Noví docenti a profesor na Fakultě umění OU

Jaro letošního roku bylo z hlediska posilování kvalifikační struktury pedagogů Fakulty umění Ostravské univerzity více než úspěšné.

Vedoucí katedry sólového zpěvu Mgr. art. Alexandr Vovk, Art.D. vykonal s kladným výsledkem habilitační řízení na Hudební akademii K. Szymanovského v polských Katovicích. Stejně tak jeho kolegyně z pěvecké katedry MgA. Eva Dřízgová, Ph.D. úspěšně absolvovala habilitační řízení na Janáčkově akademii v Brně, přičemž na téže vysoké škole proběhlo v minulých dnech rovněž úspěšné jmenovací řízení doc. Dušana Foltýna.

Všem výše zmíněným pedagogům srdečně gratulujeme a věříme, že je v příštích letech budou následovat i další vyučující Fakulty umění, jejichž umělecké a pedagogické kvality je k tomu bezesporu předurčují.

Doc. Alexandr VovkDoc. Eva DřízgováProf. Dušan Foltýn