OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát

Děkanát Fakulty umění OU

Adresa
Podlahova 3
701 03 Ostrava
 
telefon: 597 092 902
 
Děkan
doc. MgA. František Kowolowski
 
e-mail:
telefon: 597 092 901
 
Proděkan
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
proděkan pro vědu a rozvoj
 
e-mail:
telefon: 553 46 2934
 
doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
 
e-mail:
telefon: 553 46 2938
 
Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
proděkan pro studium
 
e-mail:
telefon: 553 46 2937
 
Tajemník FU OU
Ing. Jana Klimešová
 
e-mail:
telefon: 597 092 904
 
referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
M.A. Alexandra Bočková e-mail:
telefon: 597 092 907
referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
Veronika Voráčová
na mateřské dovolené
e-mail:
telefon: 597 092 907
referentka pro uměleckou činnost a projektovou činnost
Bc. Leona Pavlíková
 
e-mail:
telefon: 597 092 931
 
Sekretariát děkana a personální oddělení
Hana Koudelná
 
e-mail:
telefon: 597 092 902
 
Studijní referentka
Mária Šolonková
 
e-mail:
telefon: 597 092 903
 
facebook
rss
social hub