Pedagogové Fakulty umění OU vystavují v rámci skupinové výstavy v Olomouci

Srdečně zveme.
Čtyři pedagogové Fakulty umění OU vystavují v rámci skupinové výstavy Okamžité chrámy v Muzeu moderního umění v Olomouci.

Okamžité chrámy

Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění

2. března - 11. června 2017
Muzeum moderního umění | Kabinet, Salon

 • AUTOŘI A KURÁTOŘI VÝSTAVY | Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk
 • ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Tomáš Lampar
 • GRAFICKÝ DESIGN | Vladimír Vaca
 • INSTALACE | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
 • PROPAGACE | Pavel Konečný
 • KATALOG | Štěpánka Bieleszová a Ladislav Daněk

Revolta byla v šedesátých letech minulého století základním motivem pro umělecké projevy, které dnes označujeme jako akční umění. Umělci na protest proti komercionalizaci umění opustili galerie a podnikali různé akce v ulicích, alternativních prostorech či v krajině. Po těchto pomíjivých akcích zůstala většinou jen fotodokumentace. Soubor dokumentace a záznamů happeningů, performancí, body artu a akcí v krajině představuje v rámci olomoucké sbírky fotografie výjimečný celek. Objemný konvolut převážně domácí fotografické produkce (Čechy, Morava, Slezsko) v časovém průřezu od šedesátých do osmdesátých let dvacátého století začal budovat v roce 1996 Ladislav Daněk ve spolupráci s Jiřím Valochem, později se touto problematikou zabývala i Helena Rišlinková. V současné době tato kolekce zahrnuje téměř osm set sbírkových položek. Zájem současné kurátorky podsbírky fotografie, Štěpánky Bieleszové, se rozšiřuje směrem do středoevropského prostoru a na akční projevy vznikající po roce 1990. Koncepce výstavy byla původně vytvořena pro jiný, komorní prostor výstavního sálu Galerie. V rámci dramaturgické řady Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc byl tedy výběr exponátů zaměřen jen na ty projevy, v nichž se jejich aktéři pokoušeli − ať už vědomě či podvědomě − vztahovat k hlubinným vrstvám podvědomí, v nichž je uloženo rituální a archetypální vnímání světa. Přes dobovou progresivnost akčního umění šedesátých až osmdesátých let, která je ovšem dnes již vnímána jako antikvovaná forma umění, nás nicméně tentokrát také zajímá jeho psychologické pozadí. Z tohoto pohledu se zřetelně ukazuje, že vystavené práce (de facto jakési fyzické relikty uplynulého času), mají i jedinečnou kulturně antropologickou hodnotu, což na výstavě dokládají v rozličných podobách uchopovaná témata nevšedního prožívání tělesnosti na jedné straně a na straně druhé reflektování přírodních archetypů od krajiny jako takové až po (mnohdy metaforické) vnímání fenoménů Země, Vzduchu, Vody a Ohně. Vedle zmíněných živlů se v řadě akcí objevují také archetypální geometrické obrazce, zejména čtverec a kruh. Vzhledem k přesunutí výstavy do tohoto prostoru jsme původně zvolenou koncepci (kterou jsme nehodlali opustit) rozšířili o ukázky akčního (či postakčního?) umění po roce 1990 až do současnosti, které jsou představeny v Salonu. Srovnání obou souborů naznačuje, že od počátku devadesátých let postupně vrůstající zájem o původní fenomén akčního umění má u mladé generace v mnoha směrech v „sametové společnosti“ jinou podobu včetně využívání nových technologií. Vedle přetrvávajícího zájmu o vypjatou tělesnost či krajinu výrazně do pozadí ustoupil právě archetypální či rituální rozměr původních forem akčního umění (happening, performance, body art, land art). Na scénu naopak vstoupila výpravnost, aranžovanost a příběhovost, ale také hravost a v neposlední řadě značná poučenost o dřívějších projevech. Zda je to dobře, či nikoliv, ukáže teprve čas.

Štěpánka Bieleszová a Ladislav Daněk.

Vystavující umělci:

 • Eugen Brikcius (*1942)
 • Karel Adamus (*1943)
 • Olaf Hanel (*1943)
 • Petr Štembera (*1945) Jan Mlčoch (*1953) a Karel Miler (*1940)
 • Dalibor Chatrný (*1925)
 • Jiří Kovanda (*1953)
 • Tomáš Ruller (*1957)
 • Vladimír Havlík (*1958)
 • Miloslav Sonny Halas (1946−2008)
 • Václav Stratil (*1950)
 • (Milan Kryštůfek (*1978)
 • Milena Dopitová (*1963)
 • Dita Pepe (*1973)
 • Barbora Prášilová (*1979)
 • Michal Pěchouček (*1973)
 • Gabriel Fragner (*1973)
 • Anna Gutová (*1977)
 • Lenka Klodová (*1969)
 • Barbora Klímová (*1977)
 • František Kowolowski (*1967)
 • Jiří Surůvka (*1961)
 • Petr Lysáček (*1961)
 • Michal Kalhous (*1967)
 • Svatopluk Klimeš (*1944)
 • Kamera Skura

Pozvánka