VII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru hra na hoboj a anglický roh

Fakulta umění OU pořádá VII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů

HOBOJ, ANGLICKÝ ROH

12. - 17. června 2017

Lektoři:

 • Nicholas Daniel (Anglie) - hoboj
 • Sandro Caldini (Itálie) - anglický roh
 • Marlén Vavříková (ČR / USA) - hoboj
 • Dušan Foltýn (Česká republika) - hoboj

Srdečně Vás zveme na VII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru hra na hoboj a anglický roh, které budou probíhat ve dnech 12. června až 17. června 2017 na Fakultě umění Ostravské univerzity. Je to velká příležitost pro hobojisty a hráče na anglický roh, kteří by svou hru rádi zdokonalili pod vedením mimořádné pedagogické i umělecké osobnosti.

Naše pozvání totiž přijali jeden z nejvýznamnějších světových hobojistů prof. Nicholas Daniel z Anglie a uznávaný italský hráč na anglický roh prof. Sandro Caldini.

Těšíme se na Vaši účast!
Marlén Vavříková a Dušan Foltýn

Každý z účastníků kurzů má možnost během individuálních lekcí seznámit se nejen s novými skladbami, ale také poradit se o různých technických aspektech hry - kvalita zvuku, dýchání, postavení nátisku, staccato, prstová technika nebo moderní techniky hry na hoboj či anglický roh. K dispozici bude profesionální korepetitorka z FU OU.

Kromě individuálních hodin jsou naplánovány odborné přednášky, semináře a výstava nástrojů s hobojovým příslušenstvím. Na požádání je možno zajistit ubytování nedaleko budovy fakulty v centru Ostravy.

Prof. Nicholas Daniel (Anglie)
je jedním z nejvýznamnějších světových umělců současnosti. Jeho bohatá činnost zahrnuje kromě hry na hoboj také dirigování a řadu dalších aktivit v hudební oblasti. Je absolventem proslulé Royal Academy of Music, laureátem mnoha prestižních hobojových soutěží a sólově koncertuje na recitálech i s mnoha vynikajícími orchestry (např. Royal Philharmonic, BBC, Israel Sinfonietta, Bavarian Radio Orchestra, Orquestro Sinfonico di Rio, Seoul Philharmonic) prakticky na celém světě. Je rovněž velmi aktivním komorním hráčem (založil např. komorní soubor Haffner Wind Ensemble) a uvedl řadu premiér soudobých hobojových skladeb. Zajímavou kapitolou jeho uměleckého životopisu je bezesporu také jeho činnost dirigentská. Spolupracoval s takovými orchestry, jako jsou English Chamber Orchestra, Britten Sinfonia, Budapest Strings (Maďarsko), Kristiansad Chamber Orchetra (Norsko) nebo Camerata Roman (Švédsko). N. Daniel byl rovněž uměleckým ředitelem několika hudebních festivalů a v současné době zastává tuto funkci při Mezinárodním hudebním festivalu v Leicestru a Mezinárodní hobojové soutěži na ostrově Man. Je členem umělecké organizace UK Arts Council in the East of England. Své bohaté zkušenosti předává také jako pedagog - působil např. na Indiana University School of Music, vyučuje na Royal Academy of Music a je profesorem na Musikhochschule v Trossingenu (SRN).

Prof. Sandro Caldini (Itálie)
Po absolutoriu konzervatoře ve Florencii studoval anglický roh u G. Browna a komorní hru u  J. Blakelyho. V roce 1985 získal jako hráč na anglický roh 1. cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby v italské Strese. Byl sólohobojistou v Chamber Orchestra of Florence a poté vyučoval na Federal University v Rio de Janeiru (Brazílie). Od roku 2005 působí jako sólohobojista v the Accademia Secolo XXI Orchestra in Legnago. Představil se  posluchačům v Itálii, Německu, Anglii, Litvě, Švédsku, Švýcarsku, Kanadě, Brazílii a USA. V roce 1992 začal svoji pedagogickou kariéru na Hudební akademii a konzervatoři v Miláně a Cagliari, o pět let později se stal profesorem na konzervatoři v Udine. Velmi aktivně spolupracuje s hudebními vydavatelstvími Musica Rara, Doblinger, Breitkopf & Härtel a Phylloscopus editions. Zasedá rovněž v porotách hobojových soutěží a v letech 2006 - 2007 zastával funkci víceprezidenta IDRS.

Marlén Vavříková, M.M., D.M.A. (ČR /USA)
Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Eastman School of Music v Illinois (Master of Music) a University v Illinois (Doctor of Musical Arts) v USA. M. Vavříková získala 1. cenu v Soutěžní přehlídce konzervatoří (1994) a na Setkání konzervatoří z Polska, Slovenska a České republiky“ (1996). V roce 2000 byla finalistkou soutěže „Krannert Debut“. Ve stejném roce získala dvě prestižní ceny v soutěžích „Kate Neal Kinley Musical Fellowship“ a „Presser Musical Award“. Při studiu na Janáčkově konzervatoři byla stipendistkou Českého hudebního fondu. Obdržela rovněž stipendia na Eastman School of Music v Illimois a na University of Illinois v USA. Kromě koncertování vyučovala hru na hoboj na festivalech „Illinois Summer Youth Music Festival“ v Urbaně (USA) nebo na festivalu „Ameropa“ v Praze. Je členkou souborů GVSU Faculty Reed Trio, GVSU Faculty Woodwind Quintet a pedagogicky působí na Grand Valley State University in Allendale v Michiganu.

Doc. Dušan Foltýn (FU OU)
Absolvoval Konzervatoř v Ostravě a Akademii múzických umění v Praze. V letech 1989-1991 byl stážistou Českého hudebního fondu. V době studií se úspěšně zúčastnil mnoha národních i mezinárodních soutěží, mj.:

 • 1980 Concertino Praga (národní kolo - 1. cena, mezinárodní kolo - 2. cena a titul laureáta)
 • 1981 Soutěžní přehlídka konzervatoří (1. cena)
 • 1986 Interpretační soutěž Ministerstva kultury České republiky (2. cena)
 • 1986 Mezinárodní soutěž Pražského jara (2. cena, titul laureáta, Cena České hudební mládeže)
 • 1988 Chomutovská soutěž české soudobé hudby (1. cena, titul absolutního vítěze).

V současné době působí jako sólohobojista Janáčkovy filharmonie Ostrava a od roku 1996 vede hobojovou třídu na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě (FU OU), kde rovněž zastává funkci vedoucího katedry dechových nástrojů.

Poplatky:

 • poplatek za aktivní účast - 2.800,-Kč
  (včetně individuálních lekcí)
 • poplatek za pasivní účast - 1.800,-Kč

Uzávěrka elektronických přihlášek je 5. května 2017.

Do této doby musí být zaplacen také poplatek!

Elektronické přihlášení a platba:

Další kontakt (e-mail):

Poznámka: FU OU si vyhrazuje právo výběru aktivních účastníků v případě velkého množství uchazečů. Nepřijatým zájemcům bude oznámeno nepřijetí a vrácen poplatek dohodnutou formou do 29. 5. 2017, případně změněna aktivní účast na pasivní (bez individuálních lekcí).