Přihláška a informace k promoci Fakulty umění

PROMOCE STUDENTŮ V AR 2016/2017 - FAKULTA UMĚNÍ
Místo konáníStaré koupelny, Dolní oblast Vítkovice
Datum konání20. června 2017
Sraz absolventů9.30 hod.
Slavnostní zahájení11.00 hod.
  • K promoci se dostavte v uvedeném čase! Vzhledem k nutnosti nacvičit předem tento slavností akt, nebude se moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit!

  • Své rodinné příslušníky, hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení, tj. na 11.00 hod.

  • Přihláška (registrace) k promoci

Náklady spojené se slavnostním ukončením studia byly fakultou umění stanoveny na částku 500,-Kč. Platbu uhraďte bankovním převodem.

Aby se platba spárovala s konkrétním absolventem, uvádějte vždy variabilní a specifický symbol. Pozor: specifický symbol se Vám vygeneruje během registrace, je to úplně nový SS pro tuto konkrétní platbu, neuvádějte tedy SS, který jste měli jako studenti!