Mezinárodní úspěchy studentky FU Žofie Součkové

Flétnistka Žofie Součková ze třídy odb. as. Jana Ostrého pojala svůj studijní pobyt na Hudební akademii v chorvatském Zagrebu v rámci programu „Erasmus“ opravdu příkladně.

Zúčastnila se dvou flétnových soutěží a na obou skvěle uspěla.

Na mezinárodní soutěži Davorin Jenko v Bělehradu (Srbsko) získala 2. místo a ještě o jednu pozici lépe, tedy jako vítězka, se umístila na mezinárodní soutěži ve Varaždinu (Chorvatsko).

Pro naši Katedru dechových nástrojů Fakulty umění OU je lehce úsměvný fakt, že si Žofii i s jejími úspěchy zagrebská Hudební akademie pro tyto soutěže jaksi „přisvojila“ (viz diplomy), ale to je pouze kuriozita, díky níž se můžeme právem domnívat, že by prostě některé naše studentky rádi přijali na vysoké hudební školy v zahraničí.