FAQ

Fakulta umění
Ostravská univerzita
Podlahova 3
709 00 Ostrava

e-mail: infotečkafuzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 950, 553 462 950
597 092 900, 553 462 900

  
cz   en


Speciálněpedagogické intervence v současnosti

UPOZORNĚNÍ:
Platnost této zprávy již vypršela. Je tedy pravděpodobné, že její obsah již není aktuální a platný.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Katedra speciální pedagogiky

Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

si Vás dovolují pozvat na VIII. odbornou vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

Speciálněpedagogické intervence v současnosti

dne 15. února 2017

10.00 – 16.30 hodin
v prostorách Ostravské univerzity–Pedagogické fakulty,
Mlýnská 5, Ostrava 1 (budova G, v učebnách G 201, G 202)

Cíl konference:

Konference pořádaná pod záštitou děkana PdF OU doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D. si klade za cíl reflektovat vybrané aktuální otázky vyplývající z principů deklarovaných v současných upravených kurikulárních a dalších dokumentech podporujících zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jednání konference proběhne převážně v plénu. Odpolední jednání bude možné ve 2 sekcích podle aktuální potřeby:

 • Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků (praktické zkušenosti).
 • Speciálněpedagogické intervence a jejich uplatnění ve škole, ve školském poradenském zařízení.

Těšíme se na Vaši aktivní účast na připravované konferenci, rádi Vás uvítáme i v případě, že s aktivním vystoupením nepočítáte. Předpokládáme, že na přihlášené příspěvky naváže výměna názorů, diskuse o tématech přednesených příspěvků i tématech dalších. U aktivních vystupujících je počítáno s časovým limitem na jeden příspěvek maximálně 15 minut.

Z příspěvků aktivních účastníků konference bude vydán ke dni konání konference tištěný sborník abstraktů příspěvků a na elektronickém nosiči celé texty příspěvků. Obojí obdrží účastníci konference při prezenci.

Odborní garanti konference :

Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU Brno)
Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU Ostrava)
Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU Ostrava)
Dr. hab. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Ślaski Katowice, Polsko)
Prof. Dr hab. Adam Stankowski (Politechnika Ślaska Gliwice, Polsko)

Organizační pokyny:

Termín konference: 15. února 2017

Prezence účastníků:

 • 9.00 – 10.00
 • 10.00 zahájení konference, vystoupení děkana PdF OU
 • 10.15 – 12.00 jednání v plénu
 • 12.00 – 13.00 přestávka na oběd (oběd formou bufetu zajištěn v budově)
 • 13.00 – 14.30 jednání v sekcích
 • 14.30 – 14.45 přestávka
 • 14.45 – 16.00 jednání v sekcích
 • 16.30 závěr konference

Program konference:

Příjezd účastníků:

z vlakového nádraží Ostrava – Svinov (směr centrum) – tram. č. 4, 8 (30 minutová jízdenka za 20 Kč)

z vlakového nádraží Ostrava – Hl. nádraží – tram. č. 1, 2, 8 (10 minutová jízdenka za 16 Kč)

Výstupní stanice z obou směrů – zastávka Stodolní. Od této zastávky je budova Pedagogické fakulty OU v Mlýnské ul. 3 minuty chůze.

Veškeré další informace Vám ráda poskytne sekretářka katedry speciální pedagogiky Bc. Zlatuše Krpcová:

e-mail: zlatusetečkakrpcovazavináčosutečkacz
tel. 59 709 2667, 59 709 2599 - spojovatelka

Organizační pokyny
Místo konáníProstory Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
ul. Mlýnská 5, Moravská Ostrava
místnosti G-201 a G-202
Konferenční poplatek600,- Kč
Důležité termínyElektronická registrace - 13. 1. 2017
Provedení platby - 20. 1. 2017
Zaslání textu příspěvku vč. anotace - 13. 1. 2017
Registrace
Elektronicky na adrese: https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=235
Úhrada konferenčního poplatkuPo elektronickém přihlášení bude účastníkovi automaticky vygenerován specifický symbol, který je nutno při platbě uvést!
Číslo bankovního účtu 931761
Směrový kód banky 0710
Variabilní symbol 454208
Specifický symbol bude automaticky účastníkovi vygenerován po elektronickém přihlášení
Měna
SWIFT kód bankyCNBACZPP
Mezinárodní číslo účtu (IBAN) CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
Adresa bankyČeská národní banka, pobočka Ostrava, Nádražní 4, 701 01 Ostrava 1

Pokyny pro autory příspěvků:

 1. Název příspěvku (velké tučně tištěné písmo – Times new Roman, velikost 14)
 2. Jméno a příjmení autora (bez titulů, velikost písma 12)
 3. Klíčová slova (velikost písma 12, kurzíva, řádkování 1,5)
 4. Anotace ( 4-5 řádků, max. 1200 znaků) s výstižnou charakteristikou příspěvku (velikost písma 12, řádkování 1,5, kurzíva)
 5. Název příspěvku, anotace a klíčová slova v anglickém jazyce
 6. Text příspěvku (podnadpisy, podkapitoly tučně, řádkování 1,5, písmo Times New Roman, velikost písma 12)
 7. Odkazy na literaturu (citace podle bibliografické normy ČSN ISO 690)
 8. Kontaktní adresa autora – jméno, příjmení, tituly, adresa pracoviště, e-mail

Maximální rozsah příspěvku je 10 normostran včetně klíčových slov, anotací, literatury (jen v textu citované) a příloh. Přílohy (tabulky, grafy a obrázky ) přikládejte do samostatného souboru.

Texty příspěvků vč. anotací a klíčových slov (v jazyce českém/slovenském a anglickém) zašlete prosím do 13. 1. 2017 podle přiložených pokynů elektronicky na adresu: zlatusetečkakrpcovazavináčosutečkacz (Zlatuše Krpcová, sekretariát katedry speciální pedagogiky, PdF Ostravské univerzity, Varenská 40a, Ostrava 702 00)

Děkujeme za dodržení uvedených pokynů. Příspěvky zaslané po uvedeném datu nebo příspěvky, které nekorespondují s tématem konference nemohou být zařazeny do připravovaného sborníku.

Vlastník zprávy: Bc. Zlatuše Krpcová | Aktualizováno: 13. 02. 2017
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt