OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění

Dušan Foltýn

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. Dušan Foltýn
místnost, podlaží, budova: F 101, budova F
funkce:vedoucí KDN
obor činnosti:hra na hoboj, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
katedra / středisko (fakulta): Katedra dechových nástrojů (Fakulta umění)
telefon, mobil: 553 46 2930
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

1978 – 1983konzervatoř Ostrava
1983 – 1988AMU Praha
1989 – 1991Stáž Českého hudebního fondu
1982Mezinárodní hobojové kurzy – Weimar (SRN)

Praxe:

1987 – 1988konzervatoř Ostrava
1989 – dosudJanáčkova filharmonie Ostrava
1996 – dosudOstravská univerzita

Odborné zaměření:

 • hra na hoboj,
 • komorní hra

Koncertní činnost:

 • Pravidelná sólová a komorní (člen tria barokní hudby a dechového kvinteta „Musica per cinque“) koncertní vystoupení u nás i v zahraničí (SRN, Rakousko, Polsko, Slovensko, Francie, Belgie, Španělsko, Řecko).
 • Účast na významných národních i mezinárodních hudebních festivalech (Concertino Praga, Hudební současnost, Mladé pódium, Pražské kulturní léto, Remešské hudební léto – Francie, Svatováclavský hudební festival, Beethovenův Hradec, Janáčkovy Hukvaldy, Janáčkův máj, Mitte Europe – SRN).
 • Sólová spolupráce s významnými orchestry (Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha, Český národní symfonický orchestr Praha, Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský komorní orchestr, Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim – SRN, Janáčkův komorní orchestr, Camerata Janáček).

Nahrávací činnost:

 • rozhlasové nahrávky: Vivaldi, Telemann, Mozart, Beethoven, Belini, Dřízga, Tučapský
 • televizní nahrávky: Geminiani, Dřízga
 • CD:
  • „Musica per cinque“, 1992, vyd. Solitaire
  • „Hobojové koncerty“, 1997, vyd. Stylton
  • „Barokní hudba v českých zemích“, 2005, vyd. Studio Matouš
  • „Kubínovo kvarteto a D. Foltýn“, 2006, vyd. Stylton
  • „Češi a barokní Evropa“, 2007, vyd. Studio Matouš
  • „Česká hudba pro hoboj a komorní orchestr“, 2014, vyd. Stylton

Účast v porotách:

1996, 2001Mezinárodní hobojová soutěž Pražského jara– člen poroty
2006, 2009Soutěžní přehlídka konzervatoří – předseda poroty
2008Concertino Praga, národní kolo – předseda poroty
2011, 2013, 2014Mezinárodní soutěž Pro Bohemia - člen poroty

Vedení kurzů:

2004mezinárodní hobojové kurzy v Žilině (Slovensko)
2004mezinárodní hobojové kurzy v Katovicích (Polsko)
2005 - dosudmezinárodní hobojové kurzy v Ostravě (OU)

Členství:

 • Umělecká rada Janáčkovy filharmonie Ostrava
 • Umělecká rada Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj
 • Vědecká rada Ostravské univerzity v Ostravě


Všechny publikace

THON, T., Foltýn, D. a Hromádka, M. P. Barokní hudební skvosty v barokním kostele: Trio barokní hudby (T. Thon, D. Foltýn, P. Hromádka). 2016.
Foltýn, D. Barokní hudba napříč Evropou. 2015.
Foltýn, D. F. Jiránek: Koncert F-dur Jk 15. Koncert B-dur Jk 16. 2015.
Foltýn, D. hoboj. 2015.
Foltýn, D. Koncert lektorů 6. ročníku Mezinárodních hobojových kurzů. 2015.
Foltýn, D. Křest CD. 2015.
Foltýn, D. Mezinárodní hudební festival "Janáčkův máj". 2015.
Foltýn, D. Přímý přenos koncertu hudebního festivalu "Janáčkův máj". 2015.
Foltýn, D. Slovo o hudbě. 2015.
Foltýn, D. Telefonotéka. 2015.
Foltýn, D. Abonentní koncert. 2014.
Foltýn, D. Barokní sonáty pro trubku, hoboj a varhany; Pepusch, Telemann, Scarlatti. 2014.
Foltýn, D. Benefiční koncert. 2014.
Foltýn, D. Česká hudba pro hoboj a komorní orchestr. 2014.
Foltýn, D. Mezinárodní hudební festival Srbská Kamenice. 2014.
Foltýn, D. Musica per cinque. 2014.
Foltýn, D. 19. Internationaler Bad Schandauer Orgel- und Musiksommer 2014. 2014.
Foltýn, D. Adventní koncert. 2013.
Foltýn, D. Barokní sonáty pro hoboj a varhany; Telemann, Boni, Purcell, Handel. 2013.
Foltýn, D. Chebské varhanní léto; A. Scarlatti, G. Ph. Telemann, W. Corbett, J. Zach, J. K. Vaňhal, B. Finger. 2013.
Foltýn, D., Vavříková, M., Caldini, S., Foltýnová, R. a Walter, D. Koncert lektorů 5. ročníku Mezinárodních hobojových kurzů; F. Caldini - 2 kánony, W. A. Mozart - Sonáta Es dur, T. Albinoni - Sonáta g moll. 2013.
Foltýn, D. Procházka Evropou doby baroka; Program: Scarlatti, Boni, Corbett, Finger. 2013.
Foltýn, D. 5. ročník Mezinárodních hobojových kurzů. 2013.
Foltýn, D. Abonentní koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. 2012.
Foltýn, D. Abonentní koncert Talichova komorního orchestru. 2012.
Foltýn, D. Musica per cinque. 2012.
Foltýn, D. Okouzlení Hurníkem. 2012.
Foltýn, D. Skvosty barokní hudby. 2012.
Foltýn, D. Koncert lektorů 4. ročníku Mezinárodních hobojových kurzů FU OU. 2011.
Foltýn, D. Mezinárodní hobojové kurzy, 4. ročník. 2011.
Foltýn, D. Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj Ostrava. 2011.
Foltýn, D. Musica per cinque. 2011.
Foltýn, D. Slavnostní koncert k 20. výročí založení OU. 2011.
Foltýn, D. Vánoční nadílka Evy Dřízgové - Jirušové. 2011.
Foltýn, D. 12. ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby. 2011.
Foltýn, D. Hudební podvečer. 2010.
Foltýn, D. "Hudební současnost". 2010.
Foltýn, D. Koncert KPH. 2010.
Foltýn, D. Slavnostní koncert. 2010.
Foltýn, D. Vánoční varhanní koncert. 2010.
Foltýn, D. A. Scarlatti: 3 árie, F. Geminiani: Sonáta e-moll, W. Corbett: Sonáta C-dur, B. Finger: Sonáta C-dur. 2009.
Foltýn, D. C.Gervaise- Renesanční tance, F. Danzi- Dechový kvintet B dur, J. Ibert- Tři krátké kusy, K.Stamic- Dechový kvartet, D. Milhaud- Krb krále Renée. 2009.
Foltýn, D. a Foltýnová, R. Mezinárodní hobojové kurzy 3. ročník. 2009.
Foltýn, D. a Foltýnová, R. R. Schumann - Adagio a Alegro opus 70. 2009.
Foltýn, D. Renesanční tance C. Gervaise, Dechový kvintet B dur F. Danzi, Tři krátké kusy J. Ibert, Dechový kvartet K. Stamic, Krb krále Renée D. Milhaud. 2009.
Foltýn, D. A.Scarlatti: 3 árie, W. Corbett: Sonáta C-dur, G. Ph. Telemann: Sonáta g-moll, B.Finger: Sonáta C-dur. 2008.
Foltýn, D. Abonentní koncert JFO, Ostrava, W. A. Mozart: Koncertantní symfonie. 2008.
Foltýn, D. Abonentní koncert JFO, Ostrava, W. A. Mozart: Koncertantní symfonie. 2008.
Foltýn, D. a Hališka, J. akademický cyklus koncertů. 2008.
Foltýn, D. Dny varhanní hudby, A. Scarlatti: 3 árie, F. Geminiani: Sonáta e-moll, W. Corbett: Sonáta C-dur,. 2008.
Hanousek, J., Foltýn, D., Vítek, P. a Cap, L. F. V. Kramář - Kvartet B dur, op. 83, B. Martinů - Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, 4 housle a violoncello. 2008.
Foltýn, D. Festival C. Ditterse von Dittersdorf, G. Ph. Telemann: Fantazie č.3, A. Tučapský: ?Pod Ukvaly? - suita, J. S. Bach, W. A. Mozart: Árie. 2008.
Foltýn, D., Františák, I. a Janáček, Z. klarinetové kurzy - 7. ročník. 2008.
Foltýn, D. Koncert FU v rámci setkání KPH, Val. Meziříčí, G. Ph. Telemann: Sonáta D-dur, J. Ibert: Trio, B. Martinů: Serenáda č.3. 2008.
Foltýn, D. Křest CD. 2008.
Foltýn, D. Rondo z Ostravy. 2008.
Foltýn, D. A. Pavlorek-Střemhlav dolů. 2007.
Foltýn, D. B. Finger - Sonáta C-dur, D-dur; F. Geminiani-Sonáta e-moll; W. Corbett-Sonáta C-dur; G.F.Händel-Sonáta B-dur. 2007.
Foltýn, D. B.Finger-Sonáta C-dur, D-dur; F. Geminiani-Sonáta e-moll; W. Corbett- Sonáta C-dur; J.B. Loeillet-Sonáta C-dur. 2007.
Foltýn, D. C.Gervaise-Renesanční tance; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur; J.Ibert- Tři krátké kusy; I.Krejčí-Dechový kvintet; D. Milhaud-Krb krále Renée. 2007.
Foltýn, D. C.Gervaise-Renesanční tance; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur; J.Ibert- Tři krátké kusy; K.Stamic-Dechový kvartet; D. Milhaud-Krb krále Renée. 2007.
Foltýn, D. Češi a barokní Evropa. 2007.
Foltýn, D. F. I. Biber-Sonáta g-moll; G. Ph. Telemann- Sonáta Es-dur; W.Corbett-Sonáta C-dur; A. Corelli-Koncert F-dur; B. Finger-Sonáta C-dur. 2007.
Foltýn, D. kurzy. 2007.
Foltýn, D. V. Svatoš-Tři capriccia. 2007.
Foltýn, D. W.A.Mozart-Divertimento B-dur; E.Driga-Dechový kvintet; J. Haydn-Divertimento B-dur; I. Krejčí-Dechový kvintet; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur;. 2007.
Foltýn, D. W.A.Mozart-Divertimento B-dur; E.Driga-Dechový kvintet; J. Haydn-Divertimento B-dur; I. Krejčí-Dechový kvintet; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur; J. Ibert-Tři krátké kusy. 2007.
Foltýn, D. B. Finger - Sonáta C-dur, D-dur; F. Geminiani-Sonáta e-moll; W. Corbett-Sonáta C-dur; G.F.Händel-Sonáta B-dur. 2006.
Foltýn, D. B.Finger-Sonáta C-dur, D-dur; F. Geminiani-Sonáta e-moll; W. Corbett- Sonáta C-dur; J.B. Loeillet-Sonáta C-dur. 2006.
Foltýn, D. C.Gervaise-Renesanční tance; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur; J.Ibert- Tři krátké kusy; I.Krejčí-Dechový kvintet; D. Milhaud-Krb krále Renée. 2006.
Foltýn, D. J. Klusák-Stesk po Mozartovi. 2006.
Foltýn, D. W.A. Mozart-Klavírní kvintet; A. Pavlorek- Střemhlav dolů. 2006.
Foltýn, D., Thon, T. a Hromádka, P. Barokní hudba v českých zemích. 2005.
Foltýn, D. C. Gervaise: Renesanční tance, J. Ibert: Tři krátké kusy, F. Danzi: Dechový kvintet B dur, I. Krejčí: Dechový kvintet, D. Milhaud: Krb krále Renée. 2005.
Foltýn, D. C.Gervaise - Renesanční tance, F.Danzi - Dechový kvintet D dur, I.Krejčí - Dechový kvintet, J.Ibert - Tři krátké kusy, D.Milhaud - Krb krále René. 2005.
Foltýn, D., Hromádka, P. a Thon, T. F. I. Biber: Sonáta g moll, G. Ph. Telemann: Sonáta g moll, B. Finger: Sonáta C dur, A. Marcello: Koncert d moll, J. Pezelius: Sonatiny. 2005.
Foltýn, D., Foltýnová, R., Kučerová, M., Vavříková, M., Svozil, T. a Killmer, R. G. Ph. Telemann: Koncert B dur pro 3 hoboje, 3 housle, a basso continuo. 2005.
Foltýnová, R., Foltýn, D., Killmer, R., Vavříková, M. a Svozil, T. G.F. Handel: Sonáta d moll pro 2 hoboje a basso continuo, G. Mertl: L´ecoute pro 2 hoboje a cembalo - světová premiéra. 2005.
Foltýn, D. hobojové kurzy. 2005.
Foltýn, D. J. Ibert: Tři krátké kusy, O. Flosman: Dechový kvintet č. 2, F. Danzi: Dechový kvintet B dur, I. Krejčí: Dechový kvintet, D. Milhaud: Krb krále Renée. 2005.
Foltýn, D. a Kuzník, V. J. S. Bach: Koncert d moll pro hoboj, housle, smyčce a basso kontinuo. 2005.
Foltýn, D. J.B.Loeillet - Sonáta C dur, G.Ph.Telemann-Sonáta g moll, A.Marcello-Koncert d moll. 2005.
Foltýn, D. a Janáčkův Komorní Orchestr, K. T. A.Marcello - Koncert d moll. 2004.
Hanousek, J., Františák, I., Foltýn, D. a Vítek, P. A.Rejcha - Oktet. 2004.
Foltýn, D., Hromádka, P. a Thon, T. B.Finger - Sonáta C dur, F.Benda - Sonáta F dur, J.A.Plánický - Opella sexta, J.Pezelius - Sonatiny. 2004.
Foltýn, D., Hromádka, P. a Thon, T. B.Finger - Sonáta C dur, F.Benda - Sonáta F dur, J.Pezelius - Sonatiny. 2004.
Foltýn, D., Hromádka, P. a Thon, T. B.Finger - Sonáta C dur, J.B.Loeillet - Sonáta C dur, A.Plánický - Opella sexta, T.Albinoni - Adagio, J.Pezelius - Sonatiny. 2004.
Foltýn, D. a Musica Per Cinque-Dechové Kvinteto, C.Gervaise - Renasanční tance, K.Stamic - Dechový kvartet, J.Ibert - Tři krátké kusy, F.Danzi - Dechový kvintet Es dur, J.Kratochvíl - Sextet. 2004.
Foltýn, D., Hromádka, P. a Thon, T. Česká barokní hudba. 2004.
Foltýn, D., Hromádka, P. a Thon, T. F.I.Biber - Sonáta C dur, F.Benda - Sonáta F dur, B.Finger - Sonáta C dur, J.Pezelius - Sonatiny. 2004.
Foltýn, D., Hromádka, P. a Thon, T. F.I.Biber - Sonáta C dur, J.B.Loillet - Sonáta C dur, B.Finger - Sonáta C dur, A.Marcello - Koncert d moll, J.Pezelius - Sonatiny. 2004.
Foltýn, D., Hromádka, P. a Thon, T. F.I.Biber - Sonáta g moll, J.B.Loeillet - Sonáta C dur, G.F.Händel - Suita D dur. 2004.
Foltýn, D. a Foltýnová, R. G.F.Händel - Sonáta d moll, R.Schumann - Romance, A.Tučapský - Suita. 2004.
Foltýn, D. hoboj. 2004.
Foltýn, D. hoboj. 2004.
Foltýn, D. J.Francaix - Květinový orloj. 2004.
Foltýn, D. Matiné. 2004.
Foltýn, D. Partitury z Ostravy. 2004.
Foltýn, D. T.Albinoni - Koncert d moll. 2004.
Foltýn, D. a Kubínovo Kvarteto, S. K. A.Rejcha - Kvintet pro hoboj a smyčcové kvarteto. 2003.
Foltýn, D. B.Finger - Sonáta C dur, F.Geminiani - Sonáta e moll, A.Plánický - Opella sexta, A.Marcello - Koncert d moll, J.Pezzelius - Sonatina C dur. 2003.
Foltýn, D. B.Finger - Sonáta C dur, F.Geminiani - Sonáta e moll, A.Plánický - Opella sexta, A.Marcello - Koncert d moll, J.Pezzelius - Sonatina C dur. 2003.
Foltýn, D. B.Finger - Sonáta C dur, F.Geminiani - Sonáta e moll, A.Plánický - Opella sexta, A.Marcello - Koncert d moll, J.Pezzelius - Sonatina C dur. 2003.
Novotná, E., Hanousek, J., Foltýn, D. a Františák, I. B.Martinů - Variace na slovenskou lidovou píseň, F.Poulenc - Sonáta, B.Martinů - Sonatina. C.Debussy - Sonáta, B.Martinů - Tři české tance. 2003.
Novotná, E., Foltýn, D., Hanousek, J. a Františák, I. B.Martinů - Variace na slovenskou lidovou píseň, Sonatina, Tři české tance, C.Debussy - Sonáta, F.Poulenc - Sonáta. 2003.
Foltýn, D. a Janáčkův Komorní Orchestr, K. T. C.Ditters von Dittersdorf - Koncert pro hoboj. 2003.
Foltýn, D. C.Gervaise - Renesanční tance, K.Stamic - Dechový kvartet, D.milhaud - Krb krále Renée, J.Ibert - Tři krátké kusy, A.Rejcha - Dechový kvintet Es dur. 2003.
Foltýn, D., Thon, T. a Hromádka, P. Finger, Geminiani, Plánovský, Marcello, Pezelius - komorní hudba. 2003.
Foltýn, D. Rondo. 2003.
Foltýn, D. Terra musica. 2003.
Foltýn, D. B.Britten - Kvartet - Fantazie, A.Rejcha - Kvintet F dur. 2002.
Foltýn, D. B.Martinů - Serenáda č.3. 2002.
Novotná, E., Františák, I., Hanousek, J. a Foltýn, D. B.Martinů - Variace na slovenskou lidovou píseň pro vcl a klavír, F.Poulenc - Sonáta pro hoboj a klavír, B.Martinů - Sonatina pro cl a klavír, C.Debussy - Sonáta pro vcl a klavír, B.Martinů - Tři české tance pro klavír. 2002.
Foltýn, D. Carl Ditters von Dittersdorf - Koncert G dur pro hoboj a smyčce. 2002.
Foltýn, D. C.Ditters von Dittersdorf - Koncert G dur. 2002.
Foltýn, D. F.Geminiani - Sonáta e moll, B.Finger - Sonáta C dur, A.Marcello - Koncert d moll, G.F.Händel - Suita D dur. 2002.
Foltýn, D. F.Geminiani - Sonáta e moll, G.Ph.Telemann - Sonáta g moll, J.B.Loeillet - Sonáta C dur. 2002.
Foltýn, D. a Novotná, E. F.Poulenc - Sonáta pro hoboj a klavír. 2002.
Foltýn, D. Host do domu. 2002.
Foltýn, D. Matiné z Ostravy. 2002.
Foltýn, D. O.Mácha - Eiréné. 2002.
Foltýn, D. Partitury. 2002.
Foltýn, D. Partitury z Olomouce. 2002.
Foltýn, D. Premiéra. 2002.
Foltýn, D. T.Albinoni - Koncert d moll. 2002.
Foltýn, D. F.Geminiani - Sonáta e moll, A.Marcello - Koncert d moll, B.Finger - Sonáta C dur, G.F.Händel - Suita D dur. 2001.
Foltýn, D. a Thon, T. G.F.Händel - Sonáta F dur, G.Ph.Telemann - Sonáta g moll, A.Marcello - Koncert d moll. 2001.
Foltýn, D. a Musica Per Cinque-Dechové Kvinteto, H.F.Fenzl - Musica per cinque, světová premiéra, F.Graef - Die Nacht am Brunnen, světová premiéra. 2001.
Foltýn, D., Musica Per Cinque-Dechové Kvinteto, a Englichová, K. I.Krejčí - Dechový kvintet, S.Barber - Letní hudba, F.Danzi - Dechový kvintet B dur, J.F.Fischer - Sextet pro harfu a dechové kvinteto. 2001.
Foltýn, D. a Musica Per Cinque-Dechové Kvinteto, I.Krejčí - Dechový kvintet, W.A.Mozart - Divertimento D dur, S.Barber - Letní hudba, F.Danzi - Dechový kvintet B dur. 2001.
Foltýn, D. a Musica Per Cinque-Dechové Kvinteto, J.Ibert - Tři krátké kusy, F.Danzi - Dechový kvintet B dur, S.Barber - Letní hudba, I.Krejčí - Dechový kvintet, D.Milhaud - Krb krále René. 2001.
Foltýn, D. a Thon, T. La Folia, 6.koncert B dur, Sonáta C dur. 2001.
Foltýn, D. a Thon, T. M.Marais - La Folia, F.Couperin - 6.koncert B dur, J.B.Loeillet - Sonáta C dur. 2001.
Foltýn, D. a Kubíčková, R. R.Schumann - Adagio a Allegro. 2001.
Foltýn, D. a Musica Per Cinque-Dechové Kvinteto, C.Gervaise - Renesanční tance, I.Krejčí - Dechový kvintet, S.Barber - Letní hudba, F.Danzi - Dechový kvintet B dur, P.Hindemith - Malá komorní hudba. 2000.
Foltýn, D. a Musica Per Cinque-Dechové Kvinteto, I.Ibert - Tři krátké kusy, F.Danzi - Dechový kvintet B dur, S.Barber - Letní hudba, K.Stamic - Krb krále René. 2000.
Foltýn, D. a Janáčkova Filharmonie Ostrava, Hobojové koncerty. 1997.
Foltýn, D. a Musica Per Cinque-Dechové Kvinteto, Přítomnost. 1996.
Foltýn, D. a Musica Per Cinque-Dechové Kvinteto, Dechové kvinteto . 1993.


ZkratkaNázev předmětu
DLHB1Dějiny a literatura nástroje 1
DLHB2Dějiny a literatura nástroje 2
DMHB1Didaktika a metodika nástroje 1
DMHB2Didaktika a metodika nástroje 2
FLTA3Hra na flétnu 3
ISDEAInterpretační seminář A
ISDEBInterpretační seminář B
ISDECInterpretační seminář C
ISDEDInterpretační seminář D
ISDE1Interpretační seminář 1
ISDE2Interpretační seminář 2
ISDE3Interpretační seminář 3
ISDE4Interpretační seminář 4
ISDE5Interpretační seminář 5
ISDE6Interpretační seminář 6
KOMHAKomorní hra A
KOMHBKomorní hra B
KOMH1Komorní hra 1
KOMH2Komorní hra 2
KOMH3Komorní hra 3
KOMH4Komorní hra 4
LPFL1Hra z listu a orchestrální party 1
LPHBAHra z listu a orchestrální party A
LPHBBHra z listu a orchestrální party B
LPHBCHra z listu a orchestrální party C
LPHB1Hra z listu a orchestrální party 1
LPHB2Hra z listu a orchestrální party 2
LPHB3Hra z listu a orchestrální party 3
LPHB4Hra z listu a orchestrální party 4
LPHB5Hra z listu a orchestrální party 5
LPHB6Hra z listu a orchestrální party 6
MCRHBCelovečerní recitál
MSZZDAbsolventský koncert a jeho obhajoba
OBOEAHra na hoboj A
OBOEBHra na hoboj B
OBOECHra na hoboj C
OBOEDHra na hoboj D
OBOE1Hra na hoboj 1
OBOE2Hra na hoboj 2
OBOE3Hra na hoboj 3
OBOE4Hra na hoboj 4
OBOE5Hra na hoboj 5
OBOE6Hra na hoboj 6
ORCHAOrchestrální praxe A
ORCHBOrchestrální praxe B
ORCHCOrchestrální praxe C
ORCHDOrchestrální praxe D
ORCH1Orchestrální praxe 1
ORCH2Orchestrální praxe 2
ORCH3Orchestrální praxe 3
ORCH4Orchestrální praxe 4
ORCH5Orchestrální praxe 5
ORCH6Orchestrální praxe 6
PGPRAPedagogická praxe A
PGPRBPedagogická praxe B
SZZ1Interpretace hudby
SZZ2Absolventský koncert a jeho obhajoba
SZZ3Dějiny a literatura hlavního oboru
SZZ4Didaktika a metodika hlavního oboru
VEPDEVeřejný polorecitál
DKIS1Interpretační seminář 1
DKIS2Interpretační seminář 2
DPIS1Interpretační seminář 1
DPIS2Interpretační seminář 2
DPIS3Interpretační seminář 3
DPIS4Interpretační seminář 4
DPIS5Interpretační seminář 5
DPIS6Interpretační seminář 6


AutorNázev práceTypRok
Šteflová BarboraSólové a komorní skladby českých autorů pro hoboj: výběrový katalog 1969-2000disertační 2018 
Hercigová JanaHoboj a anglický roh v českých sólových a komorních skladbách 21. stoletídiplomová 2016 
Thuri JanModerní hoboj a světové hobojové školydiplomová 2013 
Šteflová BarboraOsobnosti české hobojové scénydiplomová 2010 
Habrová AlžbětaPaul Hindemith - sonáta pro hoboj s přihlédnutím k celkové sonátové tvorbě pro dechové nástroje.diplomová 2009 
Šedivá HanaVývoj hoboje a jeho vliv na interpretační úroveňdiplomová 2009 
Franková MagdalénaHoboj v klasicismudiplomová 2005 
Kroupová LenkaBohuslav Martinů - Koncert pro hoboj a malý orchestrdiplomová 2005 
Ďurišová KristínaPavol Krška - život a tvorba so zameraním na Sonátu pre flautu a klavírbakalářská 2017 
Šustová LindaVýuka hobojové hry na Ostravsku na úrovni základního hudebního školstvíbakalářská 2014 
Hercigová JanaJaroslav Pelikán a jeho skladby pro hobojbakalářská 2013 
Thuri JanHobojová tvorba F. X. Thurihobakalářská 2011 


7. ročník mezinárodních hobojových kurzů FU OU
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2017 - 7/2017
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
7. ročník mezinárodních hobojových kurzů FU OU
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2017 - 6/2017
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Mezinárodní hobojové kurzy
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mezinárodní hobojové kurzy
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období3/2015 - 9/2015
PoskytovatelKatedra dechových nástrojů, GP Min. kultury ČR
Stavukončený
Česká hudba pro hoboj a komorní orchestr
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období2/2014 - 6/2014
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
Mezinárodní hobojové kurzy
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období4/2011 - 8/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
4. ročník mezinárodních hobojových kurzů na Fakultě umění OU
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období4/2011 - 8/2011
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
4. ročník mezinárodních hobojových kurzů na FU OU
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období4/2011 - 8/2011
PoskytovatelGP Min. kultury ČR
Stavukončený
Mezinárodní interpretační kurzy na Fakultě umění OU, obory: hra na klarinet, hoboj a saxofon
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
3. ročník mezinárodních hobojových kurzů na Fakultě umění OU
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období4/2009 - 9/2009
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
3. ročník mezinárodních hobojových kurzů na Fakultě umění
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období5/2009 - 5/2009
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
klarinetové kurzy - 7.ročník
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období6/2008 - 12/2008
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
7.ročník klarinetových kurzů na FU OU
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období6/2008 - 12/2008
Poskytovatel
Stavukončený
1.ročník mezinár.hobojových kurzů
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období2/2005 - 10/2005
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub