, Mgr., ArtD. e-mail: lukastečkamichelzavináčosutečkacz
vedoucí KKN
 
telefon: 553 46 2941, 597 09 2941
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
tajemník a pedagogický poradce KKN
 
telefon: 553 46 2914, 597 09 2914
 
Starý Alexandr, MgA. e-mail: alexandrtečkastaryzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Vondráčková Jana, MgA. e-mail: janatečkavondrackovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2942, 597 09 2942
 
Externisté
Farana Martina, MgA., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2941, 597 09 2941
 
Gerych Oleksii, MgA. e-mail: oleksiitečkagerychzavináčosutečkacz

 
telefon: 775 136 837
 
Kožaná Manderla Izabela, MgA. e-mail: izabelatečkakozanazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Rainko Magdalena Maria, MgA. e-mail:  

 
telefon:  
 

KATEDRA STRUNNÝCH NÁSTROJŮ

Vedení katedry
Vedení KSN
Mazgajová Alena, MgA., ArtD. e-mail: alenatečkacechovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2921, 597 09 2921
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
tajemník a pedagogický poradce KSN
 
telefon: 553 46 2914, 597 09 2914
 
Sekretariát KSN
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2909, 597 09 2909
 
Členové katedry
Profesoři
Jelínek Miloslav, prof. MgA. e-mail: miloslavtečkajelinekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Emeritní profesoři
Gola Zdeněk, prof. Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hališka Jan, prof. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Docenti
Cap Luděk, doc. MgA. e-mail: ludektečkacapzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Hanousek Jiří, doc. MgA. e-mail: jiritečkahanousekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Vítek Pavel, doc. Mgr. e-mail: paveltečkavitekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Odborní asistenti
Mazgajová Alena, MgA., ArtD. e-mail: alenatečkacechovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2921, 597 09 2921
 
Maceček Petr, Mgr. e-mail: petrtečkamacecekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Vodička Jiří, MgA. e-mail: jiritečkavodickazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 

KATEDRA SÓLOVÉHO ZPĚVU

Vedení katedry
Vedení KSZ
Vovk Alexandr, Mgr. art., ArtD. e-mail: alexandrtečkavovkzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2911, 597 09 2911
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
tajemník a pedagogický poradce KSZ
 
telefon: 553 46 2914, 597 09 2914
 
Sekretariát KSZ
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2909, 597 09 2909
 
Členové katedry
Profesoři
Januszewska-Stańczyk Henryka, prof. e-mail: henrykatečkajanuszewskazavináčosutečkacz
garant KSZ
 
telefon: 553 46 2923, 597 09 2923
 
Odborní asistenti s vědeckou hodnosti
Dřízgová Eva, MgA., Ph.D. e-mail: evatečkadrizgovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2911, 597 09 2911
 
Vovk Alexandr, Mgr. art., ArtD. e-mail: alexandrtečkavovkzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2911, 597 09 2911
 
Odborní asistenti
Hajnová Veronika, Mgr. art. e-mail: veronikatečkahajnovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2927, 597 09 2927
 
Teslya Tatiana e-mail: tatianatečkateslyazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2927, 597 09 2927
 
Externisté
Divulitová Lubica e-mail:  

 
telefon: 553 46 2927, 597 09 2927
 
Forejtová Veronika e-mail:  

 
telefon: 553 46 2927, 597 09 2927
 
Gábor Peter, MgA. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2927, 597 09 2927
 
Nekvasil Jiří e-mail:  

 
telefon: 553 46 2927, 597 09 2927
 
Gatto Paolo e-mail: paolotečkagattozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pappová Alžběta e-mail: alzbetatečkapappovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Skeřilová Zdeňka, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Tomsová Jana, MgA. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Žídek Jakub, MgA. e-mail: jakubtečkazidekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 

KATEDRA INTERMÉDIÍ

Vedení katedry
Vedení KIM
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkakalhouszavináčosutečkacz
vedoucí KIM, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 2936, 597 09 2936
 
Sekretariát KIM
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2908, 597 09 2908
 
Ateliér intermediální tvorby
Vedoucí ateliéru
Lysáček Petr, doc. Mgr. e-mail: petrtečkalysacekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2952, 597 09 2952
 
Odborní asistenti
Egert Martin, Mgr. e-mail: martintečkaegertzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2952, 597 09 2952
 
Ateliér video, multimédia, performance
Vedoucí ateliéru
Surůvka Jiří, doc. Mgr. e-mail: jiritečkasuruvkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2954, 597 09 2954
 
Odborní asistenti
Fialová Denisa, Mgr. e-mail: denisatečkafialovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2954, 597 09 2954
 
Externisté
Mikudová Barbora e-mail:  

 
telefon:  
 
Ateliér fotografie
Vedoucí ateliéru
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkakalhouszavináčosutečkacz
vedoucí KIM, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 2936, 597 09 2936
 
Odborní asistenti
Bártl Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail: lukastečkabartlzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2908, 597 09 2908
 
Externisté
Kita Karel, BcA. e-mail: kareltečkakitazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ateliér animace a audiovizuálního umění
Vedoucí ateliéru
Jánská Denisa, Mgr. e-mail: denisatečkajanskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2955, 597 09 2955
 
Odborní asistenti
Jánská Denisa, Mgr. e-mail: denisatečkajanskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2955, 597 09 2955
 
Mráz Vladimír, Mgr. e-mail: vladimirtečkamrazzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Polochová Marcela, Mgr. e-mail: marcelatečkapolochovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Externisté
Najbrt Lukáš, Mgr. e-mail: lukastečkanajbrtzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 

KATEDRA GRAFIKY A KRESBY

Vedení katedry
Vedení KGK
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkasibinskyzavináčosutečkacz
vedoucí KGK
 
telefon: 553 46 2905, 597 09 2905
 
Krupicová Iva, MgA. e-mail: ivatečkakrupicovazavináčosutečkacz
tajemník výtvarných kateder, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 2995, 597 09 2995
 
Sekretariát KGK
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2908, 597 09 2908
 
Ateliér volné grafiky
Vedoucí ateliéru
Janáček Zbyněk, doc. PhDr. e-mail: zbynektečkajanacekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2961, 597 09 2961
731 194 194
 
Emeritní profesoři
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř e-mail:  

 
telefon:  
 
Docenti
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkasibinskyzavináčosutečkacz
vedoucí KGK
 
telefon: 553 46 2905, 597 09 2905
 
Odborní asistenti
Krupicová Iva, MgA. e-mail: ivatečkakrupicovazavináčosutečkacz
tajemník výtvarných kateder, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 2995, 597 09 2995
 
Mičolová Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkamicolovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Externí vyučující
Drozd Jan, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Ateliér obalového a knižního designu
Vedoucí ateliéru
Čabalová Eliška, doc. PhDr. e-mail: eliskatečkacabalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2962, 597 09 2962
 
Odborní asistenti
Jiroušková Petra, MgA. e-mail: petratečkajirouskovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2962, 597 09 2962
 
Externí vyučující
Schallner Kateřina, MgA. e-mail: katerinatečkaschallnerzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Henzl Lukáš, MgA. e-mail: lukastečkahenzlzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Franz Marek, BcA. e-mail: marektečkafranzzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ateliér grafického designu
Vedoucí ateliéru
Nerad Filip, MgA. e-mail: filiptečkaneradzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2966, 597 09 2966
 
Docenti
Noga Pavel, doc. Mgr. A., ArtD. e-mail: paveltečkanogazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2963, 597 09 2963
 
Odborní asistenti
Havlíček Jiří, MgA. e-mail: jiritečkahavlicekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2966, 597 09 2966
 
Mičolová Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkamicolovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Nerad Filip, MgA. e-mail: filiptečkaneradzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2966, 597 09 2966
 
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru
Daněk Josef, doc. Mgr. e-mail: joseftečkadanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2964, 597 09 2964
 
Emeritní profesoři
Halberštát Eduard, doc., akad. malíř e-mail:  

 
telefon:  
 
Odborní asistenti
Novotný Libor, MgA., Ph.D. e-mail: libortečkanovotnyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2964, 597 09 2964
 
Externí vyučující
Gajewski Dariusz Edward, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tobolewski Tomasz, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Serigrafická dílna
Tiskaři
Dvořák Lubomír e-mail: lubomirtečkadvorakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2965, 597 09 2965
 

KATEDRA MALBY

Vedení katedry
Vedení KMB
Balabán Daniel, prof., akad. malíř e-mail: danieltečkabalabanzavináčosutečkacz
vedoucí KMB
 
telefon: 553 46 2970, 597 09 2970
 
Rodek Václav, MgA., ArtD. e-mail: vaclavtečkarodekzavináčosutečkacz
pedagogický poradce
 
telefon:  
 
Sekretariát KMB
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2908, 597 09 2908
 
Ateliér malby I
Vedoucí ateliéru
Balabán Daniel, prof., akad. malíř e-mail: danieltečkabalabanzavináčosutečkacz
vedoucí KMB
 
telefon: 553 46 2970, 597 09 2970
 
Odborní asistenti
Sumec Ivo e-mail: ivotečkasumeczavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2970, 597 09 2970
 
Rodek Václav, MgA., ArtD. e-mail: vaclavtečkarodekzavináčosutečkacz
pedagogický poradce
 
telefon:  
 
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru
Kowolowski František, doc. MgA. e-mail: frantisektečkakowolowskizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2971, 597 09 2971
553 46 2901, 597 09 2901
 
Odborní asistenti
Kuděla Jiří, MgA. e-mail: jiritečkakudelazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2971, 597 09 2971
 

KATEDRA SOCHAŘSTVÍ

Vedení katedry
Vedení KSO
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD. e-mail: jaroslavtečkakolesekzavináčosutečkacz
vedoucí katedry, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 2973, 597 09 2973
 
Sekretariát KSO
Kuchtová Hana e-mail: hanatečkakuchtovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2908, 597 09 2908
 
Členové katedry
Docenti
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD. e-mail: jaroslavtečkakolesekzavináčosutečkacz
vedoucí katedry, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 2973, 597 09 2973
 
Odborní asistenti
Špaček Jan, MgA. e-mail: jantečkaspacekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 

KATEDRA TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ

Vedení KTDU
Vedení katedry
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D. e-mail: viktortečkavelekzavináčosutečkacz
vedoucí KTD
 
telefon: 553 46 2910, 597 09 2910
 
Sekretariát KTDU
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2909, 597 09 2909
 
Členové katedry
Odborní asistenti
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkacelhofferzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2934, 597 09 2934
734 393 760
 
Celhofferová Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail: kristynatečkacelhofferovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Čurda Martin, Mgr. e-mail: martintečkacurdazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Fišr Martin, Mgr. e-mail: martintečkafisrzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkaknoflicekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2937, 597 09 2937
 
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D. e-mail: viktortečkavelekzavináčosutečkacz
vedoucí KTD
 
telefon: 553 46 2910, 597 09 2910
 
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkavorlovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2937, 597 09 2937
 
Pedagogové doktorského studia
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkacelhofferzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2934, 597 09 2934
734 393 760
 
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2527, 597 09 2527
 
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: veronikatečkasevcikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2533, 597 09 2533
775 108 019
 
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D. e-mail: viktortečkavelekzavináčosutečkacz
vedoucí KTD
 
telefon: 553 46 2910, 597 09 2910
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt